II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı 2017-2018 Final Sınavı

II. Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

“Vatan ne Türkiyâ’dır Türkler’e ne Türkistan/ Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan” dizeleriyle Türkçülük düşüncesini edebiyata taşımaya çalışan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rıza Tevfik
B
Ziya Gökalp
C
Yusuf Akçura
D
Ali Canip
E
Mehmet Emin
Soru 2

Yeni Lisancıların tamamı ama özellikle Ömer Seyfettin, millî bir edebiyat için dili ve yerliliği esas almaktadır. Fakat bu anlayış yeterince estetik olmadığı, faydayı esas aldığı ve sadece avama (halka) hitap ettiği için hemen tenkit edilir.
Yukarıdaki bilgiye göre, estetiği merkeze alarak Yeni Lisancıları eleştiren edebî topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A
Nesl-i Ati
B
Beş Hececiler
C
Nayiler
D
Yedi Meşaleciler
E
Fecr-i Ati
Soru 3

Rıza Tevfik Bölükbaşı Çocuk Bahçesi dergisinde yayımladığı bir açık mektupla Mehmet Emin’in şiirlerini beğendiğini, kendisinin de artık böyle şiirler yazacağını açıklar. Bu mektubun Türk edebiyatında yol açtığı tartışma aşağıdakilerden hangisidir?

A
1905 Edebî Hareketi
B
Göz için kafiye-kulak için kafiye
C
Mevzun-Mukaffa
D
Serbest Şiir tartışması
E
Abes-muktebes
Soru 4

Milli edebiyat yapılanmasının ardındaki siyasi düşünce öncelikle aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adem-i Merkeziyetçilik
B
Milliyetçilik
C
inkılapçılık
D
Batıcılık
E
Osmanlıcılık
Soru 5

Günlüğünde yer alan notlarda Ben her şeyden, en ehemmiyetsiz bir fıkradan, bir cümleden bir hikâye, koca bir roman çıkarabilirim. diyen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
B
Halide Edip Adıvar
C
Ömer Seyfettin
D
Reşat Nuri Güntekin
E
Sait Faik Abasıyanık
Soru 6

Memleket Hikâyeleri’nde yer alan hikâyeleri ile Anadolu insanına yönelik tespitleri yapan ilk yazarlardan biridir. Anadolu halkının bezgin ve ehlikeyif yaşayışını, Yalnız IIğını, memurların devleti temsil etmediklerini hikâyelerinde anlatmıştır. Maupassant tarzı hikâyenin Türk edebiyatındaki en iyi örneklerini yazdığı kabul edilen sanatçının hikâyelerinin en belirgin özelliği, uzun bir gözlem sonunda yazılmış olmalarıdır.
Yukarıda sözü edilen Milli Edebiyat dönemi yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ahmet Hamdi Tanpınar
B
Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C
Hamdullah Suphi Tanrıöver
D
Refik Halit Karay
E
Yahya Kemal Beyatlı
Soru 7

Gerçek medeniyetin, milletin kendi özünü keşfederek bunları modern dünya ile birleştirmekte olduğuna inanan Ziya Gökalp'in bu düşüncelerini dile getirdiği eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üç Tarz-ı Siyaset
B
Turan
C
Türklerin Geleceği
D
Yeni Hayat
E
Türkçülüğün Esasları
Soru 8

Genç Kalemler dergisi ilk 13 sayısı boyunca başlığının altında aşağıdaki ifadelerden hangisine yer vermiştir?

A
Yeni lisanın öncüsüdür.
B
Yeni lisanın tamimine hizmetkârdır.
C
Yeni lisan ve yeni edebiyat müdafiidir.
D
Yeni lisan ve yeni hayat taraftarıdır.
E
Yeni lisanın tamimine hizmet eder.
Soru 9

İzzet Melih Devrim’in, Sultan II. Abdülhamit devrinin ağırlığını yaşayan genç subay Nâşid’in, İstanbul’da nişanlısı Behire ile Batum’da tanıştığı bir Rus kızı Miliça arasındaki çatışmasını konu alan eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sermet
B
Ümit Yolu
C
Yoksa
D
Tezat
E
Kapattım Gönlümü
Soru 10

Halide Edip Adıvar'ın mütareke ve milli mücadele yıllarında yaşananları, bunlar karşısındaki duygulanışlarını anlattığı hikâyelerini topladığı eseri aşağıdakilerden hangisidir?

A
ikdam
B
Yeni Turan
C
Dağa Çıkan Kurt
D
Handan
E
Sinekli Bakkal
Soru 11

Büyük Duygu dergisinde Yeni Bir Haleti Ruhiye başlıklı yazısı ile Nesl-i Âtî yazarlarının Türk edebiyatına yeni bir ruh getirdiğini söyleyen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hıfzı Tevfik
B
Şahabettin Süleyman
C
Selahattin Enis Atabeyoğlu
D
Hakkı Tahsin
E
Ahmet Haşim
Soru 12

“Şiir ve İnşa” makalesinde Türk edebiyatının melez bir edebiyat olduğunu ve tarih içinde şairlerin asıl edebiyatlarını sorgulamak gibi bir kaygı taşımadıklarını söyleyen Tanzimat dönemi şairi aşağıdakilerden hangisidir?

A
İbrahim Şinasi
B
Abdulhak Hamid Tarhan
C
Namık Kemal
D
Ziya Paşa
E
Recaizade Mahmut Ekrem
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet döneminde Türkçülük düşüncesini halka indirmek ve daha kısa sürede etkili olmak arzusuyla kurulan derneklerden biri değildir?

A
Türk Bilgi Derneği
B
Türk Milleti
C
Türk Derneği
D
Türk Ocağı
E
Türk Yurdu
Soru 14

İslam birliğini gerçekleştirmek isteyen Sultan Abdülhamit’in bir düşünce adamı olarak İstanbul’da ikamet etmeye mecbur kıldığı kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Cemaleddin Efganî
B
Ziya Abduh
C
Muhammed Yesari
D
Albert Sorel
E
Yesari Asım
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet Dönemi'nde tartışılan fikir akımlarından biri değildir?

A
Emperyalizm
B
Meslek-i İçtimaî
C
Osmanlıcılık
D
Sosyalizm
E
Türkçülük
Soru 16

Türk Derneği, Osmanlı coğrafyasında yaşayan gönülleri bir, dilleri ayrı insanları aynı amaç etrafında birleştirmek için millî dille yani Türkçeyle konuşmayı esas almıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu derneğin hedefleri arasında yer almaz?

A
Türkçeyle ilgili olumsuz düşüncelerin değiştirilmesi
B
Dilin içeriğinin ortaya konulması
C
Dilin sadeleştirilmesi
D
Anlaşılır bir hale getirilmesi
E
Yazı dilinde terkiplere ağırlık verilmesi
Soru 17

Yeni Lisancılar kendi yazdıkları şiirleri ve Servet-i Funûn ile Fecr-i Âtî sanatçılarının şiirlerinden seçtikleri örnekleri yan yana koyarak, kendilerini anlatma konusunda yazdıkları yazıları aşağıdaki başlıklardan hangisi altında kaleme almışlardır?

A
Dünden Yarına
B
Düne Bakış
C
Dün-Bugün
D
Dünümüz
E
Dün ve Şimdi
Soru 18

__________ ve__________ Millî Edebiyat anlayışının içinde olmasalar ve vezin kullanımı gibi bir takım temel konularda ayrılsalar da dönem şiirinin kendini bulmasında etkili olmuş isimlerdir. Öte yandan bu iki ismi, düşünceleri bakımından da devri şekillendiren isimlerin içinde ve hatta başında saymak gerekir.
Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi birlikte ve doğru olarak tamamlar?

A
Faruk Nafiz Çamlıbel-Ahmet Hamdi Tanpınar
B
Ahmet Haşim-Şahabettin Süleyman
C
Nazım Hikmet Ran-Necip Fazıl Kısakürek
D
Yahya Kemal Beyatlı- Mehmet Âkif Ersoy
E
Ahmet Hamdi Tanpınar-Ziya Osman Saba
Soru 19

Modern Türk edebiyatının ilk polisiye romanı olan Esrar-ı Cinayat aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?

A
Ömer Seyfettin
B
Halide Edip Adıvar
C
Ahmet Mithat Efendi
D
Fatma Aliye Hanım
E
Reşat Nuri Güntekin
Soru 20

Saf şiir anlayışının en güzel örneklerinden biri olan Sokak Feneri aşağıdaki şairlerden hangisine aittir?

A
Ali Ganip Yöntem
B
Emin Bülent
C
Tahsin Nahit
D
Ahmet Haşim
E
Mehmet Behçet
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x