İktisada Giriş 2014-2015 Vize Sınavı

İktisada Giriş 2014-2015 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bir iktisadi olayın ne olması gerektiği ile ilgilenir?

A
Pozitif iktisat
B
Mikro iktisat
C
Makro iktisat
D
Neo-klasik iktisat
E
Normatif iktisat
Soru 2


Fındık tüketen bir teketicinin elde ettiği toplam faydayı gösteren yukarıdaki tabloya göre, tüketici tükettiği fındık sayısını 3'den 4'e çıkardığında elde ettiği marjinal fayda düzeyi kaçtır?

A
7
B
12
C
15
D
18
E
2 0
Soru 3

Bir saatte 5 TL kazanan bir simitçinin, mesai saatleri içinde toplam süresi 2 saat ve bilet fiyatı 15 TL olan bir futbol maçına gitmesinin fırsat maliyeti kaç TL’dir?

A
25
B
20
C
15
D
10
E
5
Soru 4

Üretim imkânları sınırı eğrisinin negatif eğimli olması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Tercihler arasında tamamlayıcılık ilişkisinin olduğunu
B
Her tercihin birbirinden bağımsız olduğunu
C
Ekonomilerin gelir düzeyini
D
Her tercihin bir fırsat maliyeti olduğunu
E
Marjinal faydanın azalan olduğunu
Soru 5

İktisatta sıkça kullanılan ve “diğer faktörler sabitken” anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ceteris paribus
B
Laissez faire
C
ex-ante
D
De facto
E
e x-post
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bir malın talebinin diğer malların fiyatlarındaki değişmelere ne kadar duyarlı olduğunun ölçüsüdür?

A
Talebin fiyat esnekliği
B
Çapraz fiyat esnekliği
C
Gelir esnekliği
D
Arz esnekliği
E
Birim esneklik
Soru 7

Diğer şartlar sabitken, aşağıdakilerden hangisindeki bir değişme arz eğrisi üzerinde harekete yol açar?

A
Üreticilerin beklentileri
B
Üretim girdilerinin fiyatları
C
Malın kendi fiyatı
D
Tüketicinin zevk ve tercihleri
E
Teknoloji
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi bir tüketicinin talep ettiği mal veya hizmet miktarını belirleyen değişkenlerden biri değildir?

A
Üretim girdilerinin fiyatları
B
Tüketicinin geliri
C
Malın fiyatı
D
İlişkili malların fiyatı
E
Tüketicinin zevk ve tercihleri
Soru 9


Yukarıdaki tabloya göre piyasa dengesi hangi fiyat düzeyinde oluşmaktadır?

A
3
B
4
C
5
D
6
E
7
Soru 10

Bir ihtiyacı gidermede birbirlerinin yerine kullanılabilen mallara ne ad verilir?

A
Tamamlayıcı mallar
B
Normal mallar
C
Düşük mallar
D
Giffen mallar
E
İkâme mallar
Soru 11

Bir yatırım için yapılan, ancak alternatif kullanımı olmayan ve geri kazanılamayan harcamalara ne ad verilir?

A
Açık maliyet
B
Örtük maliyet
C
Batık maliyet
D
Ekonomik maliyet
E
Fırsat maliyeti
Soru 12


Yukarıdaki tabloya göre, emek kullanımı 3 birimden 4 birime çıkarıldığında, emeğin marjinal ürünü (MPL) kaç olur?

A
300
B
220
C
185
D
160
E
90
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi, kısa dönemde üretimde sabit bir girdiye giderek artan miktarlarda değişken bir girdi uygulandığında, değişken girdinin marjinal ürününün ve ortalama ürününün belirli bir üretim miktarından sonra düşmeye başlayacağını ifade eder?

A
Artan verimler kanunu
B
Azalan verimler kanunu
C
Sabit getiriler
D
Ölçek ekonomileri
E
Dışsallıklar
Soru 14

Uzun dönemde ölçeğe göre sabit getirinin olduğu bir teknolojiye sahip bir firmanın uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin şekli nasıldır?

A
Negatif eğimli bir eğridir.
B
Pozitif eğimli bir eğridir.
C
Dik bir doğrudur.
D
Yatay bir doğrudur.
E
Geriye bükümlü bir eğridir.
Soru 15

Uzun dönemde üretimde kullanılan girdiler üç kat artırıldığında üretim düzeyi iki kat artıyorsa, bu durumda aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?

A
Ölçeğe göre artan getiri
B
Ölçeğe göre azalan getiri
C
Ölçeğe göre sabit getiri
D
Azalan verimler kanunu
E
Artan verimler kanunu
Soru 16

Emek piyasasında emek arz ve emek talep eğrilerinin kayması ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Emek arzı sabitken emek talep eğrisinin sağa kayması, istihdam düzeyini artırır.
B
Emek talebi sabitken emek arz eğrisinin sağa kayması, istihdam düzeyini artırır.
C
Emek arzı sabitken emek talep eğrisinin sola kayması, ücret düzeyini azaltır.
D
Emek arz ve emek talep eğrilerinin aynı anda sağa kayması istihdam düzeyini artırır.
E
Emek talebi sabitken emek arz eğrisinin sola kayması, ücret düzeyini azaltır.
Soru 17

Fiyat hareketlerinden arındırılmış gerçek satın alma gücünü gösteren ücrete ne ad verilir?

A
Nominal ücret
B
Reel ücret
C
Asgari ücret
D
Taban ücret
E
Piyasa ücreti
Soru 18

Tam rekabet piyasasındaki bir işletmenin talep eğrisinin şekli nasıldır?

A
Pozitif eğimlidir.
B
Negatif eğimlidir.
C
Dikey eksene paraleldir.
D
Geriye bükümlüdür.
E
Yatay eksene paraleldir.
Soru 19

Alıcı ve satıcılar tarafından alım ve satımı yapılan malların özelliklerinin tıpatıp aynı olması tam rekabet piyasasının hangi koşulunu ifade eder?

A
Atomize
B
Mobilite
C
Homojenlik
D
Açıklık
E
Gerçeklik
Soru 20

Üretilen bir malı tek bir arz edicinin piyasaya sürdüğü ve fiyatı da tek taraflı olarak belirlediği piyasaya ne ad verilir?

A
Oligopol
B
Monopson
C
Oligopson
D
Monopol
E
Tekelci rekabet
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x