İdari Yargı 2017-2018 Final Sınavı

İdari Yargı 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Belli bir zamanda, belli bir tartışmalı sorun karşısında, bu sorunla ilgilenen önemli sayıdaki insanın birleşmiş kanaatlerinin siyasi iktidarı belli oranda etkileyecek şekilde ifade edilmesine ne ad verilir?

A
Bütünleşik çıkar
B
Kamu yararı
C
Kamu vicdanı
D
Ortak niyet
E
Kamuoyu
Soru 2

Türkiye’de idari yargıda iki dereceli yargı sistemine hangi yıl geçilmiştir?

A
1925
B
1961
C
1971
D
1982
E
1994
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi idari yargının tabi olduğu sınırlamalardan biri değildir?

A
Yerindelik denetimi yasağı
B
Hukuka uygunluk denetimi yasağı
C
Yüksek Askeri Şura’nın terfi işlemleri
D
idari işlem niteliğinde karar verilememesi
E
Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemler
Soru 4

TBMM’nin seçeceği Anayasa Mahkemesi üyelerini aşağıdakilerden hangisi önerir?

A
Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay Genel Kurulu
B
Türkiye Barolar Birliği ve YÖK
C
Danıştay, Sayıştay ve Yargıtay Genel Kurulları
D
Sayıştay Genel Kurulu ve YÖK
E
Sayıştay Genel Kurulu ve baro başkanları
Soru 5

İptal davalarında verilen kararların benzer tüm uyuşmazlıklar için geçerli olması, iptal davaları açısından aşağıdaki özelliklerden hangisini ifade eder?

A
Geriye yürürlük
B
Hukukilik denetimi
C
Sübjektiflik
D
Objektiflik
E
Şartlılık
Soru 6

Bakanlar Kurulu kararlarına karşı dava aşağıdakilerden hangisine karşı açılır?

A
Herhangi bir bakanlığa
B
Cumhurbaşkanı'na
C
İçişleri Bakanlığına
D
Maliye Bakanlığına
E
Kararı uygulamakla görevli bakanlığa
Soru 7

Tam yargı davası açılabilmesi için aranan dava ehliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ciddi bir menfaat ihlalinin varlığı
B
Makul bir menfaat ihlalinin gerçekleşmesi
C
Meşru bir menfaat ihlalinin olması
D
Kişisel bir hakkın zarara uğraması
E
Güncel bir menfaat ihlalinin olması
Soru 8

Aşağıdaki işlemlerden hangisi iptal davasının konusunu oluşturur?

A
Tavsiye işlemleri
B
Danışma işlemleri
C
Kesin ve yürütülmesi zorunlu işlemler
D
Görüş işlemleri
E
Niyet bildiren işlemler
Soru 9

İdari yargıda temyiz ve istinaflarda duruşma yapılması için tarafların istemi dışında aşağıdakilerden hangisinin kararı mutlaka gerekir?

A
Bölge idare mahkemesi
B
İdare mahkemesi
C
Vergi mahkemesi
D
Sayıştay
E
Yargıtay
Soru 10

Dava açıldıktan sonra tebliğ işlemlerinin yapılmasını engelleyecek şekilde azalan posta ücretinin süresi içinde tamamlanmaması halinde mahkeme aşağıdakilerden hangisine karar verir?

A
Zamanaşımı nedeniyle davanın reddine
B
Davanın açılmamış sayılmasına
C
Dosyanın işlemden kaldırılmasına
D
Dava dilekçesinin davalı idareye tebliğine
E
Davanın esastan reddine
Soru 11

Merkezi ve ortak sınavlara ilişkin davalarda savunma süresi kaç gündür?

A
3
B
5
C
7
D
10
E
15
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisinin ortak dilekçe ile dava açmaları mümkün değildir?

A
Aynı eylemden zarar gören aile bireylerinin
B
Düzenleyici işlemden menfaati ihlal edilenlerin
C
Kamulaştırılan taşınmaza iştirak halinde malik olanların
D
Tüzel kişiliği kaldırılan belediye sakinlerinin
E
Mesai arkadaşlarına verilen disiplin cezasının iptalini isteyen memurların
Soru 13

Mahkeme kararında davacının adı ve soyadında yanlışlık yapılması halinde, yanlışlığın giderilmesi için kararı veren mahkemeye yapılabilecek başvuru aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yargılamanın yenilenmesi
B
Kararın düzeltilmesi
C
Kanun yararına temyiz
D
Yanlışlıkların düzeltilmesi
E
Açıklama
Soru 14

İdari yargıda kesinleşmiş mahkeme kararlarına karşı başvurulan kanun yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kararın düzeltilmesi
B
Yargılamanın yenilenmesi
C
Temyiz
D
İstinaf
E
İtiraz
Soru 15

Danıştay İdari Dava Dairesinin ilk derece mahkemesi olarak çözümlediği uyuşmazlıklara karşı başvuru yapılabilecek merci ve kanun yolu aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Danıştay idari Dava Daireleri Kurulu -Temyiz
B
Danıştay Başkanlar Kurulu - istinaf
C
Danıştay idari işler Kurulu - Temyiz
D
Bölge idare mahkemesi - istinaf
E
Danıştay Başkanlar Kurulu - Temyiz
Soru 16

İdari yargıda istinaf mercii aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yargıtay
B
Uyuşmazlık mahkemesi
C
Bölge idare mahkemesi
D
İdare mahkemesi
E
Danıştay
Soru 17

Hukuki imkânsızlık nedeniyle mahkeme kararının uygulanamaması halinde ilgilinin başvurabileceği hukuki yol aşağıdakilerden hangisidir?

A
Uygulanamayan mahkeme kararının uyarlanması talep etmek
B
Maddi ve manevi tazminat davası açmak
C
Yargılamanın yenilenmesini talep etmek
D
Uygulanmayan mahkeme kararını kanun yararına temyiz etmek
E
Kanun değişikliği talebinde bulunmak
Soru 18

Hukuki düzenlemelerin ilgili hakkında uygulanarak tüm sonuçlarını doğurmasına ne ad verilir?

A
Kazanılmış hak
B
Hukukî güvenlik
C
idari işlemlerin kesinliği
D
icrai işlem
E
Haklı beklenti
Soru 19

idare mahkemesince verilen mahkeme kararı doğrultusunda üniversite rektörü işlem yapmamıştır. Mahkeme kararının uygulanmaması nedeniyle geç mezun olan öğrenci uğradığı zararın tazmini için bir dava açmak istemektedir.
Buna göre, öğrencinin davayı açacağı mahkeme ve kime karşı açacağı aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Danıştay - Rektör
B
idare mahkemesi - Rektör
C
idare mahkemesi - Üniversite rektörlüğü
D
Asliye ceza mahkemesi - Rektör
E
Asliye hukuk mahkemesi - Rektör
Soru 20

İdarenin ödediği tazminat miktarını kusuru oranında kamu görevlisinden istemesine ne ad verilir?

A
Müteselsil sorumluluk
B
Rücû
C
Kolektif sorumluluk
D
Denkleştirici sorumluluk
E
Kişisel kusur
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,67. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x