II. Abdülhamit Dönemi Türk Edebiyatı 2016-2017 Üç Ders Sınavı

II. Abdülhamit Dönemi Türk Edebiyatı 2016-2017 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Halit Ziya’nın uzun hikaye olarak kabul edilebilecek eserlerinden biri değildir?

A
Heyhat
B
Bir Muhtıranın Son Yaprakları
C
Nemide
D
Bu muydu?
E
Bir Yazın Tarihi
Soru 2

Türk edebiyatında “Abes-muktebes” tartışması olarak da bilinen “göz için kafiye-kulak için kafiye” tartışmasına neden olan Haşan Asaf şiiri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Malumat
B
Burhân-ı Kudret
C
imdâdü’l Midâd
D
Mirsad
E
Hazine
Soru 3

Bir duygu ve düşünce halini, bir görünüşü, belli bir noktadan alıp, doğal gelişimini bir bütün içinde anlatan, baştan sona birbirini anlam, ses ve söyleyiş bakımlarından tamamlayan birimlerden oluşan şiire verilen addır. Türk edebiyatı bu tarz şiiri Edebiyat-ı Cedide döneminde tanımıştır. Daha öncesinde bazı denemeler olmuştur.
Yukarıda söz edilen şiir türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Pastoral Şiir
B
Sürreal Şiir
C
Lirik Şiir
D
Organik Şiir
E
Epik Şiir
Soru 4

Yazarın yazı faaliyetinin birçok önemli yanı olmakla beraber, dili ve malzemesi bakımından ayrı bir kıymeti vardır. Yazı faaliyeti boyunca çok çeşitli alanlardaki gözlemlerini, hafızasındaki bilgi ile birleştirmiştir. Bir yandan sokağın dilini keşfetmiş bir yandan doğal ve renkli bir Türkçe ile eserler yazmıştır. Gecelerim, Ömr-i Edebi, Muharrir eserleri arasındadır.
Yukarıda söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Memduh Şevket
B
Mustafa Reşid
C
Hüseyin Rahmi
D
Ahmet Celal
E
Ahmet Rasim
Soru 5

Servet-i Fünun romanında roman kahramanları hep güzel sanatlarla iç içedir. Resim, heykel, musiki bilgi ve görgüleri üzerinde ısrarla durulur. Eylül romanında da durum farklı değildir. Eylül’de roman kahramanlarının birbirine yakınlaşmasını sağlayan güzel sanatlar dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müzik
B
Şiir
C
Resim
D
Heykel
E
Opera
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi mensur şiir için yapılan adlandırmalardan biri değildir?

A
Düzyazı şiir
B
Nesr-i hayalî
C
Manzum şiir
D
Nesr-i muhayyel
E
Mensure
Soru 7

“Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” başlıklı yazısında “Şâirin lisanı nesir gibi anlaşılmak için değil; fakat duyulmak üzere vücut bulmuş, musiki ile söz arasında, sözden ziyade musikiye yakın mutavassıt bir lisandır.” görüşlerini dile getiren sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süleyman Nazif
B
Ahmet Haşim
C
Hüseyin Cahit
D
Tevfik Fikret
E
Cenap Şehabettin
Soru 8

Hüseyin Rahmi Gürpınar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Halit Ziya roman anlayışını devam ettirir.
B
Alafrangalaşma en önemli temalarındandır.
C
Aynı zamanda bir gazeteci ve dergicidir.
D
Doğu-batı meselesini romanlarında fazlaca konu edinir.
E
Romanlarının en dikkati çeken yönlerinden biri dilde görülen sadeleşmedir.
Soru 9

Edebiyat-ı Cedide’yi derinden etkilemiş olan Parnas akımının dünya edebiyatındaki üç büyük temsilcisi aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Aragon-Breton-Tzara
B
Gautier-Lisle-Heredia
C
Lautreomont-Rimbaud-Verlaine
D
Char-Cummings-Aragon
E
Baudelaire-Rimbaud-Verlaine
Soru 10

“Mai ve Siyah” romanının dil ve anlatımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Eserle yaşanılan zaman arasındaki mesafe geniş değildir.
B
Uzun cümleler kullanılır.
C
Romandaki mekânların kahramanların ruh halleri ile yakın ilişkisi vardır.
D
Sıfattan çok eylem nitelikli kelimeler kullanılır.
E
ilahi bakış açısıyla yazılmıştır.
Soru 11

Aşk-ı Memnu’nun kadın kahramanı Bihter’in, Batı edebiyatında benzediği roman ve kahramanı aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A
Sefiller - Cosette
B
Vadideki Zambak - Henriette
C
Kamelyalı Kadın - Marguerite Gautier
D
Jane Eyre - Jane Eyre
E
Madam Bovary - Emma
Soru 12

Edebiyat-ı Cedide yazarlarının Fransız realistlerinden ve özellikle bazı yazarlardan fazlaca etkilendiği bilinir.
Aşağıdakilerden hangisi bu yazarlardan biri değildir?

A
Balzac
B
Stendhal
C
Victor Hugo
D
Flaubert
E
Goncourt Kardeşler
Soru 13

“Her mevzun ve mukaffa lakırdı şiir olmak lâzım gelmez; her şiir mevzun ve mukaffa bulunmak iktiza etmediği gibi...” görüşüyle gerek Servet-i Fünun şiirinin gerekse mensur şiirin önünü açan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Halit Ziya
B
Namık Kemal
C
Ziya Paşa
D
Recaizade Mahmut Ekrem
E
İbrahim Şinasi
Soru 14

Tahsil hayatına Fransız mektebinde başlayan sanatçı, özel dersler alarak Arapça ve Farsçasını ilerletir. Almanca ve Rumca da bilir. Henüz genç bir kızken yayımladığı şiir kitabı ile dikkat çeker. En güçlü şiirlerini içeren şiir kitabı Aks-i Seda’dır. Sefahat-ı Kalb, Elhan-ı Vatan adlı nesirlerinin yanında Girive adlı bir de oynanmış tiyatro oyunu bulunmaktadır.
Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şair Nigar Hanım
B
Şukufe Nihal
C
Halide Edip
D
Kerime Nadir
E
Fatma Aliye
Soru 15

Envâr-ı Zekâ ve Şark dergilerinde Halit Ziya ile yakın tarihlerde mensur şiirleri yayımlanan ve günlük yaşayışı içerisinde tesadüfen karşılaştığı küçük hayat sahnelerini konu edindiği bu mensur şiirlerini 'Gözyaşları' adlı kitapta toplayan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tevfik Fikret
B
Hüseyin Cahit
C
Hüseyin Suat
D
Celal Sahir
E
Mustafa Reşit
Soru 16

Realizmin şiirdeki yansıması olan edebî akım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sürrealizm
B
Ekspresyonizm
C
Dadaizm
D
Empresyonizm
E
Parnasizm
Soru 17

Halit Ziya Uşaklıgil sanat hayatı boyunca dördü İzmir’de, dördü İstanbul’da olmak üzere sekiz roman yazmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi İzmir dönemi romanlarından biri değildir?

A
Ferdi ve Şürekası
B
Sefile
C
Nemide
D
Aşk-ı Memnu
E
Bir Ölünün Defteri
Soru 18

Tevfik Fikret’in “Gayyâ-yı Vücûd” şiirinin teması aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siyaset
B
Kötümserlik
C
Aşk
D
Sanat
E
Tabiat
Soru 19

Türk edebiyatında mensur şiirin edebî bir tür olarak ortaya çıkmasında en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

A
Divan şiirinden devam eden bir geleneğin üstüne kurulması
B
Şiirlerin gazetelerde tefrika imkânı bulması
C
Batı edebiyatından yapılan çeviriler
D
Roman sahasındaki gelişmeler
E
Fransa’ya giden şairlerimizin orada tanıştığı şairler
Soru 20

Bir Çiçek Demeti, Tezkir-i Mazi, Ye’is Yahut Bir Cürm-i Meşhud, Fiora, Son Salon eserlerinin yazarı olan ara nesil sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mustafa Reşit
B
Hüseyin Rahmi
C
Fazlı Necip
D
Tevfik Nevzat
E
Ali Kemal
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x