Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar 2014-2015 Vize Sınavı

Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar 2014-2015 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Durum tespiti yapan ve bir hususu bildiren belgeye ne ad verilir?

A
Teklifname
B
Beyanname
C
İhbarname
D
Mukavelename
E
Taahhütname
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi tüzük anlamındadır?

A
Teşkilatı-Esasiye
B
Teşrî
C
Hükmü Şahsiyet
D
Ehlivukuf
E
Nizamnâme
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi yasa dilinin özelliklerinden biri değildir?

A
Sade
B
Açık
C
Belirsiz
D
Anlaşılır
E
Özlü
Soru 4

Dilin temel nitelikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dil tekdüze olmalıdır.
B
Dil bir uzlaşmayı ifade eder.
C
Dil bir dizgedir.
D
Dil iletişim için kullanılır.
E
Dil bir aktarım-anlatım aracıdır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi müruruzaman anlamındadır?

A
Teşrî
B
Müddeiumumi
C
Zamanaşımı
D
Esbab-ı mucibe
E
Mevkufiyet
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi dilekçe yazımında kullanılması gereken ifadelerin
özelliklerinden biri değildir?

A
Kısa olması
B
Uygun olması
C
Edebi olması
D
Açık olması
E
Doğru olması
Soru 7

Yetkili makamlara “yazı” ile başvurma hakkına ne ad verilir?

A
Noter belgesi
B
Tebligat
C
Tutanak
D
Dilekçe
E
Belge
Soru 8

Dilekçe yazımında göz önünde bulundurulması gereken kurallar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Daktilo ile yazılabilir.
B
El yazısı ile yazılabilir.
C
Çizgisiz kâğıda yazılır.
D
Beyaz dosya kâğıdına yazılır.
E
Renkli kalem kullanılabilir.
Soru 9

Davanın açıldığı mahkemenin adı dilekçede nereye yazılmalıdır?

A
Sağ üste
B
Dilekçenin başına
C
Alt ortaya
D
Sol alta
E
Metin içine
Soru 10

İdari davalara ilişkin dava dilekçesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Davanın konusu ve dayandığı deliller yazılır.
B
Dava konusu idari işlemin yazılı bildirim tarihi yazılır.
C
Tarafların ad soyad ve adresleri yazılır.
D
Dilekçe, Adalet Bakanlığı’na hitaben yazılır.
E
Varsa vekillerin ad soyad ve adresleri yazılır.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi resmi yazıda ikincil bölümde bulunmaz?

A
İlgi
B
Ek
C
Devam işareti
D
Adres
E
Gizlilik derecesi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi Yazışma Yönetmeliği’ne göre doğru tarih yazımıdır?

A
14/01/1978
B
14.01/1978
C
14.01.1978
D
14/01.1978
E
1978.01.14
Soru 13

İlgililerce imzalanmış bir durumu anlatan yazı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dilekçe
B
Belge
C
Makbuz
D
Zabit
E
Talimat
Soru 14

Gönderilen makam terimi aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

A
Gönderilme nedenini
B
Gönderilen kurumu
C
Gönderilen kuruluşu
D
Gönderilen kişiyi
E
Gönderilenin bulunduğu yeri
Soru 15

Tensip tutanağının yeni adı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilirkişi raporu
B
Duruşmaya hazırlık tutanağı
C
Belge
D
Makbuz
E
Müzekkere
Soru 16

İdari tasarrufa yetkili kişi veya kuruluşlar tarafından yasalara veya diğer hukuksal düzenlemelere uygun olarak verilip emir veya yasaklamayı içeren yahut bir sıfat veya yetki veren yahut bunları kaldıran ve içinde yerine getirilme gücü bulunan kararlara ne ad verilir?

A
Ara karar
B
Yasama organı kararı
C
Hukuk davalarına ilişkin karar
D
Ceza davalarına ilişkin karar
E
İdari karar
Soru 17

Ceza davalarındaki ara kararlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Son karara hazırlayıcı niteliktedirler.
B
Biçimleri konusunda yasal bir düzenleme vardır.
C
Ara kararlar sayesinde son karara yaklaşılır.
D
Duruşma safhasında alınıyorsa tutanağın sonunda “Gereği Düşünüldü” denilerek yazılır.
E
Ara kararla hâkim veya mahkeme uyuşmazlıktan el çekmez.
Soru 18

Hukuk davalarında uyuşmazlığı ilk derece mahkemesi önünde çözen karar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hüküm
B
Ara karar
C
Keşif
D
Tespit
E
Bilirkişi
Soru 19

Ceza davalarında son kararda aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A
Esas no
B
Sanığın ad ve soyadı
C
Savcının ad ve soyadı
D
Zabıt kâtibinin ad ve soyadı
E
Borcun konusu
Soru 20

Bekletici sorun yapma/yapmama kararları aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Bilirkişi
B
Ara karar
C
Son karar
D
Tespit
E
Keşif
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x