İktisada Giriş 2017-2018 Final Sınavı

İktisada Giriş 2017-2018 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bir ekonominin tüm kaynaklarını ve sahip olduğu teknolojiyi kullanarak gerçekleştirebileceği üretim sınırlarını gösterir?

A
Piyasa talep eğrisi
B
Üretim imkânları sınırı
C
Bireysel arz eğrisi
D
Bireysel talep eğrisi
E
Damping eğrisi
Soru 2

Firmanın kasasından çıkan ve doğrudan muhasebe kayıtlarında yer alan maliyetlere ne ad verilir?

A
Toplam maliyet
B
Örtük maliyet
C
Fırsat maliyeti
D
Batık maliyet
E
Açık maliyet
Soru 3

1. Atomizite koşulu
2. Mobilite koşulu
3. Homojenlik koşulu
4. Açıklık koşulu
K. Alıcı ve satıcıların piyasa fiyatını etkileyemeyecek kadar çok sayıda olmasıdır.
L. Piyasada bulunan alıcı ve satıcılar tarafından alımı-satımı yapılan malların özelliklerinin tıpatıp aynı olmasıdır.
M. Tüm karar birimlerinin piyasada olup bitenlere dair tam bilgiye sahip olmasıdır.
N. Alıcı ve satıcıların piyasaya giriş ve çıkışlarının serbest olmasıdır.

Yukarıdaki tabloda yer alan tam rekabet piyasasının varlığı için gerekli dört temel koşul ve bu koşulların açıklamaları ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A
1-K, 2-N, 3-L, 4-M
B
1-M, 2-N, 3-L, 4-K
C
1-L, 2-K, 3-M, 4-N
D
1-M, 2-L, 3-K, 4-N
E
1-K, 2-L, 3-M, 4-N
Soru 4

Bir malın talebinde oluşan yüzde değişikliğin, tüketicinin gelirinde oluşan yüzde değişikliğe oranına ne ad verilir?

A
Talebin fiyat esnekliği
B
Talebin gelir esnekliği
C
Yay esnekliği
D
Arz esnekliği
E
Çapraz fiyat esnekliği
Soru 5

Sabit kur sisteminde resmi makamlarca, ülke parasının değerinin yükseltilmesine ne ad verilir?

A
Devalüasyon
B
Deflatör
C
Deflasyon
D
Stagflasyon
E
Revalüasyon
Soru 6

I. Deflatör, TÜFE’ye göre daha geniş bir mal grubunun fiyatlarını ölçer.
II. TÜFE ithal mallarını da içerirken, Deflatör yalnızca yurtiçinde üretilen malları ve hizmetleri içerir.
III. Deflatörün ölçtüğü mal sepeti her sene değiştirilirken, TÛFE'nin bileşiminde hiçbir zaman değişme olmaz.
IV. TÜFE şehirlerde ve kırsalda yaşayan tüketicilerin sabit bir mal ve hizmetler sepetini satın alma maliyetindeki değişmeleri ölçerken, Deflatör sadece şehirlerde yaşayan tüketicilerin satın alma maliyetindeki değişmeleri ölçer.
Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE ) ile GSYİH Deflatörü arasındaki farklarla ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

A
Yalnız II
B
I ve II
C
III ve IV
D
I,II ve III
E
II, III ve IV
Soru 7

Tasarrufun, harcanabilir gelire oranına ne ad verilir?

A
Ortalama tasarruf eğilimi
B
Marjinal tasarruf eğilimi
C
Çoğaltan katsayısı
D
Denk bütçe çarpanı
E
Toplam tasarruf eğilimi
Soru 8

Üretim faktörlerinin tam olarak istihdam edilmesi halinde bir ekonominin üretebileceği mal ve hizmetlerin miktarına ne ad verilir?

A
Kişi başına milli hasıla
B
Reel hasıla
C
Nominal hasıla
D
Milli hasıla
E
Potansiyel hasıla
Soru 9

Bir ekonomide hanehalklarının gelir seviyesinde bir değişme yok iken daha fazla tasarrufta bulunmak istemeleri durumunda, tasarruf düzeyinin artmasına ancak gelirin azalmasına ne ad verilir?

A
Edgevvorth paradoksu
B
Pareto optimumu
C
Tasarruf paradoksu
D
Leontief paradoksu
E
Senyoraj etkisi
Soru 10

Firmaların mal ve hizmet üretimine yönelik olarak sermaye mallarına yaptığı harcamalara ne ad verilir?

A
Amortismanlar
B
Otonom harcamalar
C
Tüketim harcamaları
D
Yatırım harcamaları
E
Özel kesim harcamaları
Soru 11

Otonom harcamalardaki bir birimlik değişmenin denge gelir düzeyi üzerinde kendisinden daha büyük miktarda yarattığı değişime ne ad verilir?

A
Marjinal tasarruf eğilimi
B
Arbitraj oranı
C
Çoğaltan
D
Marjinal tüketim eğilimi
E
Senyoraj
Soru 12

Ekonomik dalgalanmaların daralma ve durgunluk dönemlerinde toplam talepteki azalmaya bağlı olarak ortaya çıkan işsizliğe ne ad verilir?

A
Mevsimlik işsizlik
B
Yapısal işsizlik
C
Friksiyonel işsizlik
D
Konjonktürel işsizlik
E
Teknolojik işsizlik
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi toplam arz eğrisinin sağa kaymasına yol açan nedenlerden biridir?

A
Teknolojinin gelişmesi
B
Ücretlerin artması
C
Emek verimliliğinin azalması
D
Enerji fiyatlarının artması
E
Sermaye stoğunun azalması
Soru 14

Ekonomideki mevcut sorunu aşmak için politika değişikliğinin öngörüldüğü zaman ile gerçekte yapılan değişikliğin ekonomik etkilerinin görüleceği zaman arasında önemli bir zaman farklılığı bulunmasının maliye politikasının etkinliğini azaltması, maliye politikasının uygulanmasında karşılaşılan sorunlardan hangisini ifade eder?

A
Hedefleme sorunu
B
Dışlama sorunu
C
Politik eğilimin yansıması sorunu
D
Arbitraj sorunu
E
Gecikmeler sorunu
Soru 15

Bugün alınacak mal ve hizmetlerin daha sonraki bir tarihe ertelenmesine ya da daha sonraki bir tarihte alınması planlanan mal ve hizmetlerin bugün alınacak olmasına ne ad verilir?

A
Dışlama etkisi
B
Servet etkisi
C
Uluslararası ikame etkisi
D
Zamanlararası ikame etkisi
E
Gelir etkisi
Soru 16

1. Değişim aracı olması
2. Hesap birimi olması
3. Değer muhafaza aracı olması
K. Paranın, mal ve hizmetlerin değerlerinin belirlenmesinde kullanılması
L. Paranın, mal ve hizmetlerin değişimi için kullanılması
M. Paranın, bireylerin ve hanehalklarının servetlerini muhafaza etmek için kullanılması

Yukarıdaki tabloda yer alan paranın temel işlevleri ve bu işlevlerin açıklamaları ile ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A
1- -L, 2-K, 3-M
B
1- -L, 2-M, 3-K
C
1- -K, 2-L, 3-M
D
1- -K, 2-M , 3-L
E
1- -M , 2-L, 3-K
Soru 17

I. Arbitraj
II. Gelir vergisi
III. Yoksullara yönelik sosyal nitelikli yardımlar
IV. Senyoraj
Yukarıdakilerden hangileri ekonomideki otomatik stabilizatörler arasında yer alır?

A
Yalnız IV
B
I ve II
C
II ve III
D
III ve IV
E
I, III ve IV
Soru 18

Sikkelerin içerdiği değerli maden miktarının azaltılarak değerinin düşürülmesine ne ad verilir?

A
Revalüasyon
B
Tağşiş
C
Aktifleştirme
D
Trampa
E
Arbitraj
Soru 19

Bankaların mevduat kabul edip kredi vermeleri sonucu para arzında gerçekleşen artışa ne ad verilir?

A
Mobil para
B
Tağşiş
C
Mal para
D
Kaydi para
E
itibari para
Soru 20

En likit olan varlık aşağıdakilerden hangisidir?

A
Vadeli mevduat
B
Vadesiz mevduat
C
Nakit para
D
Gayrimenkul
E
Kısa vadeli hazine bonosu
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x