İdare Hukukuna Giriş 2018-2019 Vize Sınavı

İdare Hukukuna Giriş 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Devlet Denetleme Kurulu aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A
Bucak idaresi
B
TBMM
C
Valilik
D
Sayıştay
E
Cumhurbaşkanlığı
Soru 2

Yerel yönetimler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Merkezi idarenin yerel yönetimler üzerinde hiyerarşi yetkisi vardır.
B
Ayrı bir tüzel kişilikleri vardır.
C
Karar organları seçimle iş başına gelir.
D
Görevleri yasa ile belirlenir.
E
Yerel yönetimler Anayasa’da sayılmıştır.
Soru 3

Türkiye, 2017 yılında 6771 sayılı Kanunla, parlamenter hükümet sisteminden aşağıdaki hükümet sistemlerinden hangisine geçmiştir?

A
Doğrudan demokrasi sistemi
B
Meşruiyet sistemi
C
Başkanlık sistemi
D
Yarı başkanlık sistemi
E
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi
Soru 4

Anayasa’nın 123.maddesine göre kamu tüzel kişiliği aşağıdakilerden hangisi ile kurulabilir?

A
Bakanlık genelgesi
B
TBMM içtüzüğü
C
Yönetmelik
D
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi
E
Mahkeme kararı
Soru 5

Anayasa ile öngörülen mali denetim organı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kaymakamlık
B
Sayıştay
C
Danıştay
D
Yargıtay
E
Ticaret odası
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan disiplin cezalarından biri değildir?

A
Kademe ilerlemesini durdurma
B
Derece yükselmesini durdurma
C
Uyarma
D
Kınama
E
Aylıktan kesme
Soru 7

Kamu görevlileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bir kişinin kamu görevlisi olabilmesi için kamu kesimindeki bir örgüte bağlı olarak çalışması şart değildir.
B
Dar anlamda kamu görevlileri kavramı devletin siyasal yapısını oluşturan görevliler dışında kalan ve kamu hukuku rejimine tâbi, aslî ve sürekli görevleri yürüten gerçek kişileri kapsamaktadır.
C
Öğretmenler ve subaylar dar anlamda kamu görevlisi kapsamında yer alırlar.
D
Mevzuatta tek bir kamu görevlisi tanımı bulunmamaktadır.
E
Geniş anlamda kamu görevlileri kavramı kamu kesiminde çalışan herkesi kapsar.
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi memurluğa giriş için aranan genel şartlardan biri değildir?

A
Taksirle işlenen bir suçtan olmamak mahkum
B
18 yaşını doldurmuş olmak
C
Türk vatandaşı olmak
D
Görevini yapmaya engel bir akıl olmamak hastalığı
E
En az ilköğretim mezunu olmak
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi memurluğu sona erdiren sebepler arasında yer almaz?

A
Bağdaşmazlık
B
Çekilmiş sayılma
C
Görevden uzaklaştırma
D
Çekilme
E
Emeklilik
Soru 10

Memurluğa girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi ve görevin sona erdirilmesini yetenek esasına dayandıran ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Liyakat
B
Kariyer
C
Saydamlık
D
Sınıflandırma
E
Eşitlik
Soru 11

Kamusal malların sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi orta malları arasında yer alır?

A
Denizler
B
Kıyılar
C
Parklar
D
Göller
E
Savaş uçakları
Soru 12

Kamu ihtiyaçlarını karşılamak için, yasaların verdiği yetki çerçevesinde devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin, bireylerin malvarlığı üzerinden karşılıksız olarak mâlî güçlerine göre aldığı paya ne ad verilir?

A
Terkin
B
Resim
C
Vergi
D
Şerefiye
E
Kira
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisine ilişkin ihale işlemleri 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda belirtilen yöntemlere göre yapılır?

A
Mülkiyetin gayri aynî hak tesisi
B
Mal alımı
C
Kira
D
Trampa
E
Satım
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi idarenin malvarlığı arasında yer almaz?

A
idari irtifaklar
B
idarenin alacakları
C
idarenin borçları
D
idarenin personeli
E
idarenin özel malları
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kamusal alacaklar arasında yer almaz?

A
Konsolosluk harcı
B
Sürücü ruhsatından alınan bedel
C
Gelir vergisi
D
Tapu harcı
E
Belediyenin kira geliri
Soru 16

İdari işlemlere geleceğe dönük olarak son verilmesine ne ad verilir?

A
Düzeltme
B
Değiştirme
C
Zaman yönünden yetkisizlik
D
Kaldırma
E
Geri alma
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 2. maddesi uyarınca idari işlemin unsurları arasında yer almaz?

A
Yetki
B
irade
C
Sebep
D
Amaç
E
Şekil
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi yokluk sonucunu oluşturmayan sakatlık türlerinden biridir?

A
Ağır ve açık yetki aşılması
B
Yetki gaspı
C
Yetki saptırması
D
Fonksiyon gaspı
E
Fiili memurluk
Soru 19

Bir kimsenin vali tarafından tutuklanması aşağıdakilerden hangisine yol açar?

A
Yetki gaspı
B
Fiili yol
C
Fiili memurluk
D
Birel işlem
E
Fonksiyon gaspı
Soru 20

Bir idari işlem yapılırken uygulanan yetki kurallarının, o işlem geri alınırken veya kaldırılırken de uygulanmasını ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Usulde paralellik
B
Fiili yol
C
Yetki devri
D
Yetkide paralellik
E
Yetki gaspı
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (15 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,27. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x