İktisada Giriş 2016-2017 Vize Sınavı

İktisada Giriş 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bir ekonominin tüm kaynaklarını ve sahip olduğu teknolojiyi kullanarak gerçekleştirebileceği üretim sınırlarını gösterir?

A
Üretim imkânları sınırı
B
Bireysel talep eğrisi
C
Piyasa talep eğrisi
D
Bireysel arz eğrisi
E
Damping eğrisi
Soru 2

Bir malın fiyatı 8 TL iken, talep edilen miktarı 4 birim ise ve söz konusu malın fiyatı 4 TL'ye düştüğünde talep edilen miktarı 6 birim oluyorsa bu mala ilişkin talebin fiyat esnekliği kaçtır?

A
0,33
B
0,50
C
1
D
2
E
4
Soru 3

Bir iktisadi değişkenin farklı zamanlardaki değerlerine ait verilerin kullanılması ile çizilen grafiğe ne ad verilir?

A
Pasta grafiği
B
Zaman serisi grafiği
C
Histogram
D
Kesit veri grafiği
E
Serpme diyagramı
Soru 4

Toplam faydadaki değişimin tüketim miktarındaki değişime oranına ne ad verilir?

A
Fayda maksimizasyonu
B
Tüketici dengesi
C
Talep eğrisi
D
Marjinal fayda
E
Arz maksimizasyonu
Soru 5

Bir malın talebinde oluşan yüzde değişikliğin, tüketicinin gelirinde oluşan yüzde değişikliğe oranına ne ad verilir?

A
Arz esnekliği
B
Çapraz fiyat esnekliği
C
Talebin gelir esnekliği
D
Talebin fiyat esnekliği
E
Yay esnekliği
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi arz eğrisinin sola (yukarıya) doğru kaymasına neden olur?

A
Aynı girdiler ile üretilebilen ikame ürünün fiyatının artması
B
Üretilen malın fiyatının gelecekte düşeceğine dair beklenti
C
Malın kendi fiyatının azalması
D
Üretim girdilerinin fiyatlarının azalması
E
Teknolojik ilerleme
Soru 7

İktisatta amaçlara ulaşmak üzere, sistematik ve bilinçli olarak mevcut alternatifler arasında yapabileceğinin en iyisini yapmaya ne ad verilir?

A
Fırsat maliyeti
B
Ceteris paribus
C
Ödünleşme
D
Rasyonel davranış
E
Konvertibilite
Soru 8

Bir ihtiyacı gidermede birbirlerinin yerine kullanılabilen mallara ne ad verilir?

A
Tamamlayıcı mallar
B
ikame mallar
C
Normal mallar
D
Düşük mallar
E
Giffen mallar
Soru 9

Bir iktisadi malın alıcı ve satıcılarının bir araya geldiği yere ne ad verilir?

A
Firma
B
Piyasa
C
Ekonomi
D
Ekonomik model
E
Arbitraj
Soru 10

Tüketicilerin gelirleri arttıkça taleplerinin azaldığı mallara ne ad verilir?

A
Normal mal
B
ikame mal
C
Düşük mal
D
Lüks mal
E
Tamamlayıcı mal
Soru 11

Emek, sermaye, toprak ve doğal kaynaklar gibi girdilerin mal ve hizmetlere dönüştürülmesi işlemine ne ad verilir?

A
iktisat
B
Tüketim
C
Damping
D
Fayda maksimizasyonu
E
Üretim
Soru 12

Üretim kararları doğrultusunda işletmelerin yapacakları üretim için gerekli işgücü, hammadde gibi üretim faktörlerinin alınıp satıldığı ve bu faktörlerin fiyatlarının belirlendiği piyasalara ne ad verilir?

A
Faktör piyasaları
B
Mal piyasaları
C
Hizmet piyasaları
D
Sermaye piyasası
E
Para piyasası
Soru 13

Tam rekabet piyasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Her malın tek bir fiyatı vardır.
B
Piyasada, piyasa fiyatını etkileyemeyecek kadar çok sayıda alıcı ve satıcı vardır.
C
Alıcı ve satıcıların piyasaya giriş ve çıkışları serbesttir.
D
Piyasada alım ve satımı yapılan mallar heterojendir.
E
Tüm karar birimleri piyasada olup biten hakkında tam bilgiye sahiptir.
Soru 14

Firmanın kasasından çıkan ve doğrudan muhasebe kayıtlarında yer alan maliyetlere ne ad verilir?

A
Toplam maliyet
B
Açık maliyet
C
Fırsat maliyeti
D
Örtük maliyet
E
Batık maliyet
Soru 15

Piyasada alışverişe konu olan malların farklılaşmış olduğu oligopol türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kısmi oligopol
B
Tam oligopol
C
ihtiyari oligopol
D
Noksan oligopol
E
Düopol
Soru 16

Fiyat hareketlerinden arındırılmış gerçek satın alma gücünü gösteren ücrete ne ad verilir?

A
Piyasa ücreti
B
Nominal ücret
C
Asgari ücret
D
Taban ücret
E
Reel ücret
Soru 17

Uzun dönemde üretimde kullanılan girdiler üç kat artırıldığında üretim miktarı iki kat artıyorsa, üretimde aşağıdakilerden hangisinin varlığı söz konusudur?

A
Ölçeğe göre artan getiri
B
Artan Verimler Kanunu
C
Ölçeğe göre sabit getiri
D
Marjinal getiri
E
Ölçeğe göre azalan getiri
Soru 18

Sermayenin kullanılmasının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Faiz
B
Ücret
C
Rant
D
Kâr
E
Toprak
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi birim emek başına düşen üretim miktarını gösterir?

A
Ortalama hasılat
B
Marjinal hasılat
C
Ortalama ürün
D
Marjinal ürün
E
Toplam ürün
Soru 20

Bir firmanın kâr maksimizasyonu için genel kural aşağıdakilerden hangisidir?

A
MR=AO
B
AR>AO
C
MR>MO
D
AR=AO
E
MR=MO
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x