İktisada Giriş 2016-2017 Final Sınavı

İktisada Giriş 2016-2017 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir saatte 5 TL kazanan bir simitçinin, mesai saatleri içinde toplam süresi 2 saat ve bilet fiyatı 15 TL olan bir futbol maçına gitmesinin fırsat maliyeti kaç TL’dir?

A
25
B
20
C
15
D
10
E
5
Soru 2

Bir yatırım için yapılan, ancak alternatif kullanımı olmayan ve geri kazanılamayan harcamalara ne ad verilir?

A
Batık maliyet
B
Açık maliyet
C
Örtük maliyet
D
Ekonomik maliyet
E
Fırsat maliyeti
Soru 3

İşletmelerin rasyonel davrandığı, geçmişte yapmış oldukları hataları tekrarlamadıkları, geçmişten ders alıp karşılarına çıkan durumu iyi analiz ederek işletme kârını maksimize eden dengeye doğru hareket ettikleri oligopol modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bertland Modeli
B
Edgevvorth Modeli
C
Chamberlin Modeli
D
Cournot’un Düopol Modeli
E
Sweezy Modeli
Soru 4

Bir mala ilişkin talebin gelir esnekliğinin değeri negatifse bu mala ne ad verilir?

A
ikame mal
B
Tamamlayıcı mal
C
Düşük mal
D
Özürlü mal
E
Normal mal
Soru 5

Üretim faktörlerinin tam olarak istihdam edilmesi halinde bir ekonominin üretebileceği mal ve hizmetlerin miktarına ne ad verilir?

A
Nominal hasıla
B
Fiili hasıla
C
Reel hasıla
D
Gayrisafi milli hasıla
E
Doğal hasıla
Soru 6

Devletin olmadığı dışa kapalı bir ekonomide marjinal tüketim eğilimi ile marjinal tasarruf eğiliminin toplamı kaçtır?

A
1
B
0,8
C
0,5
D
0,3
E
0,2
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi devletin olduğu dışa açık bir ekonomideki harcama bileşenlerinden biri değildir?

A
Yatırım harcamaları
B
Tasarruf
C
Net ihracat
D
Kamu harcamaları
E
Tüketim harcamaları
Soru 8

Gelir düzeyinden bağımsız yapılan tüketim harcamalarına ne ad verilir?

A
Tasarruf
B
Uyarılmış tüketim
C
Tüketim fonksiyonu
D
Bireysel talep
E
Otonom tüketim
Soru 9

Sabit kur sisteminde resmi makamlarca, ülke parasının değerinin yükseltilmesine ne ad verilir?

A
Enflasyon
B
Stagflasyon
C
Devalüasyon
D
Revalüasyon
E
Deflasyon
Soru 10

Reel gayrisafi yurtiçi hasıladaki dönemler itibariyle gerçekleşen yüzde değişmeye ne ad verilir?

A
GSYİH deflatörü
B
Enflasyon
C
Tam istihdam
D
Büyüme oranı
E
Üretim fazlası
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi tüketim harcamalarının azalmasına neden olan faktörlerden biri değildir?

A
insanların gelecekle ilgili kötümser bekleyişleri
B
Servetin azalması
C
Harcanabilir gelirin azalması
D
Faiz oranlarının artması
E
Marjinal tüketim eğiliminin artması
Soru 12

Büyük Buhranı açıklayan ve devletin temel politikalarla ekonomik çöküntülerin üstesinden gelebileceğini iddia eden yeni bir teorik çerçeve ortaya koyarak, modern makroekonominin öncülüğünü yapmış olan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adam Smith
B
Anna Scvvartz
C
J. Maynard Keynes
D
Robert Lucas
E
Milton Friedman
Soru 13

“Kötü para iyi parayı kovar” ifadesi aşağıdakilerden hangisini açıklar?

A
Talep Yasası
B
Their Yasası
C
Say Yasası
D
Gresham Yasası
E
Okun Yasası
Soru 14

En az likit olan varlık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kısa vadeli hazine bonosu
B
Gayrimenkul
C
Vadesiz mevduat
D
Nakit para
E
Vadeli mevduat
Soru 15

Bugün alınacak mal ve hizmetlerin daha sonraki bir tarihe ertelenmesine ya da daha sonraki bir tarihte alınması planlanan mal ve hizmetlerin bugün alınacak olmasına ne ad verilir?

A
Dışlama etkisi
B
Servet etkisi
C
Uluslararası ikame etkisi
D
Zamanlararası ikame etkisi
E
Gelir etkisi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Yeni Klasik ekonomistler ile Yeni Keynesyen ekonomistlerin uzun dönem üzerinde uzlaştığı konulardan biri değildir?

A
Tüm ekonomik birimler rasyonel davranırlar.
B
Para miktarındaki değişmeler, reel çıktı düzeyini etkiler.
C
Uzun dönem toplam arz eğrisi düşeydir.
D
Doğal işsizlik oranı geçerlidir.
E
Uzun dönemde para nötrdür.
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi merkez bankasının para politikası uygulamalarındaki amaçlarından biri değildir?

A
Fiyat istikrarını sağlamak
B
Ekonomik büyümeyi sağlamak
C
Siyasi istikrarı sağlamak
D
Finansal piyasalarda istikrar sağlamak
E
işsizliği düşürmek
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi toplam arz eğrisinin sağa ya da sola kaymasına yol açan nedenlerden biri değildir?

A
Ücretlerdeki değişmeler
B
Emek dışındaki diğer girdi fiyatlarındaki değişmeler
C
Teknolojideki gelişmeler
D
Emek verimliliğindeki değişmeler
E
Fiyat düzeyindeki değişmeler
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi değişim aracı olarak kullanılabilecek nesnelerin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?

A
Geniş bir kesim tarafından kabul edilir olması
B
Bölünemez olması
C
Kolay taşınabilir olması
D
Standart olması
E
Dayanıklı olması
Soru 20

Herhangi bir değerli metal karşılığı bulunmayan ve bir mal olarak da değer taşımayan paralara ne ad verilir?

A
itibari para
B
Mal para
C
Tağşiş
D
Kaydi para
E
Banknot para
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x