II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı 2015-2016 Final Sınavı

II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı 2015-2016 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Hakkı Tahsin, “Şahabettin Süleyman Bey’e: ‘Bataklıkta’ Münasebetiyle” başlıklı yazısında, Edebiyat-ı Cedide ve Fecr-i Âtî’nin artık yok olduğunu fakat yeni bir neslin yetiştiğini iddia eder. Hakkı Tahsin'in kastettiği bu yeni nesil aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nesl-i Âtî
B
Yedi Meşaleciler
C
Beş Hececiler
D
Garip Akımı
E
Şairler Derneği
Soru 2

Halide Edip’in Türkçülük, Osmanlı Türklerinin dil, kültür, eğitim ve kalkınma gibi konularda atılım yapması olarak yorumlanan romanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ateşten Gömlek
B
Vurun Kahpeye
C
Sinekli Bakkal
D
Tatarcık
E
Yeni Turan
Soru 3

Fecr-i Âtî yıllarında şiirleriyle tanınan yazarın, Cumhuriyet yıllarında edebiyat araştırmaları ve çocuk hikâyesine ilgi duyduğu görülmektedir. Çocuklar için hazırladığı Orhan’ın Deniz Eğlenceleri (1926), Orhan ile Gümüş (1927), Orhan’ın Hayvanlar Bahçesi (1927), Orhan’ın Tayyareciliği (1931) adlı eğitici-öğretici kitapları vardır.
Yukarıda söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
izzet Melih Devrim
B
Mehmet Behçet Yazar
C
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D
Gülten Dayıoğlu
E
Muzaffer izgü
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi Fecr-i Âtî şiirinin dil ve üslup özelliklerinden biri değildir?

A
Ses değeri yüksek Arapça ve Farsça kelimelerin şiire sokulması
B
Yumuşak ve zarif kelimelerin tercih edilmesi
C
Sıfatlardan çok fiillerin tercih edilmesi
D
Kelimelerin ses değerine önem verilmesi
E
Kelime kadrosunda seçici davranılması
Soru 5

Türk milliyetçiliğinin gelişim sürecinde Üç Tarz-ı Siyaset adlı eseri ile önemli bir yere sahip olan yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yusuf Akçura
B
İsmail Gaspıralı
C
Ziya Gökalp
D
Mehmet Emin
E
Ömer Seyfettin
Soru 6

Sekiz başlık altında Türkçülüğün programını veren ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunda büyük önem taşıyan kitap aşağıdakilerden hangisidir?

A
Türkçülüğün Esasları
B
Turancılık
C
Üç Tarz-ı Siyaset
D
Turan Manzumesi
E
Yeni Turan
Soru 7

Kazan’da Tatarların gerçekleştirdikleri aydınlanma hareketi ile Kırım’da İsmail Gaspıralı’nın dilde, fikirde, işte birlik sloganıyla çıkardığı gazete aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sabah
B
Tercüman-ı Hakikat
C
Tercüman
D
ikdam
E
Tercüman-ı Ahval
Soru 8

Milli Edebiyatın başlangıcını 1911 olarak kabul eden bazı edebiyat tarihçilerinin esas aldıkları edebi olay aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hüseyin Cahit’in “Edebiyat ve Hukuk” makalesinin yayımlanması
B
Fecr-i Âtî’nin kapanması
C
Yeni Lisan makalesinin yayımlanması
D
Servet-i Fünûn’un dağılması
E
Ziya Gökalp’ın Türkçülüğün Esasları adlı eserinin yayımlanması
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi “Yeni Lisan” makalesinde dile getirilen önerilerden biri değildir?

A
Kainat, ahlak, inşaat gibi klişe olmuş yabancı kelimeler korunmalı
B
Yaygınlaşmış istisnalar dışında cem edatları kesinlikle kullanılmamalı
C
Eya, ecil, ez, men gibi edatlar atılmalı
D
Bütün Arapça ve Farsça terkipler istisnasız terk edilmeli
E
Ama, lâkin, şayet gibi dile yerleşmiş kelimeler tasfiye edilmemeli
Soru 10

Faruk Nafiz Çamlıbel tarafından 1926'da yazılan ve Milli Edebiyat Döneminin estetik anlayışını ortaya koyan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Manzume
B
Edebiyat
C
Estetik
D
Şiir
E
Sanat
Soru 11

Türk Derneğinin en çok eleştirilen yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sadeleşme yanlısı olmaları
B
Dilde tasfiyeci olmaları
C
Türk birliğinde dili esas almaları
D
Orta Asya Türklüğü konusundaki tutumları
E
Milli edebiyat taraftarı olmaları
Soru 12

Milli Edebiyat Meselesi başlıklı bir yazı ile Milli Edebiyat yerine Batı'nın felsefe, sanat ve ilminden yararlanan; ancak, taklitten kaçınan bir anlayışı dile getirmek üzere “ibdaî edebiyat” kavramını öneren yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mehmet Emin
B
Mehmet Akif
C
Ziya Gökalp
D
Ali Canip
E
Yahya Kemal
Soru 13

Ahmet Mithat Efendi tarafından kaleme alman ve Modern Türk Edebiyatının polisiye roman türünde ilk örneği sayılan eser aşağıdakilerden hangisidir?

A
Haşan Mellah
B
Müşahedat
C
Felatun Beyle Rakım Efendi
D
Hüseyin Fellah
E
Esrar-ı Cinayat
Soru 14

Ömer Seyfettin’in “Başını Vermeyen Şehit” gibi destansı boyutlar da taşıyan tarihe dayalı hikâyeler yazmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Anadolu’nun çok kültürlü yapısına işaret etme
B
Fikir olarak millî kimlik bilinci uyandırma
C
Meşrutiyet ilkelerini savunma
D
Misak-ı Milli tezini savunma
E
Yeni kurulacak cumhuriyetin yapısını belirleme
Soru 15

Çocuk Bahçesi adlı dergide yayımladığı bir açık mektupla Mehmet Emin’in şiirlerini beğendiğini, kendisinin de böyle şiirler yazacağını açıklayan ve şiirlerini Serab-ı Ömrüm (1934) adlı kitabında toplayan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Hamdi
B
Hamdullah Suphi
C
Fuat Köprülü
D
Ahmet Hikmet
E
Rıza Tevfik
Soru 16

Ziya Gökalp’ın Gençlik ve Edebiyat Hatıralarında yazdığına göre Yeni Lisan hareketinin en iyi yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Reşat Nuri
B
Yakup Kadri
C
Aka Gündüz
D
Ömer Seyfettin
E
Halide Edip
Soru 17

Vatan ne Türkiyâ’dır Türkler’e ne Türkistan Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan
Yukarıdaki dizeler aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?

A
Yahya Kemal
B
Mehmet Emin
C
Rıza Tevfik
D
Ziya Gökalp
E
Tevfik Fikret
Soru 18

İttihad-ı İslam, II. Abdülhamit’in I. Meşrutiyet sonrası Osmanlıyı yeniden ayağa kaldırmak noktasında desteklediği politikalardan biridir. II. Abdülhamit'in bu amaçla İstanbul’da ikamete zorladığı ve daha sonra Mehmet Akif'in zihin dünyasını derinden etkileyen düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Abdullah Cevdet
B
ibn’ül Arabi
C
Cemaleddin Efganî
D
Kemal bin Sadullah
E
Sadullah Bey
Soru 19

Ahmet Hikmet’in Yeni Lisan anlayışının telkin ettiği dünya görüşünü temel aldığı romanı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dudaktan Kalbe
B
Gönül Hanım
C
Şıpsevdi
D
Mürebbiye
E
Huzur
Soru 20

Fransa yıllarında Batı'nın önemli şair, yazar ve düşünürlerinin fikirleriyle yakından tanışma fırsatı bulan Yahya Kemal Beyatlı’nın sanat ve düşünce dünyasının özünü oluşturan isimler aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Arthur Rimbaud-C. Baudelaire
B
Paul Verlain-Tristan Tzara
C
François Coppe-Sully Prudhome
D
JJ. Rousseau-Emile Durkheim
E
Albert Sorel-Camille Julian
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x