Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar 2014-2015 Final Sınavı

Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar 2014-2015 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi tutuklama anlamındadır?

A
Yaşama
B
Mevkufiyet
C
Yürütme
D
Yargı
E
Kamu
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi hukuk dilinin
özelliklerinden biri değildir?

A
Açıklık
B
Sadelik
C
Bilimsel tutarlılık
D
Tek biçimlilik
E
Kesinlik
Soru 3

Dilekçenin sağ üst kısmına aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?

A
Davanın açıldığı mahkemenin adı
B
Dilekçenin verildiği tarih
C
Vekilin adı ve soyadı
D
Davacının adı ve soyadı
E
Davanın konusu
Soru 4

Bir dilekte ya da şikâyette bulunmak amacıyla resmi makamlara sunulan tarihli, imzalı mektuba ne ad verilir?

A
Belge
B
Tebligat
C
Tutanak
D
İstida
E
Noter belgesi
Soru 5

Yazışmalar Yönetmeliği’ne göre kâğıt kullanılarak hazırlanan resmi yazılar en az kaç nüsha olarak düzenlenir?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi resmi yazıda ikincil bölümde bulunur?

A
Başlık
B
Konu
C
İlgi
D
Tarih
E
Adres
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi hukuk davalarında mahkemenin işten (dosyadan) el çekmesi sonucu doğurur?

A
Nihai Karar
B
Ara karar
C
Keşif
D
Tespit
E
Bilirkişi
Soru 8

Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi hüküm değildir?

A
Beraat
B
Güvenlik tedbirine hükmedilmesi
C
Davanın düşmesi
D
Ceza verilmesine yer olmadığı
E
Keşif
Soru 9

Muvakkat rehin açığı belgesinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A
Alacaklının adı ve soyadı
B
Borçlunun adı ve soyadı
C
Rehnedilenin takdir edilen kıymeti
D
Takdir edilen kıymete göre açık kalan miktar
E
Harcın altın karşılığı
Soru 10

Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına ilişkin icra emrinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A
İlamı veren mahkemenin adı
B
İlamın tarihi ve numarası
C
Alacaklının ad ve soyadı
D
Borçlunun ad ve soyadı
E
Çocuğun cinsiyeti
Soru 11

Davet kâğıdında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A
Daveti yapan icra dairesini adı
B
Arttırmanın yeri
C
Dosya no
D
İcra müdürünün mühür ve imzası
E
Alacaklının ad ve soyadı
Soru 12

Adî tasfiye ve iflâsın açılması ilânında “İflasın açıldığı tarih”den önce aşağıdakilerden hangisi gelir?

A
İflas dairesi
B
Dosya no
C
İflas müdürünün adı
D
Müflisin adı, soyadı ve adresi
E
İflas müdürü imza ve mühür
Soru 13

Basın İlan Kurumu’nun şubesinin bulunmadığı yerlerde resmi ilanların yayınlanmasına aşağıdakilerden hangisi aracılık eder?

A
Belediye
B
Muhtarlık
C
Valilik
D
Noterlik
E
Adliye
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi konusuna göre tebligat çeşitlerinden biridir?

A
Özel tebligat
B
Resmi tebligat
C
Yargısal tebligat
D
İlan yoluyla tebligat
E
Yurt içi tebligat
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kullandırmaya yönelik sözleşmelerden biridir?

A
Kira
B
Vekalet
C
Vedia
D
Hizmet
E
Eser
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi tarafların belli bir hukuki sonuç doğurmaya yönelik karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarından oluşan bir hukuki işlem anlamına gelen adlardan biri değildir?

A
Belge
B
Akit
C
Mukâvele
D
Bağıt
E
Sözleşme
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi mülkiyet hakkını geçirmeye yönelik sözleşmelerden biridir?

A
Eser
B
Ariyet
C
Kefalet
D
Satış
E
Hizmet
Soru 18

Türkiye Noterler Birliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Amacına uygun işlerde kullanılmak üzere menkul ve gayrimenkul edinebilir.
B
Protokol kurallarına uygun olarak resmi törenlere katılır.
C
Merkezi İstanbul’dadır.
D
Oda başkanlığı ve oda yönetim kurulu üyeliği görevleri ücretsiz görülür.
E
Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı, başkan yardımcılığı, genel sekreterliği ve saymanlığı görevleri ücretlidir.
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi Noterlik Kanunu’na göre noter kâtibi olabilme şartlarından biri değildir?

A
Devlet Memurları Kanunu’nda yazılı şartlara sahip bulunmak
B
Ceza veya disiplin kararı ile meslekten çıkarılmış olmamak
C
Altı aylık adaylık süresini geçirmek
D
Yeterliği noter tarafından onaylanmış olmak
E
En az iki yabancı dil belgesine sahip olmak
Soru 20

Hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendiren gerçek kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Noter
B
Hakim
C
Savcı
D
Avukat
E
Kâtip
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x