İktisada Giriş 2017-2018 Üç Ders Sınavı

İktisada Giriş 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tüketicilerin gelirleri arttıkça taleplerinin azaldığı mallara ne ad verilir?

A
İkame mal
B
Düşük mal
C
Lüks mal
D
Normal mal
E
Tamamlayıcı mal
Soru 2

Bir firmanın kâr maksimizasyonu için genel kural aşağıdakilerden hangisidir?

A
AR=AC
B
MR=AC
C
MR>MC
D
MR=MC
E
AR>AC
Soru 3

Bir malın talebinde oluşan yüzde değişikliğin, tüketicinin gelirinde oluşan yüzde değişikliğe oranına ne ad verilir?

A
Talebin gelir esnekliği
B
Talebin fiyat esnekliği
C
Arz esnekliği
D
Çapraz fiyat esnekliği
E
Yay esnekliği
Soru 4

Uzun dönemde üretimde kullanılan girdiler üç kat artırıldığında üretim düzeyi dört kat artıyorsa, bu durumda aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?

A
Pareto optimumu
B
Ölçeğe göre artan getiri
C
Azalan verimler kanunu
D
Ölçeğe göre sabit getiri
E
Ölçeğe göre azalan getiri
Soru 5

İktisatta amaçlara ulaşmak üzere, sistematik ve bilinçli olarak mevcut alternatifler arasında yapabileceğinin en iyisini yapmaya ne ad verilir?

A
Ceteris paribus
B
Konvertibilite
C
Ödünleşme
D
Fırsat maliyeti
E
Rasyonel davranış
Soru 6

Fiyat hareketlerinden arındırılmış gerçek satın alma gücünü gösteren ücrete ne ad verilir?

A
Reel ücret
B
Nominal ücret
C
Asgari ücret
D
Taban ücret
E
Piyasa ücreti
Soru 7

Bir iktisadi malın alıcı ve satıcılarının bir araya geldiği yere ne ad verilir?

A
Arbitraj
B
Ekonomik model
C
Senyoraj
D
Piyasa
E
Firma
Soru 8

Alıcı ve satıcılar tarafından alım ve satımı yapılan malların özelliklerinin tıpatıp aynı olması tam rekabet piyasasının hangi koşulunu ifade eder?

A
Mobilite
B
Gerçeklik
C
Açıklık
D
Atomize
E
Homojenlik
Soru 9

Büyük Buhranı açıklayan ve devletin temel politikalarla ekonomik çöküntülerin üstesinden gelebileceğini iddia eden yeni bir teorik çerçeve ortaya koyarak, modern makroekonominin öncülüğünü yapmış olan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adam Smith
B
Milton Friedman
C
Anna Scwartz
D
Robert Lucas
E
J. Maynard Keynes
Soru 10

Gelir düzeyinden bağımsız yapılan tüketim harcamalarına ne ad verilir?

A
Otonom tüketim harcamaları
B
Uyarılmış tüketim harcamaları
C
Toplam tüketim harcamaları
D
Tasarruf
E
Yatırım harcamaları
Soru 11

Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli azalışlara ne ad verilir?

A
Devalüasyon
B
Konvertibilite
C
Deflasyon
D
Enflasyon
E
Revalüasyon
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi, harcanabilir gelirin ne kadarının tasarruf edildiğini gösterir?

A
Ortalama tüketim eğilimi
B
Ortalama tasarruf eğilimi
C
Marjinal tüketim eğilimi
D
Tasarruf paradoksu
E
Ortalama gelir
Soru 13

Firmaların mal ve hizmet üretimine yönelik olarak sermaye mallarına yaptığı harcamalara ne ad verilir?

A
Amortismanlar
B
Yatırım harcamaları
C
Otonom harcamalar
D
Özel kesim harcamaları
E
Tüketim harcamaları
Soru 14

Üretim faktörlerinin tam olarak istihdam edilmesi halinde bir ekonominin üretebileceği mal ve hizmetlerin miktarına ne ad verilir?

A
Doğal hasıla
B
Fiili hasıla
C
Nominal hasıla
D
Gayrisafi milli hasıla
E
Reel hasıla
Soru 15

I. Arbitraj
II. Gelir vergisi
III. Yoksullara yönelik sosyal nitelikli yardımlar
IV. Senyoraj
Yukarıdakilerden hangileri ekonomideki otomatik stabilizatörler arasında yer alır?

A
Yalnız IV
B
İveli
C
II ve III
D
III ve IV
E
I, III ve IV
Soru 16

Herhangi bir değerli metal karşılığı bulunmayan ve bir mal olarak da değer taşımayan paralara ne ad verilir?

A
Tağşiş
B
Dolaşımdaki para
C
İtibari para
D
Mal para
E
Kaydi para
Soru 17

Bugün alınacak mal ve hizmetlerin daha sonraki bir tarihe ertelenmesine ya da daha sonraki bir tarihte alınması planlanan mal ve hizmetlerin bugün alınacak olmasına ne ad verilir?

A
Servet etkisi
B
Gelir etkisi
C
Uluslararası ikame etkisi
D
Zamanlararası ikame etkisi
E
Dışlama etkisi
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi Yeni Klasik ekonomistler ile Yeni Keynesyen ekonomistlerin uzun dönem üzerinde uzlaştığı konulardan biri değildir?

A
Uzun dönem toplam arz eğrisi düşeydir.
B
Tüm ekonomik birimler rasyonel davranırlar.
C
Uzun dönemde para nötrdür.
D
Doğal işsizlik oranı geçerlidir.
E
Para miktarındaki değişmeler, reel çıktı düzeyini etkiler.
Soru 19

“Kötü para iyi parayı kovar” ifadesi aşağıdakilerden hangisini açıklar?

A
Talep Yasası
B
Say Yasası
C
Gresham Yasası
D
Their Yasası
E
Okun Yasası
Soru 20

Bankaların mevduat kabul edip kredi vermeleri sonucu para arzında gerçekleşen artışa ne ad verilir?

A
İtibari para
B
Mal para
C
Mobil para
D
Kaydi para
E
Tağşiş
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x