Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar 2017-2018 Vize Sınavı

Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıda eski ve yeni kavramları verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A
Mahcur-Haciz
B
Hükmî şahıs-Tüzel kişi
C
Beyyine külfeti-ispat yükü
D
Nizamname-Tüzük
E
Füru-Alt soy
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi gelişen ve değişen hukuki ilişkiler gereği kabul edilmiş yeni kavramlardan biridir?

A
Asli müdahale
B
Taşınmaz
C
Dilekçe
D
Güvenli elektronik imza
E
Bilirkişi
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmeliğine göre, taslak hazırlanırken dikkate alınacak hususlardan biridir?

A
Taslak hazırlanırken yargı kararları dikkate alınmaz.
B
Taslağın adı koyu harflerle yazılır.
C
Taslağın adı küçük harflerle yazılır ve altı çizilir.
D
Taslak, üst hukuk normuna uygun olmak zorunda değildir.
E
Taslağın madde metinleri içinde açıklayıcı hükümler yer alır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi istida anlamındadır?

A
Müddeiumumi
B
Teşrî
C
Mevkufiyet
D
Dilekçe
E
Esbab-ı mucibe
Soru 5

Uygulamada yargı organı tarafından yazılan ve talimat niteliğinde bulunmayan her türlü yazıya ne ad verilir?

A
Senet
B
Karar
C
Belge
D
Doküman
E
Müzekkere
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi hukuk dilinin özelliklerinden biri değildir?

A
Sadelik
B
Bilimsel tutarlılık
C
Belirsizlik
D
Kesinlik
E
Açıklık
Soru 7

Resmi yazılarda ilgi ile imza arasındaki kışıma ne ad verilir?

A
Koordinasyon
B
Dağıtım
C
Ek
D
Paraf
E
metin
Soru 8

Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve/veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından güvenli elektronik imza ile doğrulanan zaman kaydına ne ad verilir?

A
Zaman damgası
B
Elektronik imza
C
Elektronik Sertifika
D
Elektronik onay
E
Güvenli elektronik imza
Soru 9

Rektörlüğün dekanlığa gönderdiği belgeye süresi içinde cevap verilmemesi durumunda rektörlüğün dekanlığa göndereceği yazıya ne ad verilir?

A
itiraz yazısı
B
Sevk yazısı
C
Ek süre yazısı
D
Şikâyet yazısı
E
Tekit yazısı
Soru 10

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru, başvuru yollarının tüketildiği tarihten itibaren kaç gün içinde yapılır?

A
30 gün
B
35 gün
C
45gün
D
60 gün
E
3 ay
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi birden fazla sayfa tutan üst yazılarda son sayfada yer alır?

A
Sayı
B
Tarih
C
Konu
D
muhatap
E
İmza
Soru 12

Mahkeme ön inceleme duruşmasında, davalıya dilekçelerinde gösterdikleri, henüz sunmadığı senedi, mahkemeye sunması için süre vermiştir.
Verilen süre ve bu sürenin niteliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir hafta/Kesin süre
B
Bir hafta/Kesin olmayan süre
C
On gün/Kesin süre
D
iki hafta/Kesin süre
E
iki hafta/Kesin olmayan süre
Soru 13

I. Sulh hukuk mahkemelerinin görevine giren dava II.Alacak davası III.Hizmet ilişkisinden doğan dava IV.Boşanma davası
Yukarıdaki davaların hangilerinde basit yargılama usulü uygulanmaktadır?

A
Yalnız I
B
I ve III
C
III ve IV
D
I,II veIII
E
II,III ve IV
Soru 14

I. Mahkemenin adı
II.Hâkimin adı-soyadı
III.Davalının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası
IV.Açık bir şekilde talep sonucu
Yukarıdakilerden hangileri, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 119. maddesinin 1. fıkrasında, gösterilen dava dilekçesinin unsurlarındandır?

A
Yalnız II
B
I ve III
C
I ve IV
D
l.llvelV
E
I,II,III ve IV
Soru 15

Zeynep, ileride açacağı davaya ilişkin delilin mevcut durumuyla tespit edilerek sonradan kullanılabilmesini sağlamak amacıyla aşağıdaki hukukî imkânlardan hangisini kullanmalıdır?

A
İhtiyati tedbir
B
İtiraz
C
İhtiyati haciz
D
Delil tespiti
E
Şikayet
Soru 16

Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği'ne göre düzenlenen ifade tutanağında aşağıdakilerden hangisi ver almaz?

A
ifade alma işleminin yapıldığı yer ve tarih
B
ifade veren ile hazır olan müdafi tarafından tutanağın imzalanmasından çekinme hâlinde bunun nedenleri
C
Ağır ceza hâkiminin imzası
D
ifade alma sırasında hazır bulunan kişilerin isim ve sıfatları ile ifade veren kişinin açık kimliği
E
Tutanak içeriğinin ifade veren ile hazır olan müdafi tarafından okunduğu ve imzaları
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi yalnızca ceza yargılamasında düzenlenen tutanaklardan biridir?

A
Ön inceleme tutanağı
B
Sevk ve serbest bırakma tutanağı
C
Dosya inceleme tutanağı
D
Keşif tutanağı
E
Belge örneği alma tutanağı
Soru 18

Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na göre, yargılamanın aşamaları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla gösterilmiştir?

A
Dilekçe/ Ön inceleme/ Sözlü yargılama/ Hüküm/ Tahkikat
B
Ön inceleme/ Dilekçe/ Tahkikat/ Sözlü yargılama/ Hüküm
C
Dilekçe /Ön inceleme/ Tahkikat /Sözlü yargılama/ Hüküm
D
Dilekçe/ Ön inceleme/ Sözlü yargılama/ Tahkikat/ Hüküm
E
Dilekçe/ Sözlü yargılama/ Ön inceleme / Tahkikat/ Hüküm
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi ceza yargılamasında düzenlenen duruşma tutanağının unsurlarından biri değildir?

A
Sanık ifadeleri
B
iddia ve savunmasını genişleten taraf olup olmadığı, bu konuda karşı tarafın açık muvafakatinin bulunup bulunmadığı
C
Verilen kararlar
D
Okunan belge ve yazılar
E
Tanık ifadeleri
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi tevzi formunda yer alacak unsurlardan biri değildir?

A
Kanun yollarına başvuru süresi
B
Tarafların ad ve soyadları
C
Dosyanın türü
D
Dosyanın esas numarası
E
Dağıtım yapılan mahkemenin adı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x