İktisada Giriş 2012-2013 Final Sınavı

İktisada Giriş 2012-2013 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İktisadi bir bireyin tercih yaparken başka bir şeyden vazgeçmeyi zorunlu kılmasını aşağıdakilerden hangisi ifade eder?

A
Rasyonellik
B
İkame
C
Marjinal fayda
D
Ödünleşme
E
Marjinal maliyet
Soru 2

Ceteris paribus koşulu geçerli iken tüketicinin tükettiği bir maldan elde ettiği toplam fayda artarken, tüketilen malın ilave faydasının azalmasına ne ad verilir?

A
Azalan marjinal fayda
B
Talep yasası
C
Parasal maliyet
D
Ödünleşme
E
Artan marjinal fayda
Soru 3

Aşağıda verilen esneklik katsayılarından hangisi fiyat değişmeleri karşısından talebin duyarlılık derecesinin yüksek olduğunu gösterir?

A
0,2
B
0,1
C
1
D
1,2
E
2
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi arzı etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Malın satış fiyatı
B
Öteki malların piyasa fiyatları
C
Üretim faktörlerinin fiyatı
D
Teknolojik gelişmeler
E
Tüketicilerin geliri
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi marjinal maliyetin ortalama maliyetin üstünde olmasının sonucudur?

A
Toplam maliyet azalır.
B
Ortalama maliyet azalır.
C
Ortalama maliyet artar.
D
Marjinal maliyet azalır.
E
Ortalama sabit maliyet artar.
Soru 6

Marjinal ürün ortalama ürüne eşit ise ortalama ürün ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Ortalama ürün azalmaktadır.
B
Ortalama ürün artmaktadır.
C
Ortalama ürün değişmemektedir.
D
Ortalama ürün negatif değer almaktadır.
E
Ortalama ürün maksimumdur.
Soru 7

Özellikle satıcı sayısının az olduğu ve bir firmanın üretim ve fiyatla ilgili kararının, diğer firmaların satışlarını etkilediği piyasa aşağıdakilerden hangi piyasa türüne örnektir?

A
Monopol
B
Tekelci Rekabet
C
Tam Rekabet
D
Tekel
E
Oligopol
Soru 8

Tam rekabet piyasasında işletmenin karını maksimize eden çıktıyı üretmesi ve normal üstü kar elde edilebilmesi için aşağıdaki şartlardan (eşitliklerden) hangisini sağlamalıdır?

A
P = ATC
B
P = AR
C
P = MR
D
P > ATC
E
P < ATC
Soru 9

Monetarizm’e (Parasalcılık) ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A
Maliye politikasının tek başına uygulamasına karşıdırlar.
B
Milton Friedman, öncüsüdür.
C
Ekonomi potansiyel GSYİH düzeyinden saptığında hızlı bir şekilde tam istihdama düzeyine geri döneceğini savunurlar.
D
Keynesyen ekonominin 1970’lerdeki temsilcisidir.
E
Ekonomik dalgalanmaların temel sebebi para arzındaki aşırı dalgalanmalardır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi makroekonominin kapsamına giren konulardan biri değildir?

A
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla
B
Ekonomik büyüme
C
Firma istihdam düzeyi
D
Fiyat düzeyinin istikrarı
E
Kamu açıkları
Soru 11

Bir ülkenin diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkilerinin göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bütçe
B
Ödemeler bilançosu
C
Gayrisafi Milli Hasıla
D
Net dış faktör gelirleri
E
Bütçe açıkları
Soru 12

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde işsizlik oranı doğru olarak gösterilmiştir?

A
(İşgücü/Ülke Nüfusu) x 100
B
(Çalışanlar/İşsizler) x 100
C
(İşsizler/Çalışanlar) x 100
D
(İşsizler/İşgücü) x 100
E
(İşsizler/Çalışma Çağı Nüfusu) x 100
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisindeki değişme toplam harcama fonksiyonunun paralel şekilde bir bütün olarak yukarıya veya aşağıya doğru kaymasına neden olur?

A
Marjinal tüketim eğilimi
B
Vergi oranı
C
Otonom harcamalar
D
Marjinal ithalat eğilimi
E
Marjinal tasarruf eğilimi
Soru 14

Harcanabilir gelir düzeyinin 2000 birim, otonom tüketim harcamalarının 500 birim ve marjinal tüketim eğiliminin 0,75 olduğu devletin olmadığı dışa kapalı bir ekonomide toplam tüketim harcamalarının düzeyi ne kadardır?

A
1000
B
1500
C
2000
D
2375
E
2500
Soru 15

Keynesyen modelde, aşağıdaki koşullardan hangisi bir ekonomide denge gelir düzeyinin koşulunu ifade eder?

A
Y= AE
B
Y< AE
C
I< S
D
S= C
E
C= I
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisinde devletin olmadığı dışa kapalı bir ekonomideki çoğaltan katsayısı gösterilmiştir?

A

B

C

D

E

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi günümüzde kullanılan kağıt ve madeni paraları ifade etmektedir?

A
İtibari Para
B
Mal Para
C
Kaydi Para
D
Tağşiş
E
Mobil Para
Soru 18

Ekonomide, geniş tanımlı para arzı olarak bilinen M2’nin bileşenleri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dolaşımdaki nakit+Vadesiz mevduat
B
Dolaşımdaki nakit+Yabancı para cinsinden vadeli mevduat
C
Dolaşımdaki nakit+Kağıt paralar+Madeni paralar
D
Dolaşımdaki nakit+Vadesiz mevduat+Vadeli mevduat
E
Dolaşımdaki nakit+Yabancı kağıt paralar
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi merkez bankasının para politikası araçlarından biridir?

A
Vergiler
B
Açık piyasa işlemleri
C
Yatırım sübvansiyonları
D
Transfer harcamaları
E
Kamu harcamaları
Soru 20

Ekonomideki tüm sektörler tarafından çeşitli fiyat düzeylerinde talep edilen mal ve hizmetlerin toplam miktarına ne ad verilir?

A
Toplam arz
B
Toplam talep
C
Emek arzı
D
Emek talebi
E
Denge üretim düzeyi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x