İktisada Giriş 2012-2013 Vize Sınavı

İktisada Giriş 2012-2013 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

2000 Türk Lirası olan bir bireyin, döviz satın almak ile hazine bonosu almak gibi iki alternatife sahip olduğunu ve söz konusu parayla döviz satın alması durumunda 400 Türk Lirası, hazine bonosu alması durumunda ise 500 Türk Lirası gelir elde edebileceğini varsayalım. Hazine bonosu alternatifinin seçilmesi durumunda, fırsat maliyeti ne kadar olacaktır?

A
100
B
200
C
400
D
500
E
600
Soru 2

Elmas-su paradoksu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Elmasın marjinal faydası sudan daha büyüktür.
B
Suyun marjinal faydası elmasın marjinal faydasından daha büyüktür.
C
Su elmastan daha değerlidir.
D
Elmasın toplam faydası sudan daha büyüktür.
E
Elmasın marjinal faydası sıfırdır.
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi serbest piyasa ekonomilerinde ne üretileceğinin kararının verilmesinde belirleyici bir role sahiptir?

A
Kıtlık
B
Fayda
C
Arz
D
Fiyat
E
Talep
Soru 4


Yukarıdaki grafikte bireyin balık talep eğrisi verilmiştir. Balık fiyatı kaç lira olursa birey balık satın almayı düşünür?

A
PBALIK < 60 olursa satın alır.
B
PBALIK < 55 olursa satın alır.
C
PBALIK = 60 olursa satın alır.
D
PBALIK = 55 olursa satın alır.
E
PBALIK > 55 olursa satın alır.
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi bir iktisadi olayın ne olması gerektiği sorusu ile ilgilenir?

A
Ekonomik model
B
Hipotez
C
Makro iktisat
D
Normatif iktisat
E
Pozitif iktisat
Soru 6

Bir fonksiyonun minimum ya da maksimuma ulaşması durumunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Onoktada eğimi sonsuzdur.
B
Onoktada eğimi birdir.
C
Onoktada eğimi negatiftir.
D
Onoktada eğimi pozitiftir.
E
Onoktada eğimi sıfırdır.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi ikame mallara örnek teşkil eder?

A
Otomobil-Benzin
B
Çay-Şeker
C
Dolmakalem-Mürekkep
D
DVD Player-DVD Film
E
Tereyağı-Margarin
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi talep eğrisinin sağa ve sola kaymasının nedenlerinden biri değildir?

A
Tüketicinin gelirinin artması
B
Tamamlayıcı malın fiyatının düşmesi
C
İkame malların fiyatının artması
D
Tüketicinin zevk ve tercihlerinin değişmesi
E
Stoklama maliyetlerinin düşmesi
Soru 9

Benzin fiyatının sürekli artması o piyasadaki otomobil talebini sürekli olarak düşürmektedir.
Bu duruma göre, benzin ve otomobil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
İkame mallardır.
B
Nihai mallardır.
C
Eksik mallardır.
D
Tamamlayıcı mallardır.
E
Benzin ikame, otomobil tamamlayıcı maldır.
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi talebin fiyat esnekliğini etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Piyasaya başka firmaların girmesi
B
Bir mala karşı duyulan gereksinmenin şiddeti
C
Talep edilen mal ve hizmetlerin ikamesinin mümkün olup olmaması
D
Bir mala harcanan paranın tüketicinin bütçesindeki oranı
E
Zaman faktörü
Soru 11

Bir malın fiyatı 25 liradan 50 liraya çıktığında, malın talep edilen miktarı 200 birimden 100 birime düşmektedir. Bu malın talebinin yay fiyat esnekliği kaçtır?

A
-2
B
-1
C
0
D
1
E
2
Soru 12

Azalan verimler kanunu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Üretim bir noktadan sonra düşecektir.
B
Üretim bir noktadan sonra artacaktır.
C
Üretim hep sabit kalacaktır.
D
Maliyetler giderek azalacaktır.
E
Ortalama maliyetler düşecektir.
Soru 13

Bir üretim fonksiyonunda ölçeğe göre artan getiri varsa, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Uzun dönem ortalama maliyetler artar.
B
Uzun dönem ortalama maliyetler azalır.
C
Uzun dönem ortalama maliyetler sabit kalır.
D
Marjinal ürün azalır.
E
Toplam ürün azalır.
Soru 14

Kârın maksimum olduğu noktada, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Ortalama maliyet marjinal maliyete eşittir.
B
Fiyat ortalama maliyetten büyüktür.
C
Ortalama maliyet ortalama hasılata eşittir.
D
Marjinal maliyet marjinal hasılata eşittir.
E
Maliyetler minimumdur.
Soru 15

Ortalama sabit maliyet eğrisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Ortalama maliyet eğrisinin üstündedir.
B
Yatay eksene dik bir doğrudur.
C
Üretim miktarı arttıkça sürekli azalır.
D
Düşey eksene dik bir doğrudur.
E
Yukarı doğru eğimlidir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi fiyat hareketlerinden arındırılmış gerçek satın alma gücünü gösteren ücrettir?

A
Asgari Ücret
B
Tavan Ücret
C
Nominal Ücret
D
Normal Ücret
E
Reel Ücret
Soru 17

“Birbiri ile rekabet eden az sayıda büyük firmanın, her birinin üretimindeki değişmelerin, piyasa fiyatını etkileyecek durumda olduğu” piyasa yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Monopol
B
Oligopol
C
Tekelci Rekabet
D
Tam Rekabet
E
Tekel
Soru 18

Üretim faktörlerinin arz ve talebinin dolayısıyla denge fiyatının belirlendiği piyasalar aşağıdakilerden hangisidir?

A
Faktör Piyasaları
B
Tam Oligopol Piyasalar
C
Kartel Piyasaları
D
Emek Piyasaları
E
Türev Piyasalar
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının özelliklerinden biri değildir?

A
Çok sayıda alıcı ve satıcı vardır.
B
Üretilen ve satılan ürünler homojendir.
C
Piyasada bilgi alışverişi yoktur.
D
Piyasaya giriş çıkış serbesttir.
E
Satıcılar tam bilgiye sahiptir.
Soru 20

Oligopol piyasasında bir firmanın, fiyatlarını düşürdüğünde rakiplerinin de aynı şekilde fiyatlarını düşürmesi, fiyatlarını artırdığında rakip firmaların da aynı tepkiyi vermemesi, aşağıdaki teorilerden hangisini ifade eder?

A
Kartel Teorisi
B
Kısmi Talep Teorisi
C
Dirsekli Talep Teorisi
D
Fiyat Önderliği Teorisi
E
Farklılaştırılmış Talep Teorisi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x