Hukuk Sosyolojisi 2018-2019 Final Sınavı

Hukuk Sosyolojisi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Maddi evreni “idenin(bilincin)” ürünü olarak gören idealist dünya anlayışını reddederek, diyalektiğin yasalarının maddi evrenin yasaları olduğunu ileri süren kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marx
B
Comte
C
Durkheim
D
Beccaria
E
Weber
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi doğa bilimlerinden biridir?

A
Antropoloji
B
Psikoloji
C
Sosyoloji
D
Astronomi
E
Siyaset bilimi
Soru 3

Weber’e göre bir kişinin inançları gereği alkol kullanmaması, faiz almaması, çalışmaya ve mütevazı bir yaşama aşırı önem vermesi ve bu doğrultuda davranış geliştirmesi aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?

A
Kişiler arası etkileşim
B
Değere yönelik rasyonel eylem
C
Amaca yönelik rasyonel eylem
D
Geleneksel eylem
E
Duygusal eylem
Soru 4

I. 1936 Sovyet Anayasası
II. 1979 İran Anayasası
III. III. 1982 Türkiye Cumhuriyet Anayasası
A. İslam Cumhuriyeti
B. Sosyal Hukuk Devleti
C. işçilerin ve köylülerin sosyalist devleti
Devletlerin benimsediği ideolojiler Anayasalarında bazen açıkça ifade edilir.
Yukarıda verilen Anayasalar ve ideolojiler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

A
I-A, II-C, III-B
B
I-A, II-B, III-C
C
I-C, II-A, III-B
D
I-B, II-A, III-C
E
I-B, II-C, III-A
Soru 5

Aynı topluluk içinde yaşayan insanların çoğunun rollerine uygun davranması, davranışlarının benzer olması, ortak değer yargılarını paylaşması ve benzer tepkiler göstermesi sosyal psikologlar tarafından aşağıdaki hangi kavram ile açıklanmıştır?

A
Sapma
B
Norm
C
Toplumsal rol
D
Toplumsal sözleşme
E
Sosyal etki
Soru 6

Sosyal etkinin araştırılmasında oto-kinetikten yararlanan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bandura
B
Asch
C
Sherif
D
Milgram
E
Zimbardo
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi uyma davranışını etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Gruplar arası mesafe
B
Grup büyüklüğü
C
Grubun söz birliği
D
Grubun mevkii ve saygınlığı
E
Otoriteye yakınlık
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi klasik özdeşleşme davranışına örnek olarak verilebilir?

A
İki arkadaşın rollerini ve davranışlarını birbirlerine göre tanımlaması
B
Kardeşin ablasının tutum ve davranışlarını benimseyerek onun gibi davranması
C
Bir danışanın beslenme uzmanının tavsiyelerine göre beslenme alışkanlığını değiştirmesi
D
Sırf arkadaş grubuna aykırı durmamak için, kişinin hoşlanmadığı bir sanatçının konserine gitmesi
E
Kişinin ilk defa katıldığı bir yemek davetinde, hiç sevmediği bir yemeği bitirdikten sonra yemeği beğendiğini söylemesi
Soru 9

Chicago kenti üzerinde çalışmaları sonucunda yoğunlaşma bölgeleri modelini geliştiren sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Merton
B
Hirschi
C
Gottfriedson
D
Sutherland
E
Burgess
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Robert K. Merton tarafından geliştirilen bir suç teorisidir?

A
Gerilim teorisi
B
Damgalama teorisi
C
Ayırıcı birliktelikler teorisi
D
Öz kontrol teorisi
E
Sosyal bağ teorisi
Soru 11

__________ kaynaklanan “insan onuru” kavramının önem kazandığı bu dönemde ortaya atılan “özgür irade” ve “hedonizm” kavramları çerçevesinde suç, rasyonel bir tercih olarak görülmüştür.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Sosyal kontrol teorilerinden
B
Bilimsel pozitivizmden
C
Aydınlanma felsefesinden
D
Sosyal öğrenme teorilerinden
E
Chicago Okulu'ndan
Soru 12

Suç, sapma ve suçluluğun toplum için gerekli ve kaçınılmaz olduğunu ifade eden sosyolog aşağıdakilerden hangisidir?

A
Giddens
B
Freud
C
Lombroso
D
Durkheim
E
Burgess
Soru 13

Sahip olma duygusu, insan doğasında yer almakta, insanların kişiliklerini oluşturmada ve diğer insanlarla ilişkilerini belirlemede etkili olmaktadır.
Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisi mülkiyetin gerçeklik olma niteliğini taşıyan boyutlarından biri değildir?

A
Fiziksel
B
Eylemsel
C
Duygusal
D
İktisadi
E
Coğrafi
Soru 14

Mülkiyet olgusuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

A
Mülkiyet, hukuk sosyolojisi kapsamında incelenmesi gereken kavramlardan biridir.
B
Uluslararası sözleşmelerce koruma altına alınmamıştır.
C
Mülkiyet kişilik, güç ve kontroldür.
D
Mülkiyet bireysel bir olgu olduğu kadar aynı zamanda sosyal bir olgudur.
E
Mülkiyet bize diğerlerini dışlama hakkı verir.
Soru 15

Aristoteles, Platonun mülkiyet tercihini eleştirerek insanların mutluluğunu sağlamak için öne sürdüğü mülkiyet türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kolektif mülkiyet
B
Fikri mülkiyet
C
Miras mülkiyeti
D
Ferdi mülkiyet
E
Kamu mülkiyeti
Soru 16

Mülkiyetin ortaya çıkmasındaki zaruri kavramlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Adalet ve hakimiyet
B
Güç ve kontrol
C
Talep ve kıtlık
D
Organik dayanışma ve mekanik dayanışma
E
İktidar ve paylaşım
Soru 17

Ensest yasağının nedenlerini inceleyerek bu yasağın salt doğa kurallarına dayandırılmasına karşı çıkarak karşılılık ilkesini geliştiren sosyal bilimci kimdir?

A
Weber
B
Levi-Strauss
C
Comte
D
Durkheim
E
Marx
Soru 18

Türkiye’de evlilik olgusu değerlendirilirken üç temel konu ve bu konuları kurala bağlayan hukuki düzenlemeler karşımıza çıkmaktadır.
Yukarıdaki ifadeye göre aşağıdakilerden hangisinde bu konular birlikte ve doğru olartak verilmiştir?

A
Grup içi-dışı evlilik, evlilik yaşı, evlenme töreni
B
Maddiyat, güvence, sadakat
C
Aile büyüklüğü, aile kurma beklentisi, bireyselleşme
D
Ekonomik zorluklar, evlilik yaşı, sosyal statü
E
Güzellik algısı, sosyal güvence, sosyal statü
Soru 19

I. Monogami
II. Poligami
III. Egzogami
IV. Endogami
a. Grup içi evlilik
b. Tek eşli evlilik
c. Grup dışı evlilik
d. Çok eşli evlilik

Yukarıda verilen evlilik tipleri ve tanımları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?

A
I-a, II-d, III-c, IV-b
B
I-d, II-c, III-b, IV-a
C
I-a, II-b, III-c, IV-d
D
I-b, II-d, III-c, IV-a
E
I-c, II-a, III-d, IV-b
Soru 20

2016 verilerine göre Türkiye’de boşanma davalarının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
İşsizlik
B
Aile içi fiziksel şiddet
C
Ekonomik zorluklar
D
Anne baba müdahalesi
E
Sorumsuz ve ilgisiz davranma
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x