İdare Hukuku 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

İdare Hukuku 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi merkezden yönetimin faydalarından biri değildir?

A
Kırtasiyeciliği artırır.
B
Kamu hizmetlerinin belirli bir standartta yürütülebilmesine imkan tanır.
C
Devlet yönetiminde birlik ve beraberliği sağlamada etkili olur.
D
Kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülebilmesi için gerekli ihtisaslaşma daha rahat bir şekilde gerçekleştirilir.
E
Kamu görevlilerinin mahalli etkilerden uzak bir biçimde görevlerini yerine getirmesine imkan tanır.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi hiyerarşi yetkisinin kapsamı içerisinde yer almaz?

A
Astın aldığı kararı hukuki olarak ortadan kaldırma
B
idari işlemi düzeltme
C
Adli para cezasına hükmetme
D
Disiplin cezası verme
E
Emir ve talimat verme
Soru 3

Hizmetsel yerinden yönetim kuruluşları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Merkezi idarenin vesayet denetimine tabidirler.
B
Merkezi yönetimin hiyerarşik yapısı dışındadırlar.
C
Kanunla ya da Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulabilirler.
D
Karar organları seçimle iş başına gelir.
E
Kendilerine ait mal varlıkları, gelir kaynakları ve bütçeleri vardır.
Soru 4

Valilerin görev süresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
4 yıldır.
B
Görevden alınmadıkları takdirde 65 yaşına kadar görev yaparlar.
C
Görevden alınmadıkları takdirde 67 yaşına kadar görev yaparlar.
D
5 yıldır.
E
Atandıkları tarihte görevde bulunan Cumhurbaşkanının görev süresini geçemez.
Soru 5

İdarenin görev alanına giren bir alanda yetkisiz bir merci veya idareye yabancı kişi tarafından karar alınması halinde ortaya çıkan ve alman kararın yok sayıldığı sakatlık haline ne ad verilir?

A
Vekâlet
B
Yetki gaspı
C
Görev gaspı
D
Yetki devri
E
Yetki tecavüzü
Soru 6

İşlemi tesis edenin veya bir üst makamın mevcut bir idari işlemin geçerliliğine, geleceğe yönelik olarak son verme konusunda açıkladığı iradeye ne ad verilir?

A
ikame
B
Geri alma
C
Bozma
D
iptal
E
Kaldırma
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetine egemen olan temel ilkelerden biri değildir?

A
Süreklilik
B
Düzenlilik
C
Bedelsizlik
D
Tarafsızlık
E
Değişmezlik
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi imtiyaz sözleşmelerinde idarenin yetkilerinden biri değildir?

A
Denetim yapma
B
Tek yanlı değişiklik yapma
C
Tek yanlı fesih
D
Kamu hizmetini bizzat yürütme
E
Yaptırım uygulama
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi genel idari kolluk personelinden biri değildir?

A
Sahil Güvenlik Komutanlığı subayları
B
Orman muhafaza memurları
C
Polis
D
Jandarma
E
Bekçiler
Soru 10

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemek aşağıdaki kolluk usullerinden hangisine tabidir?

A
Bildirim
B
Yasaklama
C
Serbestlik
D
izin
E
Bastı rıcı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kamu düzeninin yeni unsurları arasında yer alır?

A
Kamu sağlığı
B
Kamu güvenliği
C
insan onuru
D
Dirlik ve esenlik
E
Genel ahlak
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi memurlara tanınan mazeret izinlerinden biri değildir?

A
Evlilik izni
B
Süt izni
C
Sağlık izni
D
Ölüm izni
E
Doğum izni
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi devlet memuru olma şartlarından biri değildir?

A
Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak
B
Kamu haklarından mahrum olmamak
C
Türk vatandaşı olmak
D
Hamilelik sürecinin son üç ayında olmamak
E
En az ortaokul mezunu olmak
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sendikalara üye olabilir?

A
Mülki idare amirleri
B
Belediyelerde çalışan memurlar
C
Jandarmalar
D
Hâkimler
E
Ceza infaz kurumlarında çalışan kamu görevlileri
Soru 15

Kamu tüzelkişileri başka bir kamu tüzel kişisine ait taşınmaza ihtiyaç duyar ve taşınmazın devri konusunda aralarında anlaşma sağlanamazsa, taşınmazın devri konusunda karar vermeye aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

A
ilgili bakan
B
Sayıştay
C
Danıştay
D
Cumhurbaşkanı
E
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Soru 16

Özel-istisnai yararlanmanın şartları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
izne tabidir.
B
Tahsis amacına aykırı olamaz.
C
Ücrete tabidir.
D
Belli bir süreye tabidir.
E
Eşitlik ve serbestlik ilkeleri geçerlidir.
Soru 17

Kamulaştırma işleminde malikin geri alma hakkı, hakkın doğmasından itibaren kaç yıl içinde kullanılmadığı takdirde düşer?

A
1
B
2
C
3
D
5
E
10
Soru 18

Yıkılma tehlikesi olduğu bildirildiği halde, belediye binayı yıkmamışsa ve bina kendiliğinden yıkılarak kişilere zarar vermişse idarenin sorumluluğu hangi hukuki esasa dayandırılabilr?

A
Risk ilkesi
B
Hizmetin kusuru geç işlemesi şeklinde hizmet
C
Kamu külfetleri karşısında eşitlik ilkesi
D
Hizmetin kusuru hiç işlememesi şeklinde hizmet
E
Hizmetin kusuru kötü işlemesi şeklinde hizmet
Soru 19

İdarenin yürüttüğü faaliyetin dışında cereyan eden, önceden öngörülmesi ve önlenmesi mümkün olmayan olaylara ne ad verilir?

A
Mücbir sebep
B
Kaza
C
Öngörülemezlik kuramı
D
Gabin
E
Beklenmeyen hâl
Soru 20

Bir zararın meydana gelmesine, hem zarar görenin, hem de idarenin davranışı birlikte sebep olmuş ise aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?

A
Zincirleme kusur
B
Müterafik davranış
C
Mücbir sebep
D
Beklenmeyen hâl
E
Mağdurun gayrimeşru durumu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...