İçerik Yönetim Sistemleri 2019-2020 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı

İçerik Yönetim Sistemleri 2019-2020 Vize Ünite 3 ve 4 Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hangisi WordPress’in özelliklerinden biri değildir?

A
Zorunlu Üyelik
B
Esnek İçerik Yapısı
C
Tema Zenginliği
D
Uluslararası Dil Desteği
E
Uygun Maliyet
1 numaralı soru için açıklama 
Esnek içerik yapısı, tema zenginliği, uluslararası dil desteği, uygun maliyet WordPress’in özelliklerindendir fakat zorunlu üyelik bu özelliklerden biri değildir.
Soru 2

WordPress’te hazırlanmış bir web sitesine sosyal medya entegrasyonu yapabilmek için gereken bileşenlere ne ad verilir?

A
Eklenti
B
Tema
C
Yazılar
D
Kategori
E
RSS
2 numaralı soru için açıklama 
Eklentilerle WordPress’te hazırlanmış bir web sitesine spam koruması, güvenlik doğrulaması, üyelik yönetimi, sosyal medya entegrasyonu, arama motoru optimizasyonu, yer işareti (harita), e-ticaret, eş zamanlı konuşma (chat) vb. birçok özellik eklemek mümkündür.
Soru 3

Hazırlanan web sayfalarının akıllı telefon, tablet vb. cihazlar için Wordpess arayüzlerine sahip olması hangi özellik ile açıklanmaktadır?

A
Mobil destek
B
Kullanıcı yönetimi
C
Anlık kaydetme
D
Görsel ekleme
E
Yayın yönetimi
3 numaralı soru için açıklama 
Kullanıcının seçtiği temaya bağlı olarak WordPress’in farklı mobil ortamlar için (akıllı telefon, tablet vb.) tasarlanmış ara yüzleri de bulunmaktadır.
Soru 4

I. Genel kamu lisansı altında açık kaynak kodlu olarak kullanımdadır.
II. PHP programlama dilini kullanır.
III. En güncel sürümü 4.7 'dir.
IV. 2010 yılı itibari ile hizmet vermeye başlamıştır.
V. Güncelleştirmelere kapalı bir sistemdir.
Yukarıda Wordpress ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

A
I ve II
B
I, II ve III
C
Yalnız V
D
III, IV ve V
E
I, III ve V
4 numaralı soru için açıklama 
Wordpress ile ilgili verilen bilgilerden I ve II' deki bilgiler doğrudur. Wordpress genel kamu lisansı altında olup, PHP programlama dilini kullanmaktadır. En güncel sürümü Ağustos 2018 itibari ile 4.8.9 olan Wordpress'in temelleri 2001 yılında atılmış olup, güncelleştirmelere açık olan bir içerik yönetim sistemidir.
Soru 5

I. Web sitesinin “footer” kısmına bakılabilir.
II. Web sitesinin kod yapısında “wp-content” ve “wp-includes” gibi yapıları aramak
III. Web sitesinin adresinin sonunda “index.html” ekleyip, WordPress yönetim sisteminin giriş ekranını kontrol etmek
IV. builtwith.com sitesi ile sorgulama yapmak
Yukardaki seçeneklerden hangileri herhangi bir web sitesinin WordPress Kullanıp kullanmadığını anlamak için kullanılabilir?

A
I ve II
B
III ve IV
C
I, II ve III
D
I, II ve IV
E
II, III ve IV
5 numaralı soru için açıklama 
Web sitesinin “footer” kısmını incelemek, kod yapısında “wp-content” ve “wp-includes” gibi yapıları aramak ve builtwith.com sitesi ile sorgulama yapmak herhangi bir web sitesinin WordPress Kullanıp kullanmadığını anlamak için kullanılabilir..
Soru 6

I. Kurulum aşamasında dil seçimi
II. Grid medya görünümü
III. Metin editörünün geliştirilmesi
IV. Eklenti kurma ve arama güncellemesi
WordPress’in üçüncü ve dördüncü sürümleri karşılaştırıldığında; hangileri sürüm 4’teki yeniliklerdendir?

A
I, II, IV
B
II, III, IV
C
I, III, IV
D
I, II, III
E
I, II, III, IV
6 numaralı soru için açıklama 
Versiyonlar temelde aynı WordPress çekirdeğini kullanmaktadır. Fakat zaman içerisinde bu çekirdek yapısı gelişip değişmektedir. Örneğin WordPress’in üçüncü ve dördüncü sürümleri karşılaştırıldığında; sürüm 4’teki yeniliklerin şu şekilde olduğu görülür: • kurulum aşamasında dil seçimi, • grid medya görünümü, • metin editörünün geliştirilmesi, • eklenti kurma ve arama güncellemesi, • API güncelleme panelleri ve • tema düzenleyici güncellemesi.
Soru 7

WordPress’in hangi menüsünde dosya alanına çeşitli dosyalar yüklemek (video, görsel vb.) mümkündür?

A
Yazılar menüsü
B
Ortam menüsü
C
Yorumlar menüsü
D
Görünüm menüsü
E
Kullanıcılar menüsü
7 numaralı soru için açıklama 
Ortam menüsüyle dosya alanına çeşitli dosyalar yüklemek (video, görsel vb.) mümkündür. Yazı ve sayfaları oluştururken ortam menüsündeki öğelerden yararlanılabilir.
Soru 8

Kullanıcının seçtiği temaya bağlı olarak WordPress’in farklı mobil ortamlar için (akıllı telefon, tablet vb.) tasarlanmış ara yüzlerinin bulunması WordPress’in hangi özelliğini göstermektedir?

A
Esnek içerik yapısı
B
Mobil destek
C
Tema Zenginliği
D
Kullanıcı Yönetimi
E
Görsel ekleme
8 numaralı soru için açıklama 
Mobil Destek: Kullanıcının seçtiği temaya bağlı olarak WordPress’in farklı mobil ortamlar için (akıllı telefon, tablet vb.) tasarlanmış ara yüzleri de bulunmaktadır. Yönetim paneli aracılığıyla içeriğin bu ortamlarda nasıl görüneceği önizlenebilir.
Soru 9

Web sitesini otomatik olarak arama motorlarına göre optimize etmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A
Akismet
B
WordPress aktarıcısı
C
Woocommerce
D
All in One SEO Pack
E
Disable Comment
9 numaralı soru için açıklama 
All in One SEO Pack: Web sitesini otomatik olarak arama motorlarına göre optimize etmek için kullanılmaktadır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Mambonun özelliklerinden biri değildir?

A
Mambo açık kaynaklı içerik yönetim sistemine dayanmaktadır.
B
Ticari sürümünün avantajı, şirketler için daha fazla güvenlik sağlamasıydı.
C
Açık kaynak sürümünün ücretsiz olması nedeniyle yazılıma yenilikler sağlayan geliştirici kitlesine sahip olmasıydı.
D
2000’lerin başında kaynak kodu tam olarak serbestçe kullanılabilen dünya çapında popüler bir içerik yönetim sistemiydi.
E
Günümüzde, doksan beş milyondan fazla indirme sayısına sahip, popüler bir içerik yönetim sistemi olmayı başarmıştır.
10 numaralı soru için açıklama 
Günümüzde, doksan beş milyondan fazla indirme sayısına sahip, popüler bir içerik yönetim sistemi olmayı başarmıştır.
Soru 11

Aşağıdaki bileşenlerden hangisi Joomla’nın 3.5 kurulumunda yer almaz?

A
Akıllı Arama
B
Haber Başlıkları
C
Joomla Güncelleme
D
Şablon Yöneticisi
E
Yükleme Sonrası Mesajlar
11 numaralı soru için açıklama 
Şablon Yöneticisi
Soru 12

Joomla’nın 100.000’den fazla kullanıcı ve geliştiricinin aktif bir şekilde kullandıkları bir topluluk oluşturmasına olanak sağlayan özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A
Açık kaynak
B
Zengin bileşen
C
Kullanılabilirlik
D
E-Ticaret
E
Dil desteği
12 numaralı soru için açıklama 
Açık Kaynak: Joomla’nın açık kaynak kodlu olması, 100.000’den fazla kullanıcı ve geliştiricinin aktif bir şekilde kullandıkları bir topluluk oluşturmasına olanak sağlar.
Soru 13

Joomla mimarisi çerçevesinde değerlendirildiğinde verilerin kayıt edildiği, düzenlendiği, yönetildiği ve kullanıcı bilgilerinin, içeriklerin ve site için gerekli verilerin kayıt edildiği yere ne ad verilir?

A
Veritabanı
B
Bileşenler
C
Modüller
D
Eklentiler
E
Şablonlar
13 numaralı soru için açıklama 
Joomla mimarisi veritabanı, çatı (framework), bileşenler, modüller, eklentiler, şablon ve web tarayıcısından oluşmaktadır. • Veritabanı (Database): Veritabanı verilerin kayıt edildiği, düzenlendiği ve yönetildiği bir koleksiyondur. Kullanıcı bilgilerini, içerikleri ve site için gerekli verileri kayıt eder. Joomla sitesini yönetmek için yönetimsel bilgilerin kayıtlı tutulduğu yerdir.
Soru 14

Joomla’da “Menü ve Modül Yöneticisi” hangi menü başlığında bulunmaktadır?

A
Makale İçeriği
B
Yapılandırma
C
Yapı Formatı
D
Bakım
E
Eklentiler
14 numaralı soru için açıklama 
Yapı Formatı: Yapı bölümü altında iki araç yer alır. Bunlar; web sitenize yönelik özelleştirilmiş menü yaratmayı izin veren Menü Yöneticisi ve modüllerin işlevi ve yeri gibi modülleri yöneten Modül Yöneticisi’dir. Makale İçeriği: İçerik bölümü altında dört seçenek yer almaktadır. Bunlar; yeni bir makale sayfası eklemek için Yeni Makale Ekle, var olan makaleleri yönetmek için Makale Yönetimi, yeni kategori yaratmak ve kategorileri yayınlama/yayınlamama izni sağlayan Kategori Yöneticisi, yeni dosyaları yükleyerek dosyaları yöneten ve web sunucusunda var olan dosyaları silmeyi sağlayan Medya Yöneticisi’dir. Yapılandırma: Genel, Şablon ve Dil Yöneticisi seçenekleri bulunmaktadır. Genel’de yapılan yapılandırmalar tüm web sitesini etkilemektedir. Şablon yöneticisi, web sitelerinde kullanan şablonları gösterir ve yönetir. Şablonlar değiştirilebilir ve yeniden düzenlenebilir. Dil yöneticisi, web siteye yönelik varsayılan dili ayarlamak için kullanılır. Bakım: Bakım bölümünde Joomla kurulumunun son güncel versiyonunu gösteren Joomla Güncelleme ve Joomla eklentilerinin güncel durumunu gösteren Tüm Eklentilerin Güncellenmesi seçenekleri bulunmaktadır. Eklentiler: Joomla’da birçok erişilebilir eklenti mevcuttur. Sitenin işlevselliği artırmak için farklı türdeki eklentilerden faydalanılabilir.
Soru 15

I. Açık Kaynak
II. Kullanıcı zorluğu
III. Zengin Bileşenler
IV. Dil Desteği
Hangileri Joomla’nın talep edilen bir içerik yönetim sistemi olmasının nedenlerindendir?

A
I, II, III, IV
B
I, II, IV
C
II, III, IV
D
I ve IV
E
I, III, IV
15 numaralı soru için açıklama 
Kullanılabilirlik: Joomla ile çalışmak çok basittir. Kulanışlı araçları sayesinde web sitelerine içerik eklemek ve içeriği düzenlemek oldukça kolaydır. Kullanıcı dostu olması nedeniyle ileri düzey kod bilgisi gerektirmez.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Joomla denetim masası menülerinden biri değildir?

A
İçerik
B
Yapı
C
Kullanıcılar
D
İstatistik
E
Bakım
16 numaralı soru için açıklama 
Denetim masasında farklı görevler için farklı menüler vardır. Ancak İstatistik bu alanlardan biri değildir. Denetim masasındaki menüler şunlardır: İçerik Yapı Kullanıcılar Yapılandırma Eklentiler Bakım
Soru 17

Ziyaretçinin merakını artırmak ve devamını oku bağlantısını tıklayarak tüm yazının okunmasını sağlamak için kullanılan giriş metni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Paragraf
B
İçerik
C
Makale
D
Spot
E
Çatı
17 numaralı soru için açıklama 
Spot, ziyaretçinin merakını artırmak ve devamını oku bağlantısını tıklayarak tüm yazının okunmasını sağlamak için kullanılan bir giriş metnidir.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Joomla’nın talep edilen bir içerik yönetim sistemi olmasının nedenlerinden biri değildir?

A
Açık Kaynak
B
Kullanılabilirlik
C
Zengin Bileşenler
D
E-Ticaret
E
Dilinin yalnız İngilizce olması
18 numaralı soru için açıklama 
Dil Desteği: Joomla birçok dili desteklemektedir.
SONUÇLAR
18 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
161718Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (4 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,75. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x