İdare Hukukuna Giriş 2017-2018 Vize Sınavı

İdare Hukukuna Giriş 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Türk idare teşkilatına hâkim olan ilkeler arasında yer almaz?

A
Evrensellik
B
Yerinden yönetim
C
Merkezden yönetim
D
İdarenin bütünlüğü
E
idarenin kanuniliği
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi idarenin bütünlüğünü sağlayan araçlardan biridir?

A
Kıyas yasağı
B
Hiyerarşi
C
Re’sen icra yetkisi
D
Kamulaştırma
E
Lehe kanunun uygulanması
Soru 3

Merkez konumundaki idarenin, yerinden yönetim idarelerinin yürütülebilir kararlarını ve işlemlerini denetlemek ve bu kararları bozabilmek yetkisine ne ad verilir?

A
Veto
B
idari vesayet
C
Müeyyide uygulama
D
Temyiz
E
Örf ve âdet
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi başkent teşkilatındaki yardımcı kuruluşlar arasında yer almaz?

A
Milli Güvenlik Kurulu
B
Yükseköğretim Kurulu
C
Devlet Denetleme Kurulu
D
Danıştay
E
Sayıştay
Soru 5

Milli Güvenlik Kurulu’na kim başkanlık eder?

A
Cumhurbaşkanı
B
Başbakan
C
Milli Savunma Bakanı
D
İçişleri Bakanı
E
Genelkurmay Başkanı
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi süre yönünden geçici kamu görevlisidir?

A
Kaymakam
B
Öğretmen
C
Belediye Başkanı
D
Polis
E
Hakim
Soru 7

Görevinde veya rütbesinde bir değişiklik olmadan, memurun belli bir hizmet süresini doldurması, yeteneğini göstermesi ve olumlu sicil alması durumunda, aylık açısından ilerlemesine ne ad verilir?

A
Derece yükselmesi
B
Hiyerarşi
C
Becayiş
D
Kademe ilerlemesi
E
Atama
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi istisnai memurlardan biri değildir?

A
Cumhurbaşkanlığı genel sekreteri
B
Başbakan başmüşaviri
C
Vali
D
Kaymakam
E
Büyükelçi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi memurluğa giriş için aranan genel şartlardan biri değildir?

A
Sağlıklı olmak
B
Kamu haklarından kısıtlı bulunmamak
C
En az bir yabancı dil bilmek
D
Vatandaşlık
E
18 yaşını bitirmiş olmak
Soru 10

Memurların yaptıkları hizmetler için gerekli bilgilere ve yetişme koşullarına uygun biçimde, kendi sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkânına sahip olmalarını ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sınıflandırma
B
Liyakat
C
Serbestlik
D
Eşitlik
E
Kariyer
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kamusal mallardan özel yararlanma olarak değerlendirilebilir?

A
Köprüden geçiş
B
Otoyolları kullanma
C
Pazarda yer tahsisi
D
Tünelden geçiş
E
Kaldırımda yürüme
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi kamusal alacaklardan biri değildir?

A
Mahsup
B
Vergi
C
Sürücü ehliyeti ruhsatiyesi
D
Gemi sağlık resmi
E
Tapu harcı
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi idareye mal veya hak kazandıran hukuki yöntemlerden biri değildir?

A
Devletleştirme
B
istimval
C
Özelleştirme
D
Müsadere
E
Kamulaştırma
Soru 14

Devletin özel mülkiyetindeki bir malın, orta malı veya hizmet malı hâline getirilmesi ya da bir kamusal malın, bir kamusal mal kümesinden diğerine geçirilmesi işlemine ne ad verilir?

A
idari irtifak
B
Özelleştirme
C
Becayiş
D
Kamulaştırma
E
Tahsis
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kamu alacaklarının düşme yöntemleri arasında yer almaz?

A
Terkin
B
Takas
C
Ödeme
D
Tahsis
E
Zaman aşımı
Soru 16

Bir idari işlem yapılırken izlenen usul veya yöntemlerin, o işlem geri alınırken veya kaldırılırken de uygulanmasına ne ad verilir?

A
Yetki tecavüzü
B
idari yargılama usulü
C
Fiili yol
D
Saydamlık ilkesi
E
Usulde paralellik ilkesi
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi düzenleyici işlemlerden biridir?

A
Atama işlemi
B
Vergi tahakkuku
C
Kayıt yenileme
D
Tüzük
E
Yıkım kararı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca idari işlemin unsurları arasında yer almaz?

A
İrade
B
Yetki
C
Sebep
D
Amaç
E
Şekil
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi bir genel idari karardır?

A
Öğrenciye mezuniyet belgesi verilmesi
B
Sınavda öğrenciye not verilmesi
C
Memurun işten çıkarılması
D
Memur atama işlemi
E
Polisin yolu trafiğe kapaması
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi yokluk sonucu meydana getiren sakatlıklardan biri değildir?

A
Fonksiyon gaspı
B
Yetki saptırması
C
Fiili memurluk
D
Ağır ve açık yetki aşılması
E
Yetki gaspı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (11 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,27. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x