II. Abdülhamit Dönemi Türk Edebiyatı 2016-2017 Vize Sınavı

II. Abdülhamit Dönemi Türk Edebiyatı 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun dergisinde yayımlanmış eserlerden biri değildir?

A
Eylül
B
Araba Sevdası
C
Mai ve Siyah
D
Hayal içinde
E
Demdeme
Soru 2

Edebiyat-ı Cedide ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Servet-i Fünun edebiyatının mevcut yapıda oluşmasının nedenlerinden sadece biri istibdat yönetimidir.
B
II. Abdülhamit dönemi edebiyatının baskın anlayışı olduğu için Servet-i Fünun dönemi diye adlandırmak gerekir.
C
Servet-i Fünun’un tematik yapısını belirleyen nedenlerden biri şairlerin melankolik kişilik yapılarıdır.
D
Edebiyat-ı Cedide topluluğu 1896-1901 yılları arasında hüküm sürmüştür.
E
Batılı edebi akımların fazlasıyla etkisi altındalardır.
Soru 3

Türk edebiyatında “Abes-muktebes” tartışması olarak da bilinen “göz için-kulak için kafiye” tartışmasını çıkaran Burhân-ı Kudret şiirinin şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hüseyin Cahit
B
Muallim Naci
C
Haşan Asaf
D
Hüseyin Siret
E
İsmail Safa
Soru 4

1867’de İstanbul’da doğan şair, başlangıçta Divan şiirininin etkisinde olsa da sonradan bu etkiden sıyrılıp Servet-i Fünun grubuna dahil olmuştur. Aşk, tabiat, ölüm gibi bireysel konularda şiirler yazan şairin Senden Sonra, Mest ü Müstağrak, Ah Ey Hâb-ı Lâtif gibi Lane-i Melal adını verdiği kitapta toplanan aşk şiirleri dikkat çeker. Şairin şiir dışı tiyatro eserleri de vardır.
Yukarıda sözü edilen Servet-i Fünun sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Faik Ali
B
Hüseyin Cahit
C
Süleyman Nazif
D
Hüseyin Suat
E
Hüseyin Siret
Soru 5

Tevfik Fikret’in 1912’de Meclis-i Mebusan’ın İttihat ve Terakki tarafından kapatılmasının ardından yazdığı şiir aşağıdakilerden hangisidir?

A
Balıkçılar
B
Doksan Beşe Doğru
C
Süha ve Pervin
D
Resminin Karşısında
E
Sis
Soru 6

Tevfik Fikret’in planlarını kendisinin çizdiği, 1903’te Rumeli Hisarı sırtlarında yaptırdığı ve kendisi ile özdeşleşen evi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aşiyan
B
Yuvam
C
Hane-i Hayal
D
Servet
E
Hayal
Soru 7

Tevfik Fikret’in 1908’den sonra, II. Meşrutiyetin ilanıyla umutlarının artmasının ardından Hüseyin Cahit ve Hüseyin Kâzım ile birlikte çıkarmaya başladıkları dergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Malumat
B
Servet-i Fünun
C
Tanin
D
Musavver Malumat
E
Zeyl
Soru 8

Cenap Şahabettin şiirlerinde çoğu Edebiyat-ı Cedide şairi gibi bireysel temaları işler. Aşk ve tabiat işlediği başlıca temalardır. O şiirlerinde tabiatı güzel bir tablo olarak ele alır ve özellikle akşam ve gece tasvirleri dikkat çeker.
Aşağıdakilerden hangisi Cenap Şahabettin'in bu tür şiirlerinden biri değildir?

A
Berf-i Zerrin
B
Temaşa-yı Leyal
C
Elhan-ı Hazan
D
Berg-i Hazan
E
Terane-i Mehtap
Soru 9

II. Abdülhamit'in tahttan indirilip sürgün edildiği olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
II. Meşrutiyet’in ilanı
B
31 Mart Vakası
C
93 Harbinde alınan mağlubiyet
D
Ayastefanos’un imzalanması
E
Vaka-yi Hayriye
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi II. Abdülhamit’in saltanatı sırasında cereyan eden gelişmelerden biri değildir?

A
Osmanlı-Rus savaşının patlak vermesi
B
Kanun-ı Esasi’nin yürürlüğe konulması
C
Meclis-i Mebusan’ın açılması
D
Berlin Antlaşmasının imzalanması
E
Şura-yı Devlet’in kurulması
Soru 11

Roman ve hikaye türünün Türk edebiyatına girdiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A
Milli Edebiyat
B
Servet-i Fünun Edebiyatı
C
Fecr-i Ati Edebiyatı
D
Tanzimat Edebiyatı
E
Divan Edebiyatı
Soru 12

Halit Ziya Uşaklıgil’in henüz İzmir’de yaşadığı yıllarda Hizmet gazetesinde bir seri halinde yayımlanan, Batı'da ve Türkiye'de romanın tarihi ile romantik ve realist romancıların eserlerini karşılaştırdığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hikâye
B
Kırık Hayatlar
C
Nesl-i Ahir
D
Sefile
E
Nemide
Soru 13

Halit Ziya Uşaklıgil’in küçük yaşta önce babasını ardından da annesini kaybeden Mazlume’nin trajik hikâyesini anlattığı romanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kırık Hayatlar
B
Aşk-ı Memnu
C
Sefile
D
Nesl-i Ahir
E
Nemide
Soru 14

Realist bir yazar olarak Halit Ziya Uşaklıgil'in kendi varlığını silmek için kullandığı tekniklerden biri olayı mektuplarla anlatmaktır. Yazarın bu metodu kullanarak bir annenin kızına yazdığı beş mektuptan meydana gelen eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hayal içinde
B
Beş Mektup
C
Mektuplar
D
Kızıma
E
Valide Mektupları
Soru 15

Halit Ziya Uşaklıgil romanlarında genellikle bir kadın iki erkek ya da iki kadın bir erkek şeklinde üçlü aşk kalıbını kullanır. Yazarın bu kalıbı kullanmadığı tek romanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sefile
B
Kan Damlası
C
Nemide
D
Mai ve Siyah
E
Aşk-ı Memnu
Soru 16

Halit Ziya Uşaklıgil'in uzun hikâyelerinin en önemli özelliği hepsinin acıklı bir atmosfere sahip olmasıdır. Bu açıdan bakıldığında iyimser bir atmosfere sahip olması bakımından istisna olan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir Yazın Tarihi
B
Sefile
C
Bir izdivacın Tarih-i Muaşakası
D
Mai ve Siyah
E
Validem için
Soru 17

Türk hikâyeciliğinin gelişiminde kaleme aldığı sekiz uzun hikâye ile dikkat çeken yazar, bunlardan Karabibik adını taşıyan eserinde natüralist bir çerçevede köyü anlatır.
Yukarıda sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Şemsettin Sami
B
Recaizade Mahmut Ekrem
C
Namık Kemal
D
Nabizade Nazım
E
Abdülhak Hamit Tarhan
Soru 18

Ahmet Hikmet Müftüoğlu’nun, Edebiyat-ı Cedide zevk ve kelime kadrosuyla kaleme aldığı tek eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gülistan
B
Haristan
C
Frengistan
D
Çağlayanlar
E
Gönül Hanım
Soru 19

Tanzimat dönemi yazarı Samipaşazade Sezai'nin topladığı kısa hikâyelerle Türk edebiyatında kısa hikâyenin gerçek kimliğine kavuşmasını sağladığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Küçük Şeyler
B
Aşıkane
C
Letaif-i Rivayat
D
Üç Hikaye
E
Pervaneler Gibi
Soru 20

Hüseyin Cahit Yalçın’ın edebiyat hatıralarını içeren eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anılarla
B
Edebiyat Günlükleri
C
Hatıralarım
D
Edebiyatın içinde
E
Edebî Hatıralar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x