İdare Hukukuna Giriş 2016-2017 Vize Sınavı

İdare Hukukuna Giriş 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Türk idare teşkilatına hâkim olan ilkelerden biri değildir?

A
Merkezden yönetim
B
İdarenin bütünlüğü
C
Yerinden yönetim
D
idarenin kanuniliği
E
idarenin kamu hizmetini bizzat yürütmesi
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici ve denetleyici kamu kurumlan (bağımsız idari otoriteler) arasında yer almaz?

A
Sermaye Piyasası Kurulu
B
Türkiye İş Kurumu
C
Kamu ihale Kurumu
D
Rekabet Kurulu
E
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi başkent teşkilatı içindeki yardımcı kuruluşlardan biri değildir?

A
Yargıtay
B
Milli Güvenlik Kurulu
C
Devlet Denetleme Kurulu
D
Danıştay
E
Sayıştay
Soru 4

Yerel yönetimler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
il özel idareleri, belediyeler ve köylerden oluşur.
B
Özerk kuruluşlardır.
C
Karar organları seçimle iş başına gelir.
D
Yerel yönetimler üzerinde hiyerarşik denetim söz konusudur.
E
Tüzel kişilikleri vardır.
Soru 5

İl özel idaresinin başında aşağıdakilerden hangisi yer alır?

A
Kaymakam
B
İçişleri Bakanı
C
Vali
D
Belediye Başkanı
E
Vali muavini
Soru 6

Bir kuruluşun belirlenen amacına ulaşabilmesi için ihtiyaç duyulan personel sayısının nitelikleri itibariyle belirlenmesi, personelin temin edilmesi, muhafazası ve geliştirilmesini içeren sürece ne ad verilir?

A
Norm kadro
B
Kariyer ilkesi
C
Hazırlayıcı eğitim
D
Liyakat
E
Naklen atama
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi memurluğu sona erdiren nedenlerden biri değildir?

A
Çıkarılma
B
Kadro açığı
C
Çekilmiş sayılma
D
Çekilme
E
Emeklilik
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi istisnai memurluklar arasında yer almaz?

A
Başbakan Başmüşavirliği
B
Vali yardımcılığı
C
Valilik
D
Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği
E
Büyükelçilik
Soru 9

Devlet memurlarını görevlerinin gerektirdiği niteliklere ve görevlere göre kümelere ayırmayı öngören ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Genel idare esasları
B
Sınıflandırma
C
Kariyer
D
Liyakat
E
Hiyerarşi
Soru 10

Kurumlararası hizmet içi eğitim aşağıdaki kuruluşlardan hangisi tarafından yürütülür?

A
Devlet Denetleme Kurulu
B
Millî Eğitim Bakanlığı
C
Türkiye İş Kurumu
D
Cumhurbaşkanlığı
E
Türkiye ve Ortadoğu Amme idaresi Enstitüsü
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi idareye mal veya hak kazandıran kamusal yöntemlerden biri değildir?

A
istimval
B
Devletleştirme
C
İrtifak
D
Müsadere
E
Kamulaştırma
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi idarenin malvarlığı arasında yer almaz?

A
Kamu görevlilerinin şahsi malları
B
idarenin kamusal malları
C
idarenin özel malları
D
idarenin borçları
E
idari irtifaklar
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi virtüel kamu mallarından biridir?

A
Özel halk otobüsü
B
Makam aracı
C
Devlet Hastanesi
D
Polis karakolu
E
Belediye otobüsü
Soru 14

Belediyelerin yerine getirdiği yol, köprü, park, yeşillendirme gibi bayındırlık kamu hizmetleri nedeniyle, taşınmaz mülklerinin değeri artan çevre halkından, bu hizmetlerin bir bölümüne katılımlarını sağlamak amacıyla alınan paraya ne ad verilir?

A
Resim
B
Ruhsatiye
C
Tapu harcı
D
Şerefiye
E
Kira
Soru 15

Devlet veya kamu tüzel kişilerinin, kamu yararının gerektirdiği durumlarda, bedelini peşin ödemek koşuluyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamına veya bir kısmına yasada gösterilen yöntemlere göre kamu yararına el koymasına ne ad verilir?

A
El koyma
B
Özelleştirme
C
Kamulaştırma
D
Devletleştirme
E
Tedarik
Soru 16

Hukuka aykırı bir idari işlemin, idarenin yapacağı yeni bir idari işlemle geçmişe etkili olacak biçimde ortadan kaldırılmasına ne ad verilir?

A
Değiştirme
B
Yetki devri
C
Kaldırma
D
Düzeltme
E
Geri alma
Soru 17

Bir idari işlem yapılırken uygulanan yetki kurallarının, o işlem geri alınırken veya kaldırılırken de uygulanmasını ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yetki devri
B
Fiili yol
C
Usulde paralellik
D
Yetkide paralellik
E
Yetki gaspı
Soru 18

Bir kimsenin vali tarafından tutuklanması aşağıdakilerden hangisine yol açar?

A
Yetki gaspı
B
Birel işlem
C
Fiili yol
D
Fiili memurluk
E
Fonksiyon gaspı
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi genel düzenleyici idari işlemlerden biridir?

A
Atama işlemi
B
Yıkım kararı
C
Tüzük
D
Okula kayıt
E
Vergi tahakkuku
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi belirleyici (tespit edici) idari işlemdir?

A
Belediyenin yıkım kararı vermesi
B
Öğrencinin kayıt edilmesi
C
Sürücü ehliyeti verilmesi
D
Mezun olmuş öğrenci için diploma düzenlenmesi
E
Genel karar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x