İdari Yargı 2018-2019 Vize Sınavı

İdari Yargı 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Dilekçe hakkı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Dilekçe sahibine gerekçeli cevap verilmesi hüküm altına alınmıştır.
B
Bireyler kendileri veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri için bu haktan yararlanırlar.
C
Dilekçede dilekçe sahibinin adı soyadı ve imzası ile adresinin bulunması zorunludur.
D
Dilekçe hakkını düzenleyen kanuna göre dilekçe sahiplerine en geç 30 gün içinde cevap verilmelidir.
E
Dilekçe hakkı yalnızca vatandaşların kullanabileceği bir haktır.
Soru 2

Bilgi edinme başvurularının reddedilmesi halinde ret kararını inceleyerek karara bağlayacak merci aşağıdakilerden hangisidir?

A
TBMM Dilekçe Komisyonu
B
TBMM insan Haklarını inceleme Komisyonu
C
Devlet Denetleme Kurulu
D
Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu
E
Bilgi Teknolojileri ve iletişim Kurumu
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Sayıştayın görevlerinden biri değildir?

A
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mallarını TBMM adına denetlemek
B
Sorumluların hesap ve işlemlerini kesin hükme bağlamak
C
Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir ve giderlerini TBMM adına denetlemek
D
Genel uygunluk bildirimini TBMM’ye sunmak
E
Yaptığı işlemlere karşı açılan davaları karara bağlamak
Soru 4

Kamu başdenetçisi kaç yıl için seçilir?

A
3
B
4
C
5
D
6
E
7
Soru 5

Vali, kamu düzeni gerekçesiyle bir toplantıyı en cok ne kadar erteleyebilir?

A
10 gün
B
15 gün
C
1 ay
D
3 ay
E
6 ay
Soru 6

Anayasa Mahkemesi görev suçu nedeniyle aşağıdakilerden hangisini yargılayamaz?

A
TBMM üyeleri
B
Cumhurbaşkanı
C
Yargıtay Başkanı
D
Danıştay üyeleri
E
Genelkurmay Başkanı
Soru 7

Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyelerini seçme yetkisine sahip olanlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Adli ve idari yargı hâkimleri
B
Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı
C
Adalet Bakanı ve içişleri Bakanı
D
Cumhurbaşkanı ve TBMM
E
TBMM ve Adalet Bakanı
Soru 8

Anayasa Mahkemesi üyelerinden birinin sağlık bakımından görevini yerine getiremeyeceğinin kesin olarak anlaşılması halinde, üyeliği hakkındaki durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anayasa Mahkemesi üye tamsayısının salt çoğunluğunun kararı ile üyeliği sona erer.
B
Başka bir göreve atanmak suretiyle üyeliği sona erer.
C
Üyenin iradesi esas alınmak suretiyle üyeliği devam eder ya da sona erer.
D
Görev süresi sonuna kadar üyeliği devam eder.
E
Üyeliği kendiliğinden sona erer.
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi adli yargı düzeninde yer alan mahkemelerden biri değildir?

A
Ağır ceza mahkemeleri
B
idare mahkemeleri
C
Kadastro mahkemeleri
D
Bölge adliye mahkemeleri
E
Yargıtay
Soru 10

Vergi yükümlülüğüne ilişkin Danıştay ile Sayıştay kararları arasındaki uyuşmazlıklarda aşağıdakilerden hangisinin kararı esas alınır?

A
Danıştay
B
Uyuşmazlık Mahkemesi
C
Anayasa Mahkemesi
D
Sayıştay
E
Adalet Bakanı
Soru 11

Danıştay dava dairelerinin görevlerini aşağıdakilerden hangisi belirler?

A
Kanun koyucu
B
Danıştay Genel Kurulu
C
Danıştay Başkanlık Kurulu
D
Hâkimler ve Savcılar Kurulu
E
Danıştay Başkanı
Soru 12

İdarenin bireylerle aynı hukuka tabi olduğu sisteme ne ad verilir?

A
Eşit idare
B
idari rejim
C
Özel idare
D
Adli idare
E
Yargı ayrılığı
Soru 13

İdari yargı sistemine yer veren anayasalar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
1876, 1924, 1961 ve 1982 Anayasaları
B
1876, 1961 ve 1982 Anayasaları
C
1924, 1961 ve 1982 Anayasaları
D
1924 ve 1982 Anayasaları
E
1961 ve 1982 Anayasaları
Soru 14

Danıştay üyelerinin görev yerlerini belirlemek aşağıdakilerden hangisinin görevidir?

A
Hâkimler ve Savcılar Kurulu
B
Danıştay Başkanlık Kurulu
C
Danıştay Genel Kurulu
D
Adalet Bakanı
E
Danıştay Başkanı
Soru 15

Bölge idare mahkemesi başkanlarını atama yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Bölge idare mahkemesi üyeleri
B
Adalet Bakanı
C
Cumhurbaşkanı
D
Hâkimler ve Savcılar Kurulu
E
Danıştay
Soru 16

Gözaltına alman kişiye işkence yapılması yargı kararlarında aşağıdakilerden hangisi olarak nitelenir?

A
Sosyal risk
B
Hizmetin kötü işlemesi
C
Fiili yol
D
idari eylem
E
Hizmet kusuru
Soru 17

12 Eylül 2010 tarihli halkoylaması ile kabul edilen anayasa değişikliği ile idari yargı >denetiminin hangi sınırına ilişkin düzenleme getirilmiştir?

A
İdari yargı yerleri yerindelik yapamaz. denetimi
B
idarenin takdir yetkisini kaldıracak şekilde yargı kararı verilemez.
C
idari eylem niteliğinde yargı verilemez. kararı
D
idari işlem niteliğinde yargı kararı verilemez.
E
Cumhurbaşkanının tek başına işlemlere karşı dava açılamaz. yaptığı
Soru 18

İdari yargı yerleri, takdir yetkisinin idarece hukuka uygun kullanılıp kullanılmadığını hangi açılardan denetler?

A
Yerinde olup olmadığı
B
Tercihin isabetliliği
C
Yerindelik denetimi
D
Tercih yerindeliği
E
Kamu yararı ve hizmet gerekleri
Soru 19

Hâkimler ve Savcılar Kurulu Dairelerince verilen kararlara karşı kaç gün içinde yeniden inceleme talebinde bulunulabilir?

A
7
B
10
C
15
D
30
E
60
Soru 20

Aşağıdaki davalardan hangisine karşı idari yargıda dava acılamaz?

A
Yüksek Askeri Şura tarafından verilen meslekten çıkarma kararlarına karşı açılan davalar
B
Kamulaştırma işlemine karşı davalar
C
Hâkimler hakkında verilmiş meslekten çıkarma cezalarına karşı davalar
D
Memurlara verilen uyarma cezalarına karşı açılan davalar
E
Nüfus sicili ile ilgili davalar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (10 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,90. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x