İdari Yargı 2012-2013 Vize Sınavı

İdari Yargı 2012-2013 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Yürürlükteki mevzuata, yargı içtihatlarına ve süreklilik kazanmış idari uygulamalara aykırılık olup olmadığını tespit etmek amacıyla yapılan denetime ne ad verilir?

A
Yerindelik denetimi
B
Kanunilik denetimi
C
Takdir yetkisinin denetimi
D
Hukuka uygunluk denetimi
E
Hiyerarşi denetimi
Soru 2

Takdir yetkisi kullanılarak yapılan işlemlerde idarenin yaptığı belirgin, hemen fark edilebilen, getirdiği çözüm adalet duygusuna açıkça ters düşen, değerlendirme veya tercih hatasına ne ad verilir?

A
Şekli hata
B
Esaslı hata
C
Tali hata
D
Açık hata
E
Maddi hata
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Danıştay meslek mensupları arasında yer almaz?

A
Danıştay Başkanı
B
Daire başkanları
C
Tetkik hâkimi
D
Üyeler
E
Danıştay başkanvekilleri
Soru 4

Toplumu oluşturan bireylerin bireysel görüşlerinin aynı yönde toplanarak kolektif bir talebe dönüşmesine ne ad verilir?

A
crgut
B
Baskı grubu
C
Kamuoyu
D
Dernek
E
Sendika
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Sayıştay’ın görevlerinden biri değildir?

A
Kamu idarelerinin giderlerini denetlemek
B
Sosyal güvenlik kurumlarının mallarını denetlemek
C
Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmeleri hakkında görüş bildirmek
D
Kamu idarelerinin gelirlerini denetlemek
E
Sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak
Soru 6

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adalet Bakanligi Mustesari
B
Adalet bakanı
C
Türkiye Adalet Akademisi Başkanı
D
Danıştay Başkanı
E
Yargıtay Başkanı
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi hükümet tasarrufu olarak nitelendirilen işlemlerden değildir?

A
Cumhurbaskani nin Anayasa Mahkemesi nde iptal davasi acma islemi
B
Bakanlar Kurulu’nun oluşumuna ilişkin işlemler
C
Cumhurbaşkanı’nın Anayasa değişikliği sürecinde yaptığı işlemler
D
Cumhurbaşkanının Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçme işlemi
E
Yürütme organının başka devletlerle olan ilişkisi çerçevesinde yaptığı işlemler
Soru 8

Danıştay Başkanı’nı aşağıdakilerden hangisi seçer?

A
Cumhurbaşkanı
B
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
C
Adalet bakanı
D
Danıştay Başkanlık Kurulu
E
Danıştay Genel Kurulu
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi yasama organının geleneksel işlevlerinden biridir?

A
Radyo ve Televizyon cst Kurulu na uye secmek
B
Yüksek dereceli kamu görevlilerini atamak
C
Yüksek yargı organlarında yer alan üyeleri atamak
D
TBMM mallarını yönetmek
E
Yürütmeyi denetlemek
Soru 10

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı’nı aşağıdakilerden hangisi seçer?

A
Cumhurbaşkanı
B
Uyuşmazlık Mahkemesi Genel Kurulu
C
Anayasa mahkemesi
D
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
E
Adalet bakanı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisinde ilk derece mahkemesi olarak doğrudan dava açılamaz?

A
İdare mahkemesi
B
Bölge idare mahkemesi
C
Vergi mahkemesi
D
Danıştay idari dava dairesi
E
Danıştay vergi dava dairesi
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi denetleyenler açısından oluşturulan denetim türlerinden biri değildir?

A
Mali denetim
B
Parlamento denetimi
C
Yargısal denetim
D
Kamu denetimi
E
idari denetim
Soru 13

Anayasa Mahkemesi’ne göre yasa koyucunun idari bir uyuşmazlığın çözümünü adli yargıya bırakması için gerekli koşullardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kamu hizmeti
B
Haksız fiil
C
Kamu gücü
D
Fiili yol
E
Kamu yararı
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin bilgi edinme ve denetim yollarından biri değildir?

A
Meclis soruşturması
B
Meclis incelemesi
C
Meclis araştırması
D
Gensoru
E
Genel görüşme
Soru 15

Yargıtay üyelerini aşağıdakilerden hangisi seçer?

A
Cumhurbaşkanı
B
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
C
Adalet bakanı
D
Anayasa mahkemesi
E
TBMM
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi hâkimlik ve savcılık teminatına ilişkin Anayasa’da öngörülen düzenlemelerden biri değildir?

A
Hâkim ve savcilar hakkinda disiplin cezasi uygulanamaz.
B
Hâkimler ve savcılar kendileri istemedikçe altmış beş yaşını bitirinceye kadar emekliye ayrılamazlar.
C
Bir mahkemenin kaldırılması sebebiyle özlük haklarından yoksun bırakılamazlar.
D
Bir kadronun kaldırılması sebebiyle özlük haklarından yoksun bırakılamazlar.
E
Hâkim ve savcılar azlolunamaz.
Soru 17

Başbakan’ın bulunmadığı durumlarda Yüksek Askeri Şura’ya aşağıdakilerden hangisi başkanlık eder?

A
Milli Savunma Bakanı
B
Kara Kuvvetleri Komutanı
C
Jandarma Genel Komutanı
D
Genelkurmay Başkanı
E
En kıdemli kuvvet komutanı
Soru 18

Danıştay’da kaç daire vardır?

A
15
B
12
C
10
D
9
E
5
Soru 19

Kamu görevlilerinin yargılanmasına izin vermeme kararlarına karşı itiraz mercii aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yargıtay
B
Kamu Görevlileri Etik Kurulu
C
Yüksek Hakem Kurulu
D
İdare mahkemesi
E
Danıştay idari dava dairesi
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x