İktisada Giriş 2015-2016 Üç Ders Sınavı

İktisada Giriş 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir yatırım için yapılan, ancak alternatif kullanımı olmayan ve geri kazanılamavan harcamalara ne ad verilir?

A
Batık maliyet
B
Açık maliyet
C
Örtük maliyet
D
Ekonomik maliyet
E
Fırsat maliyeti
Soru 2

Bir ihtiyacın giderilmesinde birbirlerinin yerine kullanılabilen mallara ne ad verilir?

A
Tamamlayıcı mal
B
Snop mal
C
ikame mal
D
Düşük mal
E
Normal mal
Soru 3

Bir malın talebinde oluşan yüzde değişikliğin diğer malın fiyatındaki yüzde değişikliğe oranına ne ad verilir?

A
Çapraz fiyat esnekliği
B
Talebin gelir esnekliği
C
Talebin fiyat esnekliği
D
Birim esneklik
E
Arz esnekliği
Soru 4

Çok sayıda arz eden karşısında tek bir alıcının piyasadan mal ya da hizmet talep ettiği piyasalara ne ad verilir?

A
Tekelci rekabet
B
Monopol
C
Oligopol
D
Tam rekabet
E
Monopson
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi mikro iktisadın kapsamına giren konulardan biri değildir?

A
Firma davranışı
B
Bir ülkedeki işsizlik düzeyi
C
Tüketicilerin davranışları
D
Bireyin çalışma-boş zaman tercihi
E
Bir malın fiyatı
Soru 6

Tam rekabet piyasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Alıcı ve satıcıların piyasaya giriş ve çıkışları serbesttir.
B
Piyasada, piyasa fiyatını etkileyemeyecek kadar çok sayıda alıcı ve satıcı vardır.
C
Piyasada alım ve satımı yapılan mallar heterojendir.
D
Her malın tek bir fiyatı vardır.
E
Tüm karar birimleri piyasada olup biten hakkında tam bilgiye sahiptir.
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bir tüketicinin talep ettiği mal veya hizmet miktarını belirleyen değişkenlerden biri değildir?

A
Malın fiyatı
B
ilişkili malların fiyatı
C
Tüketicinin zevk ve tercihleri
D
Üretim girdilerinin fiyatları
E
Tüketicinin geliri
Soru 8

Sınırlı parasal olanakları ile faydasını maksimize etmek isteyen bir tüketicinin mallara harcadığı son liraların marjinal faydalarını birbirine eşitlemesine ne ad verilir?

A
Eş marjinal fayda ilkesi
B
Rasyonel davranış
C
Azalan marjinal fayda
D
Toplam fayda
E
Tüketici tercihi
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi firmanın farklı girdi düzeyleri ile elde edebileceği en yüksek çıktı düzeyini göstermektedir?

A
Kâr fonksiyonu
B
Bağımlı değişken
C
Toplam ürün
D
Üretim fonksiyonu
E
Bağımsız değişken
Soru 10

Bir dönemin nominal GSYİH’sinin reel GSYİH’sine oranı aşağıdakilerden hangisini verir?

A
TÜFE
B
Ekonomik büyüme
C
GSYİH deflatörü
D
Tam istihdam düzeyi
E
Hoşnutsuzluk endeksi
Soru 11

İşsizlik oranının formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A
(İşsiz Sayısı/Çalışanlar)*100
B
(İşsiz Sayısı/Sivil İşgücü)*100
C
(Çalışanlar/İşsiz Sayısı)*100
D
(İşsiz Sayısı/Ülke Nüfusu)*100
E
(Ülke Nüfusu/İşsiz sayısı)*100
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi, harcanabilir gelirin ne kadarının tasarruf edildiğini gösterir?

A
Ortalama tasarruf eğilimi
B
Marjinal tüketim eğilimi
C
Ortalama tüketim eğilimi
D
Tasarruf paradoksu
E
Ortalama gelir
Soru 13

Gelir düzeyi sıfır iken yapılan tüketim harcamalarına ne ad verilir?

A
Tasarruf
B
Toplam tüketim harcamaları
C
Otonom tüketim harcamaları
D
Yatırım harcamaları
E
Uyarılmış tüketim harcamaları
Soru 14

Üretim faktörlerinin tam olarak istihdam edilmesi halinde bir ekonominin üretebileceği mal ve hizmetlerin miktarına ne ad verilir?

A
Gayrisafi milli hasıla
B
Fiili hasıla
C
Nominal hasıla
D
Reel hasıla
E
Doğal hasıla
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Yeni Klasik ekonomistler ile Yeni Keynesyen ekonomistlerin uzun dönem üzerinde uzlaştığı konulardan biri değildir?

A
Tüm ekonomik birimler rasyonel davranırlar.
B
Para miktarındaki değişmeler, reel çıktı düzeyini etkiler.
C
Uzun dönem toplam arz eğrisi düşeydir.
D
Doğal işsizlik oranı geçerlidir.
E
Ekonomi tam istihdam düzeyindedir.
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisinin sağa veya sola kaymasına yol açmaz?

A
Firmaların bekleyişlerindeki değişmeler
B
Hükümet politikalarındaki değişmeler
C
Toplumun servetindeki değişmeler
D
Hane halklarının bekleyişlerindeki değişmeler
E
Fiyat düzeyindeki değişmeler
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Merkez Bankalarının başlıca işlevlerinden biri değildir?

A
Finansal piyasaların istikrarını sağlamak
B
Para politikalarını uygulamak
C
En son likidite kaynağı olmak
D
Siyasi kararlarda hükümete yardımcı olmak
E
Banknot basımını gerçekleştirmek
Soru 18

“Kötü para iyi parayı kovar” ifadesi aşağıdakilerden hangisini açıklar?

A
Talep Yasası
B
Their Yasası
C
Say Yasası
D
Okun Yasası
E
Gresham Yasası
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi toplam arz eğrisinin sola kaymasına neden olur?

A
Sermaye stokunun artması
B
Teknolojik gelişme
C
Ücret düzeyinin artması
D
Emek miktarının artması
E
Enerji fiyatlarındaki azalış
Soru 20

Mal ve hizmetlerin başka mal ve hizmetlerle değiş tokuş edilmesine ne ad verilir?

A
Para
B
Mal para
C
Tağşiş
D
Trampa
E
Likidite
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x