İdare Hukukuna Giriş 2017-2018 Final Sınavı

İdare Hukukuna Giriş 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından biri değildir?

A
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği
B
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
C
Türk Diş Hekimleri Birliği
D
Türkiye Barolar Birliği
E
Türk Tabipleri Birliği
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanunu’nda yer almaz?

A
Geçici görevliler
B
Seçilmişler
C
İşçiler
D
Memurlar
E
Sözleşmeliler
Soru 3

Kamusal malların sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi sahipsiz mallar arasında yer alır?

A
Üniversite binası
B
Camiler
C
Dağlar
D
Parklar
E
Meydanlar
Soru 4

İdari işlemlere geleceğe dönük olarak son verilmesine ne ad verilir?

A
Düzeltme
B
Silme
C
Yok etme
D
Geri alma
E
Kaldırma
Soru 5

İdarenin özel hukuk sözleşmeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Sözleşme yapılmadan önce idarenin tek yanlı yaptığı işlemlerden kaynaklanan uyuşmazlıklar idari yargıda çözümlenir.
B
Sözleşme yapıldıktan sonra çıkan uyuşmazlıklar adli yargıda çözümlenir.
C
Eşitlik ilkesi geçerlidir.
D
idareye üstünlük ve ayrıcalık tanınır.
E
Sözleşme özel hukuk hükümlerine tabidir.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi idarenin özel hukuk sözleşmelerinden biridir?

A
iltizam sözleşmesi
B
Abonman sözleşmeleri
C
İmtiyaz sözleşmesi
D
Müşterek emanet sözleşmesi
E
idari hizmet sözleşmesi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi idarenin sözleşmelerinde sözleşmecinin borçlarından biridir?

A
Tek taraflı değişiklik yapma
B
Denetleme ve yönlendirme
C
Parasal yaptırım uygulama
D
Hizmet yararına fesih
E
Devir yasağı
Soru 8

Kamu hizmetinin önceden kararlaştırılan belli bir bedel karşılığında özel hukuk kişisi tarafından yürütülmesi için kârı ve zararı özel hukuk kişisine ait olmak üzere yapılan idari sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
istikraz sözleşmesi
B
iltizam sözleşmesi
C
İmtiyaz sözleşmesi
D
idari hizmet sözleşmesi
E
Abonman sözleşmesi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetlerinin görülme usullerinden biri değildir?

A
Rachat
B
İltizam
C
Müşterek emanet
D
Ruhsat
E
imtiyaz
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetinin özelliklerinden biri değildir?

A
Bedelsizlik
B
Süreklilik
C
Düzenlilik
D
Öznellik
E
Genellik
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerinden biridir? tekelli kamu

A
Posta
B
Sağlık
C
Ulaşım
D
Kültürel
E
Eğitim
Soru 12

Bir kamu hizmetinin, bir kamu tüzel kişisi tarafından doğrudan doğruya işletilmesi usulüne ne ad verilir?

A
İltizam
B
Yap-işlet-devret
C
imtiyaz
D
Emanet
E
Ruhsat
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi genel idari kolluk olarak görev yapar?

A
Belediye zabıtası
B
Gümrük muhafaza memuru
C
Polis
D
Geçici köy korucusu
E
Orman muhafaza memuru
Soru 14

Belediyenin bir sokaktaki evlerin dış cephesinin belli bir renge boyanmasına ilişkin kararı, kamu düzeninin aşağıdaki öğelerinden hangisine dayanır?

A
Bireylerin kendilerine karşı korunması
B
Dirlik ve esenlik
C
Genel ahlâk
D
insan onuru
E
Kamusal estetik
Soru 15

İdarenin kamu düzeninin bozulmasını önleme, bozulduğunda da eski durumuna getirmek için yürüttüğü etkinlikleri anlatmak için üstlendiği ve sürdürdüğü hizmet ile bu hizmeti yürütmek için kurduğu örgüte ne ad verilir?

A
Milli savunma
B
Kolluk
C
Seferberlik
D
İhale
E
Milli güvenlik
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi kolluk alanındaki birel işlemler arasında yer almaz?

A
Kapatma
B
Faaliyetin yasaklanması
C
Genel emir
D
Denetim yapma
E
Faaliyetin ertelenmesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi fiili yol teşkil etmez?

A
Mal alım ihalesi
B
Kamulaştırmasız el atma
C
Taşınır mülkiyetine tecavüz
D
Özel hayatın gizliliğinin ihlali
E
Konut dokunulmazlığının ihlali
Soru 18

Bir kamu hizmetinin kurulmasında, yürütülmesinde ortaya çıkan aksaklıklar veya eksikliklere ne ad verilir?

A
Mücbir sebep
B
Risk sorumluluğu
C
Hizmet kusuru
D
Kamu düzeni
E
Öngörülmezlik
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi idarenin sorumluluğunun şartlarından biri değildir?

A
idareye ait davranış ile zarar arasında illiyet bağı
B
idareye ait bir eylemin varlığı
C
Zararın varlığı
D
Zarar görenin kusursuz olması
E
idareye ait bir işlemin varlığı
Soru 20

Sözleşmenin taraflarının iradesinden bağımsız olarak ortaya çıkan, sözleşmenin yapıldığı zamanda öngörülemeyen olaylar sebebiyle, sözleşmecinin olağandışı şekilde ağırlaşan yükünün bir kısmının idare tarafından karşılanmasını ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Saydamlık
B
Sosyal risk
C
Fait du prince
D
Kamu külfetleri karşısında eşitlik
E
Öngörülmezlik
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (9 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x