Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar 2018-2019 Vize Sınavı

Hukuk Dili Ve Adli Yazışmalar 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hükmün icrası sırasında, hükmün yeterli açıklıkta olmaması sebebiyle bir tereddüt yaşanıyorsa bu anlaşılmazlığın giderilmesi amacıyla aşağıdakilerden hangisine başvurulur?

A
isticvap
B
Tavzih
C
istinaf
D
Eski hale getirme
E
Tashih
Soru 2

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nda “ehlivukuf” olarak ifade edilen kavramın karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bilirkişi
B
Uzman görüşü
C
Zabıt kâtibi
D
Hâkim
E
Tanık
Soru 3

Taslaklarda bulunanlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?

A
Madde/Fıkra/Bent/Alt bent
B
Alt bent/Bent/Fıkra/Madde
C
Madde/Bent/Alt bent/Fıkra
D
Madde/Alt bent/Bent/Fıkra
E
Fıkra/Bent/Alt bent/Madde
Soru 4

Mevzuatta yapılacak yeni düzenlemenin mevcut maddelerden birine eklenememesi ve mevcut maddelerin sıralamasına uygun düşmemesi durumunda aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

A
Alt madde
B
Geçiş maddesi
C
Ek madde
D
Geçici madde
E
Yürürlük maddesi
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi gelişen ve değişen hukuki ilişkiler nedeniyle ortaya çıkmış yeni bir kavramdır?

A
Zamanaşımı
B
Güvenli elektronik imza
C
Tutanak
D
Islah
E
Dilekçe
Soru 6

Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zaman damgası
B
EBYS
C
Güvenli elektronik imza
D
Elektronik sertifika
E
Elektronik imza
Soru 7

Çoğunlukla bir metnin kontrol edildiğine dair bir işaret niteliğinde olan ve uygulamada adın ve/veya soyadın baş harflerinden oluşan belge bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

A
imza
B
Koordinasyon
C
ilgi
D
Paraf
E
Olur
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi tebligatın elektronik yolla yapılmasının zorunlu olduğu kişilerden biri değildir?

A
Eskişehir Barosu
B
Noter
C
(X) Anonim Şirketi
D
(Y) Gerçek Kişisi
E
Sicile Kayıtlı Arabulucu
Soru 9

Dekanlığın Rektörlük makamına yazdığı bir yazı aşağıdaki ifadelerden hangisi ile bitirilmelidir?

A
iyi çalışmalar dileğiyle
B
Arz ve rica ederim.
C
Arz ederim.
D
iyi dileklerimle
E
Rica ederim.
Soru 10

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince belgeyi imzalayanın ad ve soyadının yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?

A
A.VATANSEVER
B
A.Vatansever
C
ALİ VATANSEVER
D
Ali Vatansever
E
Ali VATANSEVER
Soru 11

Cevap dilekçesi verme süresi, aşağıdakilerden hangisidir?

A
Davanın esas defterine kaydedildiği tarihten itibaren bir hafta
B
Davanın açıldığı tarihten itibaren iki hafta
C
Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren bir hafta
D
Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta
E
Davanın açıldığı tarihten itibaren bir hafta
Soru 12

Bireysel Başvuru talebinin değerlendirilmesinde görevli merci aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yargıtay
B
Anayasa Mahkemesi
C
Bölge Adliye Mahkemesi
D
Danıştay
E
Uyuşmazlık Mahkemesi
Soru 13

Davalı, kendisine karşı Eskişehir 3 Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davaya süresi içinde cevap vermemiştir.
Davalının bu davranışının sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dava esastan reddedilir.
B
Dava usulden reddedilir.
C
Davalı, davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkâr etmiş sayılır.
D
Davalıya bir haftalık kesin süre verilir.
E
Dosya işlemden kaldırılır.
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi basit yargılama usulüne tabi işlerden biri değildir?

A
Tüketici mahkemelerinde görülecek davalar
B
Her çeşit nafaka davaları
C
Boşanma davaları
D
Hizmet ilişkisinden doğan davalar
E
Sulh hukuk mahkemesinin görev alanına giren davalar
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi ticaret hukukuna ait çekişmesiz vargı işlerinden biridir?

A
Gaiplik kararı
B
Mirasçılık belgesi verilmesi
C
Ergin kılınma
D
Vesayet işleri
E
Kolektif şirketin tasfiyesinde tasfiye memuru tayini
Soru 16

Ceza mahkemelerinde duruşmanın nasıl yapıldığı, kanunda belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılıp yapılmadığı aşağıdakilerden hangisi ile ispatlanır?

A
Tensip tutanağı
B
Ön inceleme tutanağı
C
Yakalama tutanağı
D
Keşif tutanağı
E
Duruşma tutanağı
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi yalnız ceza yargılamasına ait aşamalardan biridir?

A
Kovuşturma evresi
B
Tahkikat
C
Hüküm
D
Dilekçeler
E
Sözlü yargılama
Soru 18

Hukuk yargılamasında davanın açılmasından sonra dilekçeler aşamasının başında düzenlenen tutanak aşağıdakilerden hangisidir?

A
Keşif tutanağı
B
Tensip tutanağı
C
Duruşma tutanağı
D
Ön inceleme tutanağı
E
Dosya inceleme tutanağı
Soru 19

Suç şüphesinin öğrenilmesinden iddianamenin kabulüne kadar geçen süreç aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?

A
Tahkikat
B
Dilekçeler aşaması
C
Ön inceleme
D
Soruşturma evresi
E
Hüküm aşaması
Soru 20

İdari yargı alanında düzenlenecek tutanaklarla ilgili aşağıdaki düzenlemelerden hangisi temel olarak dikkate alınır?

A
idari Yargılama Usulü Kanunu
B
Türk Medeni Kanunu
C
Türk Ceza Kanunu
D
Hukuk Muhakemeleri Kanunu
E
Ceza Muhakemeleri Kanunu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (8 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,25. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x