İdare Hukukuna Giriş 2016-2017 Final Sınavı

İdare Hukukuna Giriş 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Hizmet bakımından yerinden yönetim kuruluşlarındandır.
B
Tüzel kişilikleri vardır.
C
Anayasada düzenlenmiştir.
D
Üyeleri üzerinde kamu hukukundan doğan yetkileri vardır.
E
Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına katılım zorunlu değildir.
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan disiplin cezalarından biri değildir?

A
Kınama
B
Uyarma
C
Yer değiştirme
D
Kademe ilerlemesini durdurma
E
Aylıktan kesme
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi kamusal alacaklardan biri değildir?

A
Terkin
B
Tapu harcı
C
Vergi
D
Para cezası
E
Gemi sağlık resmi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi birel idari işlemlerden biridir?

A
Genelge
B
Yönetmelik
C
Şartname
D
Belediyenin yıkım kararı
E
Tüzük
Soru 5

Tarafların iradesi dışında ortaya çıkan, önceden öngörülmesi ve önlenmesi mümkün olmayan, hem idareyi hem de sözleşmeciyi sözleşmeyi yerine getirme borcundan kurtaran duruma ne ad verilir?

A
Belirlilik
B
Ahde Vefa
C
Mücbir sebep
D
Fait du prince
E
Hizmet yararına fesih
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi idarenin sözleşmelerinde sözleşmecinin hak ve borçlarından biridir?

A
Hizmet yararına fesih
B
Tek taraflı değişiklik yapma
C
Parasal yaptırım uygulama
D
Denetleme ve yönlendirme
E
Dürüst ifa
Soru 7

Belirli bir hukuki sonuç doğurmak için, bazen eşitlik ilkesi çerçevesinde bazen de idareye üstünlük tanınarak, idare ile kişiler arasında, karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarıyla yapılan hukuksal işlemlere ne ad verilir?

A
idarenin düzenleyici işlemi
B
Yetkide paralellik
C
idarenin sözleşmeleri
D
Genel karar
E
Fiili yol
Soru 8

İdarenin sözleşmelerinin yapılmasında ve uygulanmasında uyulacak koşulları belirleyen belgeye ne ad verilir?

A
Şartname
B
Tüzük
C
Sirküler
D
Genelge
E
Yönetmelik
Soru 9

Devlet ya da diğer kamu tüzel kişileri tarafından ya da bunların gözetim ve denetimleri altında, ortak gereksinimleri karşılamak ve kamu yararını sağlamak için topluma sunulmuş bulunan sürekli ve düzenli etkinliklere ne ad verilir?

A
Kolluk faaliyeti
B
Emanet
C
Fiili memur
D
Kamulaştırma
E
Kamu hizmeti
Soru 10

Aşağıdaki hizmetlerden hangisi tekelli kamu hizmetlerinden biridir?

A
Taşıma
B
Posta
C
Eğitim
D
Sağlık
E
Ulaşım
Soru 11

Daha önce idare tarafından kamu hizmeti olarak sunulan bir etkinlik, aşağıdakilerden hangisi ile özel girişim etkinliğine dönüştürülebilir?

A
Rachat
B
istimval
C
Emanet
D
Özelleştirme
E
Devletleştirme
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin özelliklerinden biri değildir?

A
Kamu hizmeti düzenli olarak sunulur.
B
Kamu hizmeti değişkendir.
C
Kamu hizmetinden her zaman bedel karşılığında yararlanılır.
D
Kamu hizmeti tarafsız biçimde herkese sunulması gerekir.
E
Kamu hizmeti, hizmetin niteliğine göre sürekli olarak yürütülür.
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi genel idari kolluk makamları arasında yer alır?

A
Yazı İşleri Müdürlüğü
B
Fen işleri müdürlüğü
C
Hukuk Müşavirliği
D
Bakanlar Kurulu
E
Rektörlük
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi kamu düzeninin unsurları arasında yer almaz?

A
Genel Güvenlik
B
Genel ahlâk
C
Dirlik ve esenlik
D
Genel sağlık
E
Araştırma
Soru 15

Bozulduğunda kamu yararını olumsuz yönde etkileyen ve bozulmasının önlenmesiyle kamu yararının gerçekleştiği düzene ne ad verilir?

A
imtiyaz
B
Kamusal otorite
C
Genel kolluk
D
Kamu düzeni
E
Adli kolluk
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi siyasi polis faaliyetlerini yerine getirir?

A
Genel Kurmay Başkanlığı
B
Millî İstihbarat Teşkilatı
C
Jandarma Genel Komutanlığı
D
İçişleri Bakanlığı
E
Emniyet Genel Müdürlüğü
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi fiili yol teşkil etmez?

A
Kamulaştırmasız el atma
B
Kamulaştırma
C
Taşınır mülkiyetine tecavüz
D
Özel hayatın gizliliğinin ihlali
E
Konut dokunulmazlığının ihlali
Soru 18

Bir kamu tüzel kişisinin veya onun bir organının tesis etmiş olduğu bir işlemin veya almış olduğu bir kararın, bir başka kamu tüzel kişisinin uzmanlaşmış denetim organları tarafından denetlenmesine ne ad verilir?

A
Hiyerarşik denetim
B
Dış denetim
C
Siyasal denetim
D
Yargısal denetim
E
Disiplin Soruşturması
Soru 19

Türkiye'de idarenin yargısal denetiminde uygulanan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yargı ayrılığı
B
Yargı kısıntısı
C
Uyuşmazlık yargısı
D
Yargı birliği
E
Anayasa yargısı
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisinde hizmet kusuru yoktur?

A
Kamu görevlisinin yargı kararını kasten uygulamaması
B
Doktorun yanlış tedavi uygulaması
C
Trafik işaretlerinin konmaması
D
Heyelanlı bölgede, heyelana uygun teknikle yol yapılmaması
E
Kamu personelinin yeterince eğitilmemesi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x