Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar 2013-2014 Vize Sınavı

Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar 2013-2014 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Günlük yaşantıda herkes tarafından kullanılan ve yazı dilinden az çok farklarla ayrılmış dil türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
konuşma dili
B
Hukuk dili
C
Mesleki dil
D
Beden dili
E
Özel dil
Soru 2

Belli bir grup insan arasında iletişimi gerçekleştirmek amacıyla evrene ilişkin düşüncelerin uzlaşımsal göstergelerle dizgelenerek kullanılmasına ne ad verilir?

A
Dil
B
Telepati
C
Çağrışım
D
ŞI ve
E
Etkileşim
Soru 3

Yasa diliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Acik ve sade olmalidir.
B
Açıklık ve sadelikle anlaşılabilirliğin sağlanmasında yaşayan dil, önemli bir ölçüdür.
C
Yasa dilinin sadece hukukçuların anlayacağı yalınlıkta olması yeterlidir.
D
Kesin, belirgin ve okuyan herkeste aynı düşünceyi bırakacak nitelikte olmalıdır.
E
Estetik, yasa dilinin üslubunda bulunması gereken önemli bir husustur.
Soru 4

Hukuk diliyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hukuk dili kullanilirken dilin dogal isleyisi ve gelisimi goz ardi edilmemelidir.
B
Hukuk dilinin kullanımı esas itibariyle hukuki metinler hazırlanıp kullanılması bağlamındadır.
C
Hukuk dili genel dilden mutlak sınırlarla ayrılır.
D
Hukuk dilinin sadeleştirilmesi hususundaki çalışmaları yasa koyucunun tek başına yapabilmesi mümkün değildir.
E
Hukuk dilinin sadeleştirilmesi için hukuki kavramın anlam ve içeriği göz ardı edilmeksizin günlük dilden kelimelerden karşılık bulmak gerekmektedir.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi hukuk dilinin temel özelliklerinden biri değildir?

A
Aciklik ve sadelik
B
Tek düzelik
C
Bilimsel tutarlılık
D
Kesinlik
E
Belirginlik
Soru 6

Çekişmesiz yargıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Niteligine uygun dustugu olcude, basit yargilama usulu uygulanir.
B
Görevli mahkeme, aksine bir hüküm bulunmadıkça asliye hukuk mahkemesidir.
C
Aksine bir hüküm bulunmadıkça re’sen araştırma ilkesi geçerlidir.
D
Kural olarak bir karşı iddia söz konusu değildir.
E
Çekişmesiz yargıda bir dava değil; bir istek vardır.
Soru 7

H.M.K. md.127 hükmü uyarınca davaya cevap süresi kural olarak kaç haftadır?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi özel mahkemelerden biri değildir?

A
iş Mahkemesi
B
Tüketici Mahkemesi
C
İcra mahkemesi
D
Kadastro mahkemesi
E
Sulh hukuk mahkemesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi dilekçe yazımında göz önünde bulundurulması gereken kurallardan biri değildir?

A
Ciddi ve agirbasli bir dil kullanilmalidir.
B
Anlatımın yalın ve duru olmasına özen gösterilmelidir.
C
Çizgisiz, beyaz dosya kâğıdına yazılmalıdır.
D
Ad ve soyadı yazıldıktan sonra imzaya gerek yoktur.
E
İlk bakışta güven verici bir düzen içinde olmalıdır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi dava dilekçesinde bulunması gereken hususlardan biri değildir?

A
Taraflarin ad, soyadlari ve adresleri
B
Tarafların nüfus kaydı
C
Dava konusu
D
Hukuki sebeplerin özeti
E
Davacının veya varsa vekilinin imzası
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi mutlak olarak duruşma tutanağına yazılması gereken hususlardan biri değildir?

A
Mahkemenin adi
B
Duruşmanın açıldığı yer, gün ve saat
C
Yargılamanın aleni ya da gizli yapıldığı
D
Tarafların açık adresleri
E
Ara kararlar ve hükmün sonucu
Soru 12

Resmi yazıların hangi dosyaya konulacağını gösteren kodlara ait listeye ne ad verilir?

A
Yazi alani
B
Elektronik belge
C
Dosya planı
D
Resmi bilgi
E
Elektronik ortam
Soru 13

Yazılan yazının önceki bir yazıya ek ya da karşılık olduğunu gösteren veya bazı belgelere başvurulması gerektiğini belirten bölüme ne ad verilir?

A
Antet
B
Konu
C
metin
D
İlgi
E
Ek
Soru 14

Yazının gizlilik derecesi içermesi halinde, bu durum belge üzerine aşağıdaki şekillerden hangisi ile belirtilir?

A
Belgenin sag ust kosesine kucuk harflerle kirmizi renkli olarak
B
Belgenin sol üst köşesine küçük harflerle siyah renkli olarak
C
Belgenin arka sayfasına küçük harflerle siyah renkli olarak
D
Belgenin arka sayfasına büyük harflerle kırmızı renkli olarak
E
Belgenin üst ve alt ortasına büyük harflerle kırmızı renkli olarak
Soru 15

Dava açıldıktan sonra mahkeme tarafından hazırlanan ve taraflara ya da üçüncü şahıslara ilk duruşmaya kadar yapılması gereken işlemleri duyuran, tarafları duruşma gününden haberdar eden mahkeme kararına ne ad verilir?

A
Tensip zapti
B
Müzekkere
C
Tutanak
D
Makbuz
E
Talimat
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi nihai kararlardan biri değildir?

A
Davanin kismen kabulu
B
Davadan feragat
C
Davanın konusuz kalması
D
Davanın reddi
E
Adli yardım talebinin kabulü
Soru 17

Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre aşağıdaki kararlardan hangisi hüküm değildir?

A
Beraat
B
Mahkumiyet
C
Davanın düşmesi
D
Ceza verilmesine yer olmadığı
E
Bilirkişiye tevdi
Soru 18

Sadece hüküm özetinin tutanağa yazılarak kararın tefhim edildiği zorunlu hallerde gerekçeli kararın ne kadar süre içinde yazılması gerekir?

A
7 gün
B
10 gün
C
20 gün
D
1 ay
E
2 ay
Soru 19

Ceza davasında son kararda Esas, Karar ve Cumhuriyet Başsavcılığı numaralarından sonra ilk olarak aşağıdakilerden hangisi yazılır?

A
Son karari veren hâkimlerin ad soyadlari ile sicil numaralari
B
Mahkemenin adi
C
Zabıt kâtibinin adı soyadı ve sicil numarası
D
Müştekinin adı soyadı
E
Sanık vekilinin ad soyadı ve adresi
Soru 20

Islah isteminin kabulüne ilişkin karar aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Nihai Karar
B
Tespit
C
Ara karar
D
Keşif
E
Bilirkişi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x