İdare Hukukuna Giriş 2016-2017 Üç Ders Sınavı

İdare Hukukuna Giriş 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi başkent teşkilatı içindeki yardımcı kuruluşlardan biri değildir?

A
Sayıştay
B
Yargıtay
C
Danıştay
D
Devlet Denetleme Kurulu
E
Milli Güvenlik Kurulu
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi memurluk mesleği ile ilgili ilkelerden biri değildir?

A
Sınıflandırma
B
Liyakat
C
Kariyer
D
Eşitlik
E
Saydamlık
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi istisnai memurluklar arasında yer almaz?

A
Başbakan Başmüşavirliği
B
Büyükelçilik
C
Valilik
D
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
E
Vali yardımcılığı
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi kamusal alacaklar arasında yer almaz?

A
Tapu harcı
B
Konsolosluk harcı
C
Belediyenin kira geliri
D
Gelir vergisi
E
Sürücü ruhsatından alınan bedel
Soru 5

İdari işlemlere geleceğe dönük olarak son verilmesine ne ad verilir?

A
Geri alma
B
iptal
C
Kaldırma
D
Yokluk
E
Zaman yönünden yetkisizlik
Soru 6

İdarenin sözleşmelerinin yapılmasında ve uygulanmasında uyulacak koşulları belirleyen belgeye ne ad verilir?

A
Sirküler
B
Yönetmelik
C
Tüzük
D
Genelge
E
Şartname
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi idarenin sözleşmelerinde sözleşmecinin hak ve borçları arasında yer alır?

A
Tek taraflı değişiklik yapma
B
Parasal yaptırım uygulama
C
Alt yüklenici kullanma yasağı
D
Denetleme ve yönlendirme
E
Hizmet yararına fesih
Soru 8

Aşağıdaki sözleşmelerden hangisi için tahkim yolu öngörülebilir?

A
iltizam
B
imtiyaz
C
istikraz
D
Müşterek emanet
E
idari hizmet
Soru 9

Bir imtiyaz sözleşmesinde sözleşmeci tarafa sunulan şartnamenin hukuki niteliği nedir?

A
Özel hukuk sözleşmesi
B
Birel-öznel işlem
C
istikraz sözleşmesi
D
Genel düzenleyici işlem
E
Birel-koşul işlem
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin özelliklerinden biri değildir?

A
Kamu hizmeti tarafsız biçimde herkese sunulması gerekir.
B
Kamu hizmeti değişkendir.
C
Kamu hizmetinden her zaman bedel karşılığında yararlanılır.
D
Kamu hizmeti, hizmetin niteliğine göre sürekli olarak yürütülür.
E
Kamu hizmeti düzenli olarak sunulur.
Soru 11

Aşağıdaki hizmetlerden hangisi tekelli kamu hizmetlerinden biridir?

A
Posta
B
Sağlık
C
Eğitim
D
Ulaşım
E
Taşıma
Soru 12

Devlet ya da diğer kamu tüzel kişileri tarafından ya da bunların gözetim ve denetimleri altında, ortak gereksinimleri karşılamak ve kamu yararını sağlamak için topluma sunulmuş bulunan sürekli ve düzenli etkinliklere ne ad verilir?

A
Kamu hizmeti
B
Devletleştirme
C
Fiili memur
D
Kolluk faaliyeti
E
imtiyaz
Soru 13

Emeklilik, iş ve işçi bulma gibi faaliyetler ne tür bir kamu hizmetidir?

A
Bilimsel kamu hizmeti
B
Sosyal kamu hizmeti
C
iktisadi kamu hizmeti
D
Virtüel kamu hizmeti
E
Evrensel kamu hizmeti
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi siyasi polis faaliyetlerini yerine getirmektedir?

A
Emniyet Genel Müdürlüğü
B
Milli istihbarat Teşkilatı
C
Jandarma Genel Müdürlüğü
D
içişleri Bakanlığı
E
Genel Kurmay Başkanlığı
Soru 15

Trafik kolluğu idareye gelir elde etmek için araç kullanıcılarına para cezası yazarsa bu işlem kolluk yetkisinin sınırlarının hangi bakımdan hukuka aykırı hale gelmesine sebep olur?

A
Zaman
B
Sebep
C
Yer
D
Amaç
E
Konu
Soru 16

Bozulduğunda kamu yararını olumsuz yönde etkileyen ve bozulmasının önlenmesiyle kamu yararının gerçekleştiği düzene ne ad verilir?

A
Genel kolluk
B
Kamusal otorite
C
Adli kolluk
D
imtiyaz
E
Kamu düzeni
Soru 17

Kolluk makamlarının kendi güvenliklerini sağlamak amacıyla otomobil sürücülerine emniyet kemeri takma zorunluluğu getirebilmesi kamu düzeninin hangi öğesi ile ifade edilir?

A
Kamusal estetik
B
Dirlik ve esenlik
C
Hastalıklarla mücadele
D
Bireylerin kendilerine karşı korunması
E
insan onuru
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi idarenin iç denetimine ilişkindir?

A
Sayıştay denetimi
B
Devlet Denetleme Kurulu tarafından yapılan denetim
C
Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından yapılan denetim
D
Hiyerarşik denetim
E
Başbakanlık Teftiş Kurulu tarafından yapılan denetim
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi fiili yol teşkil etmez?

A
Kamulaştırma
B
Kamulaştırmasız el atma
C
Taşınır mülkiyetine tecavüz
D
Konut dokunulmazlığının ihlali
E
Özel hayatın gizliliğinin ihlali
Soru 20

Bir kamu tüzel kişisinin veya onun bir organının tesis etmiş olduğu bir işlemin veya almış olduğu bir kararın, bir başka kamu tüzel kişisinin uzmanlaşmış denetim organları tarafından denetlenmesine ne ad verilir?

A
Dış denetim
B
Yargısal denetim
C
Siyasal denetim
D
Disiplin soruşturması
E
Hiyerarşik denetim
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x