Hukuk Tarihi 2018-2019 Vize Sınavı

Hukuk Tarihi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sümer hukukunda hırsızlık suçuna ağır cezalar öngörülmesinin en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ağır cezalar içeren bir hukuk sistemi olması
B
Örf ve adetlere önem verilmesi
C
Malın iyi korunması
D
Toplumsal değerlerin korunması
E
Özel mülkiyete önem verilmesi
Soru 2

Kadim Çin miras hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Miras ailenin en küçük erkek çocuğuna intikal ederdi.
B
Kız çocukları sadece erkek çocuğun bulunmadığı durumda mirasçı olabilirdi.
C
Ailenin bütün fertleri fiilen aile mülkünde çalışmaya devam ederlerdi.
D
Miras hakkı sadece ölenin füruuna tanınırdı.
E
Usûle miras hakkı tanınmazdı.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Roma’nın Eski Hukuk Dönemi içinde yer alan Yurtdaş hukukunun (lus Çivile) özelliklerinden biri değildir?

A
Yurttaşları mali durumlarına göre sınıflandırması
B
Dönemin sosyo-ekonomik gerçeklerine uyması
C
Toplumda tekrarlanarak yapılan uygulamaların yerleşmesi sonucu ortaya çıkması
D
Bölgesel ve milli bir hukuk olması
E
Başlangıçta Romalıların örf ve adetlerinden oluşması
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Roma Devleti’nin siyasi dönemlerinden biri değildir?

A
Cumhuriyet Dönemi
B
ilk imparatorluk Dönemi
C
Krallık Dönemi
D
Son Cumhuriyet Dönemi
E
Son imparatorluk Dönemi
Soru 5

XVIII yüzyılda ortaya çıkan, hukuk kurallarının akıldan ve eşyanın tabiatından doğduğunu ileri süren doktrin aşağıdakilerden hangisidir?

A
Skolastik Doktrin
B
Tabii Hukuk Doktrini
C
Tarihçi Hukuk Okulu
D
Hümanist Doktrin
E
Pozitivist Hukuk Doktrini
Soru 6

I. Kral
II. Halk Meclisi
III. Senatus
Yukarıdakilerden hangileri Roma Devleti’nin Krallık Dönemi’ndeki siyasal organlarındandır?

A
Yalnız I
B
I ve II
C
I ve III
D
II ve III
E
I,II ve III
Soru 7

Hammurabi Kanunnamesi aşağıdaki devletlerden hangisinin hukuk birliğini sağlamak amacı ile hazırlanmıştır?

A
Assur
B
Hitit
C
Bâbil
D
Sümer
E
İbrani
Soru 8

İbrani ceza hukukunun temel cezalandırma şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hapis
B
Kalebentlik
C
Prangabentlik
D
Tazminat
E
Kısas
Soru 9

İslâm aile hukuku ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Müslüman bir erkek; Müslüman, Yahudi veya Hıristiyan bir kadınla evlenebilir.
B
Erkeğin, zevcesinin kız kardeşi, halası, teyzesi ve yeğeniyle aynı anda evlenmesi yasaktır.
C
Evlenme akdi sırasında dört erkek şahit gereklidir.
D
Evlilik akdi iki tarafın veya veli ve vekillerinin aynı mecliste bulundukları bir ortamda gerçekleşir.
E
Koca, eşine nikâh sırasında kararlaştırılan; kararlaştırılmamışsa, kadının emsallerinin aldığı mehri ödemekle yükümlüdür.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi İslâm hukukunda evliliği sona erdirme şekillerinden biri değildir?

A
Fesh
B
Hülle
C
Muhâlaa
D
Tefrik
E
Talâk
Soru 11

Göktürklerde, çalışkanlıkları ve başarıları ile yükselmiş ve halk içinden çıkmış büyük devlet memurlarına ne ad verilir?

A
Tarkan
B
Şadapıt
C
Buyruk
D
Yabgu
E
Teğin
Soru 12

“At başka bir kavmi sadece sırtında taşır. Hun kavmi ise at üzerinde yaşar. Onlar, atlara yapışmış gibidirler.” sözü Hun toplumunun aşağıdakilerden hangisine önem verdiğini gösterir?

A
Ticarete
B
Askerliğe
C
Hayvanlara
D
Taşımacılığa
E
Ulaşıma
Soru 13

Eski Türk hukukunda, babaların ölümünden sonra oğulların üvey anneleri ile büyük kardeşlerinin ölümünden sonra küçük kardeşlerin yengeleri ile amcaların ölümünden sonra yeğenlerin yengeleri ile evlenmeleri kuralına ne ad verilir?

A
Levinya
B
Kumalık
C
Çoklu evlenme
D
Levirat
E
Fasl-ı sani
Soru 14

Uygurlarda evlât edinme kurumu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Evlâtlık babalığına mirasçı olur.
B
Evlât edinen kişi, evlâdına karşı hem maddi hem manevi sorumluluk yüklenmiştir.
C
Evlâtlığın nafakası öz annesine aittir.
D
Evlât edinilecek çocuk “süt sevinci” diye ifade edilen bir para ile değiştirilmiştir.
E
Evlât edinme bir akit şeklinde gerçekleştirilmiştir.
Soru 15

İslâm borçlar hukukuna göre bir alacaklının, borçlusundaki bir veya bütün alacağından vazgeçtiğini tek taraflı olarak beyan etmesine ne ad verilir?

A
Tecdid
B
Mürurızaman
C
Fesh
D
ibra
E
Takas
Soru 16

İslâm hukukuna dair bir meselenin hükmünü bildiren hukukçu görüşüne ne ad verilir?

A
icma
B
Taklit
C
ictihad
D
Fetva
E
Kıyas
SONUÇLAR
16 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x