İdare Hukuku 2018-2019 Vize Sınavı

İdare Hukuku 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi üzerinde hiyerarşi yetkisi kullanılabilir?

A
Memurların işlemleri
B
Hâkimlerin işlemleri
C
Savcıların işlemleri
D
Öğretim elemanlarının eğitim, öğretim ve bilimsel faaliyetleri
E
Düzenleyici ve denetleyici kurulların alacakları kararlar
Soru 2

I. Cumhurbaşkanı
II. Bakanlıklar
III. Kamu tüzel kişileri
IV. TBMM
Anayasa'nın 124 maddesine göre, yukarıdakilerden hangilerine yönetmelik çıkarma yetkisi tanınmıştır?

A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve IV
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 3

İdare hukukunun özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Eşitlik ilkesi üzerine inşa edilmiştir.
B
içtihadi bir hukuk dalıdır.
C
Dinamik bir hukuk dalıdır.
D
Anayasa hukukunun somutlaşmış halidir.
E
Tedvin edilmemiş bir hukuk dalıdır.
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi idare hukuku kurallarının uygulanmasından kaynaklı uyuşmazlıkların çözümlendiği idari yargı yerlerinden biri değildir?

A
Vergi mahkemeleri
B
Danıştay
C
Bölge idare mahkemeleri
D
idare mahkemeleri
E
Sayıştay
Soru 5

Normlar hiyerarşisinde en üstte aşağıdakilerden hangisi yer alır?

A
Olağanüstü hâl Cumhurbaşkanlığı kararnameleri
B
Kanunlar
C
Yönetmelikler
D
Milletlerarası anlaşmalar
E
Anayasa
Soru 6

1982 Anayasası’na göre belediye meclisi üyelerini görevden uzaklaştırma yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Cumhurbaşkanı
B
içişleri Bakanı
C
Vali
D
Danıştay
E
En yakındaki büyükşehir belediye başkanları
Soru 7

Bakan yardımcılarını atama yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
ilgili bakan
B
Devlet Personel Başkanlığı
C
Cumhurbaşkanı
D
Cumhurbaşkanı yardımcısı
E
TBMM
Soru 8

Vergi ve benzeri mali yükümlülükler konusunda Sayıştay ile Danıştay kararları arasındaki uyuşmazlık ne şekilde çözümlenir?

A
Danıştay kararları esas alınır.
B
Anayasa Mahkemesi hangi kararın esas alınacağına karar verir.
C
Uyuşmazlık Mahkemesi hangi kararın esas alınacağına karar verir.
D
Sayıştay’ın kararı aleyhine idari yargıda iptal davası açılır.
E
Mali hesap yargısı işlevini yerine getiren Sayıştay’ın kararı esas alınır.
Soru 9

Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sayıştay’ın denetimine tabidirler.
B
Kanunla kurulurlar.
C
Kamu tüzelkişilikleri vardır.
D
Zorunlu üyelik esasına dayanırlar.
E
Organları üyeleri tarafından gizli oyla seçilirler.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Yüksek Askeri Şura’nın üyelerinden biri değildir?

A
Adalet Bakanı
B
Cumhurbaşkanı yardımcıları
C
Genelkurmay Başkanı
D
Kuvvet komutanları
E
Yüksek Askeri Şura Genel Sekreteri
Soru 11

İdari işlemlerin yapıldığı anda kanuni bir dayanağının var sayılmasına ve hukuka uygun kabul edilmesine ne ad verilir?

A
Kanuni idare ilkesi
B
Hukuka uygunluk karinesi
C
Yasal yönetim ilkesi
D
idari işlemlerin kanuna dayanma zorunluluğu
E
icrailik
Soru 12

Yürürlükteki kurallara uygun bir şekilde ve bütün sonuçlarıyla fiilen elde edilen hukuki duruma ne ad verilir?

A
Kesinleşmiş hak
B
Aktif statü hakkı
C
Kazanılmış hak
D
Haklı beklenti
E
Pozitif statü hakkı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi idareye tamamen yabancı bir kişi tarafından karar alınması şeklinde ortaya çıkan yetki gaspının istisnası niteliğindedir?

A
Yetki devri
B
Yetkide paralellik ilkesi
C
Vekâlet
D
Fiili memur teorisi
E
Tedviren görevlendirme
Soru 14

Yetki saptırması idari işlemlerin hangi unsurundaki hukuka aykırılık halini ifade eder?

A
Konu
B
Amaç
C
Yetki
D
Sebep
E
Şekil
Soru 15

Kanunda aksine düzenleme olmadıkça, bir işlemin yapılması sırasında izlenen usullere, işlemin geri alınması, kaldırılması veya değiştirilmesinde de uyulmasını ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hukuk devleti
B
Ölçülülük
C
Usul ve şekilde paralellik
D
Yetkide paralellik
E
Kanuni idare
Soru 16

I. Cumhurbaşkanı
II. TBMM
III. Hazine ve Maliye Bakanlığı
Kamu hizmetini kurma yetkisi yukarıdakilerden hangilerine aittir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi imtiyaz sözleşmelerinde imtiyazcının haklarından biri değildir?

A
Kendisine tanınan imtiyazların uygulanmaya geçirilmesini talep etme hakkı
B
Sözleşmenin ekonomik dengesinin korunmasını isteme hakkı
C
Kamu hizmeti karşılığında bedel tahsil etme hakkı
D
Öngörülmezlik kuramı gereğince sözleşmenin yeni şartlara uyarlanmasını isteme hakkı
E
Sözleşmeyi tek yanlı fesih hakkı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetine egemen olan ilkelerden biri değildir?

A
Eşitlik
B
Nesnellik
C
Süreklilik ve düzenlilik
D
Devredilemezlik
E
Değişkenlik
Soru 19

Kamu hizmetlerinin kamu kesiminde yer alan tüzel kişilerce, kendi aracı, personeli ve kaynakları ile görülmesi usulü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müşterek emanet
B
Emanet
C
imtiyaz
D
iltizam
E
Ruhsat
Soru 20

Sağlık hizmetleri konusu bakımından ne tür bir kamu hizmetidir?

A
Sosyal
B
Bilimsel
C
idari
D
iktisadi
E
Teknik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 5,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...