Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar 2012-2013 Vize Sınavı

Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar 2012-2013 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi hukuk dilinin resmi yazılı türler alt-sınıfına örnektir?

A
Anlaşma
B
yasalar
C
Vasiyet
D
Evlilik töreni
E
Tanık beyanı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi tecil anlamındadır?

A
czgurluk
B
Yargıç
C
Savcı
D
Erteleme
E
Tutuklama
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Teşkilat-ı Esasiye anlamındadır?

A
Yönetmelik
B
Tüzük
C
Tüzel kişilik
D
Yaşama
E
Anayasa
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi zamanaşımı anlamındadır?

A
Teşrî
B
Müddeiumumi
C
Esbab-ı mucibe
D
Müruruzaman
E
Mevkufiyet
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi hukuk dilinin alt sınıfı olan sözlü dile örnektir?

A
Tanik yemini
B
Yüksek Mahkeme kararı
C
Sözleşme
D
Dava dilekçeleri
E
Resmi vasiyet
Soru 6

Bir konuşma dilinin yazıya geçirilmesinden ortaya çıkan ve çeşitli ilim ve sanat eserlerinin kaleme alınmasında kullanılan dil aşağıdakilerden hangisidir?

A
konuşma dili
B
Özel dil
C
Hukuk dili
D
Yazı dili
E
Yasa dili
Soru 7

Dava dilekçesinde hangisi daha önce yazılır?

A
Davacinin adi soyadi
B
Davalının adı soyadı
C
Davalı vekilinin adı soyadı
D
Davacı vekilinin adı soyadı
E
Davalının adresi
Soru 8

Bir dileği bildirmek için resmî makamlara sunulan, imzalı ve adresli, pullu veya pulsuz yazıya ne ad verilir?

A
Tutanak
B
Belge
C
İstida
D
Tebligat
E
Vekalet
Soru 9

HMK madde 129’a göre aşağıdakilerden hangisi cevap dilekçesinde bulunması gereken hususlardan biri değildir?

A
Dayanılan hukuki sebepler
B
Davalının TC kimlik numarası
C
Mahkemenin adi
D
Mal bildirimi
E
Açık bir şekilde talep sonucu
Soru 10

Dilekçede dilekçe yazanın adı ve soyadı nereye yazılmalıdır?

A
Sol alt
B
Üst orta
C
Alt orta
D
Sağ üst
E
Sağ alt
Soru 11

Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları belirli bir standart ve içeriği olan belgelere ne ad verilir?

A
Resmî yazı
B
Resmi belge
C
Resmi bilgi
D
Yazi alani
E
Elektronik ortam
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi resmi yazıda ana bölümde bulunmaz?

A
İmza bölümü
B
Paraf
C
paragraf
D
Sayı
E
İvedilik derecesi
Soru 13

Duruşma tutanağını duruşma hakimi ile aşağıdakilerden hangisi imzalar?

A
Davacı vekili
B
Davalı vekili
C
Zabıt katibi
D
Davalı
E
Davacı
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi resmi yazıda ana bölümde bulunmaz?

A
Başlık
B
Konu
C
Ek
D
Adres
E
metin
Soru 15

Herhangi bir olayı tespit eden, belli şekillere uygun ve ilgililerin imzasını taşıyan belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zabit
B
Dilekçe
C
Müzekkere
D
Talimat
E
Belge
Soru 16

Yargı yetkisine sahip olan organlar tarafından verilen kararlara ne ad verilir?

A
Son karar
B
Adli karar
C
Karar
D
Yönetsel yargı
E
Ara karar
Soru 17

Islah isteminin kabulüne veya reddine ilişkin karar aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Son karar
B
Keşif
C
Ara karar
D
Bilirkişi
E
Tespit
Soru 18

Ceza davalarında karar hükmünde aşağıdakilerden hangisinin imzası bulunur?

A
Sanık
B
Tutanak katibi
C
Sanık vekili
D
Müdahil
E
Müdahil vekili
Soru 19

İlk itirazların reddi aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Son karar
B
Keşif
C
Tespit
D
Bilirkişi
E
Ara karar
Soru 20

Ceza davalarında son kararda üstte mahkemenin adında sonra aşağıdakilerden hangisi yazılır?

A
Esas no
B
Sanığın ad ve soyadı
C
Savcının ad ve soyadı
D
Zabıt katibinin adı soyadı
E
Cumhuriyet Başsavcılığı esas no
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x