Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar 2016-2017 Final Sınavı

Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Beyyine külfeti” olarak ifade edilen kavramı, aşağıdakilerden hangisi karşılar?

A
iyiniyet
B
ispat yükü
C
iddia yükü
D
Delil ikame yükü
E
Somutlaştırma yükü
Soru 2

İsticvap olunacak kişi, mahkemenin bulunduğu il dışında oturuyor ve kişinin bulunduğu yerde aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yolu ile isticvap olunması mümkün değil ise bu durumda başvurulacak hukuki imkân aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müzekkere
B
Naip atama
C
İtiraz
D
Talimat
E
istinabe
Soru 3

Çekişmesiz yargı işlerinde kural olarak uygulanacak yargılama usulü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Seri yargılama usulü
B
Basit yargılama usulü
C
Sözlü yargılama usulü
D
Yazılı yargılama usulü
E
Acele hallerde uygulanacak yargılama usulü
Soru 4

Ceza yargılamasında iddianamenin kabulüyle başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen süre aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A
Soruşturma
B
Sözlü yargılama
C
Kovuşturma evresi
D
Hüküm
E
Karar
Soru 5

İstinaf yoluna başvuru süresi, ilamın taraflara tebliğinden itibaren ne kadardır?

A
3 gün
B
5 gün
C
1 hafta
D
10 gün
E
2 hafta
Soru 6

İlk derece mahkemesinin hükmü, kanuna ve hukuka uygun ise Yargıtay’ın vereceği karar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bozma
B
Davanın kabulü
C
Onama
D
Davanın reddi
E
Düzelterek onama
Soru 7

Danıştay veya idari mahkemelerin geçici hukuki koruma kapsamında verdiği karar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Beraat
B
Yürütmenin durdurulması
C
Onama
D
İhtiyati tedbir
E
Davanın kabulü
Soru 8

Hâkiminin, yargılamanın devamını sağlamak için verdiği ve davanın sona ermesi sonucunu doğurmayan karar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Usule ilişkin nihai karar
B
Nihai Karar
C
Esasa ilişkin nihai karar
D
Ara karar
E
Hüküm
Soru 9

İcra ve iflas memurlarının işlemlerine karşı başvurulan hukuki yol aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gecikmiş itiraz
B
İtiraz
C
Şikayet
D
icranın iadesi
E
icranın geri bırakılması
Soru 10

Aşağıdaki durumlardan hangisinde kiralanan taşınmazların tahliyesi ilamsız icra takibi ile istenebilir?

A
Kira bedelinin artırılması
B
Kiralayanın ihtiyacının bulunması
C
Kiralanan evde ayıp bulunması
D
Kira sözleşmesinin değişen şartlara uyarlanması
E
Kira süresinin sona ermesi
Soru 11

Genel haciz yoluyla takip (İİK m. 46 vd.) için kullanılan ödeme emri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Örnek No: 7
B
Örnek No: 8
C
Örnek No: 9
D
Örnek No: 10
E
Örnek No: 11
Soru 12

ilamlı takipte borçluya _________ gönderilir.
Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A
Şikayet
B
Ödeme emri
C
İtiraz
D
İcra emri
E
Gecikmiş itiraz
Soru 13

Tebliğin ne zaman, nerede ve kime yapıldığını ispatlayan tek belge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tebligat
B
Davetiye
C
ihtar
D
Tutanak
E
Tebliğ mazbatası
Soru 14

Yargılamayla ilgili kişilerin yargı önüne çağırılması amacıyla mahkemeye daveti içeren ve yine Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilen belgeye ne ad verilir?

A
ilan
B
Davetiye
C
Mektup
D
ihtar
E
Tebligat
Soru 15

İlan yoluyla tebliğ, son ilan tarihinden itibaren kaç gün sonra yapılmış sayılır?

A
7
B
10
C
15
D
20
E
25
Soru 16

Yabancı ülkelere gönderilecek olan ve belirli bir günü içeren tebliğ evrakının, tebliği çıkaran merci tarafından, belirlenen günden en az ne kadar süre önce ilgili bakanlığa gönderilmesi gerekir?

A
3 ay
B
2 ay
C
1 ay
D
15 gün
E
10 gün
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi mülkiyetin devri amacını güden sözleşmelerden biridir?

A
Eser sözleşmesi
B
Kira sözleşmesi
C
Hizmet sözleşmesi
D
Satış sözleşmesi
E
Vekâlet sözleşmesi
Soru 18

Noterlerin sır saklama yükümlüğü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Kanun gereği sır olarak korunması gereken bilgiler hakkında tanıklığına başvurulacak noterler, bu hususlar hakkında tanıklıktan çekinemezler.
B
Sır saklama yükümlülüğü sadece noterler için söz konusudur.
C
Noterler görevleri dolayısıyla öğrendikleri sırları, hiçbir durumda açıklayamazlar.
D
Noterlerin evrak ve defterleri kural olarak gizlidir.
E
Sır sahibi tarafından sırrın açıklanmasına izin verildiği takdirde, noterler tanıklıktan çekinebilirler.
Soru 19

Noterlik dairesindeki iş kabulü süresi, o yerdeki diğer resmi dairelerden en cok kaç saat daha fazla olabilir?

A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi noterlik görevi ile birleşen işlerden biri değildir?

A
Yargı mercilerinin vereceği işler
B
Vasiyeti tenfiz memurluğu
C
Kefillik
D
ilim ve hayır kuruluşları başkanlığı
E
Hakemlik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x