Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar 2014-2015 Üç Ders Sınavı

Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar 2014-2015 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir konuşma dilinin yazıya geçirilmesinden ortaya çıkan ve çeşitli ilim ve sanat eserlerinin kaleme alınmasında kullanılan dil aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yazı dili
B
Konuşma dili
C
Özel dil
D
Hukuk dili
E
Yasa dili
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi hukuk dilinin temel özelliklerinden biri değildir?

A
Açıklık ve sadelik
B
Bilimsel tutarlılık
C
Kesinlik
D
Belirginlik
E
Tek düzelik
Soru 3

Davalının verdiği ikinci cevaba ne ad verilir?

A
Düplik layihası
B
Replik dilekçesi
C
Islah dilekçesi
D
Cevap dilekçesi
E
İtiraz dilekçesi
Soru 4

Dava dilekçesinde aşağıdakilerden hangisi daha önce yazılır?

A
Davalının adı soyadı
B
Davalı vekilinin adı soyadı
C
Davacı vekilinin adı soyadı
D
Davacının adı soyadı
E
Davalının adresi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi resmi yazıda ana bölümde bulunmaz?

A
Başlık
B
Konu
C
Ek
D
Adres
E
Metin
Soru 6

Duruşma tutanağını duruşma hakimi ile aşağıdakilerden hangisi imzalar?

A
Zabıt katibi
B
Davacı vekili
C
Davalı vekili
D
Davalı
E
Davacı
Soru 7

İlk itirazların reddi aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Son karar
B
Ara karar
C
Keşif
D
Tespit
E
Bilirkişi
Soru 8

Ceza davasında son kararda Esas, Karar ve Cumhuriyet Başsavcılığı numaralarından sonra ilk olarak aşağıdakilerden hangisi yazılır?

A
Mahkemenin adı
B
Son kararı veren hâkimlerin ad soyadları ile sicil numaraları
C
Zabıt kâtibinin adı soyadı ve sicil numarası
D
Müştekinin adı soyadı
E
Sanık vekilinin ad soyadı ve adresi
Soru 9

Takibe girişen kişinin, belli miktar paranın ödenmesi veya teminat gösterilmesi için icra takibi yapılmasına ilişkin icra dairesine yönelik talebine ne ad verilir?

A
Ödeme Emri
B
Aciz vesikası
C
Mehil vesikası
D
İcra emri
E
Takip talebi
Soru 10

Adî kiraya ve hasılat kiralarına ait takipte ödeme emrinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A
İcra müdürü mühür ve imza
B
Rehnedilenin ne olduğu
C
İcra dairesinin adı
D
Sözleşme ve tarihi
E
Borçlunun adı, soyadı ve adresi
Soru 11

Taşınırın açık arttırma şartnamesi ve tutanağında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A
Birinci arttırma tarihi
B
Alacaklının eğitim durumu
C
İkinci arttırma tarihi
D
Artırmanın yapılacağı yer
E
Dosya no
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi yapılış şekline göre tebligat çeşididir?

A
İdari tebligat
B
Yurt içi tebligat
C
Yurt dışı tebligat
D
İlan yoluyla tebligat
E
Resmi tebligat
Soru 13

Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair (1961 tarihli ve 195 sayılı) Kanun’a göre; satışı artırmak gibi ticari gayelerle veya bir yere veya bir fikre rağbet sağlamak gibi maddi veya manevi menfaat temini maksadıyla gazete ve dergilerde yazı, resim veya çizgilerle yapılan ilanlara ne ad verilmektedir?

A
Reklam
B
Resmi ilan
C
Duyuru
D
Açıklama
E
Belge
Soru 14

Tasfiyenin tatili ilanında iflas dairesinin adından sonra aşağıdakilerden hangisi gelir?

A
Müflisin adı soyadı
B
Müflisin yerleşim yeri adresi
C
Tarih
D
Dosya numarası
E
İflas müdürünün mühür ve imzası
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi iş görme sözleşmelerinden biridir?

A
Kira sözleşmesi
B
Satış sözleşmesi
C
Trampa sözleşmesi
D
Karz sözleşmesi
E
Vekalet sözleşmesi
Soru 16

Tarafların belli bir hukuki bir sonuç doğurmaya yönelik karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarından oluşan hukuki işleme ne ad verilir?

A
İlan
B
Rapor
C
İlam
D
Sözleşme
E
Tutanak
Soru 17

Vedia sözleşmesinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

A
Taraflar
B
Yetkili mahkeme
C
Tarafların yükümlülükleri
D
Konu
E
Saklatanın doğum tarihi
Soru 18

Düzenleme şeklinde geri alma hakkı sözleşmesinde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A
Satıcının adı soyadı
B
Alıcının adı soyadı
C
Paydaş sahibinin adı
D
Noterin adı soyadı
E
Noterin resmi mühür ve imzası
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi noterin bir hukuki işlem için kendisine müracat eden kişi veya kişilerin fiziki ve hukuki durumlarına ilişkin tespit etmekle zorunlu olduğu şeylerden biri değildir?

A
Kimlik tespiti
B
Gerçek isteğin tespiti
C
Mali yeterlilik tespiti
D
Hukuki ehliyet tespiti
E
Adres tespiti
Soru 20

Noterler, aşağıdakilerden hangisi tarafından görevlendirilir?

A
İçişleri Bakanı
B
Başbakan
C
Adalet Bakanı
D
Cumhurbaşkanı
E
Bakanlar Kurulu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x