İktisada Giriş 2017-2018 Vize Sınavı

İktisada Giriş 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi normatif iktisada ilişkin bir ifadedir?

A
Türkiye’nin dış borcu 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 404 milyar ABD dolarıdır.
B
Türkiye’de işsizliğin azaltılması için pasif istihdam politikaları uygulanmalıdır.
C
Türkiye’de 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Mayıs döneminde 3 milyon 225 bin kişidir.
D
Türkiye'nin mal ve hizmet ihracatı, 2017 yılının birinci çeyreğinde % 10,6 artmıştır.
E
Türkiye'de ekonomik güven endeksi Ağustos 2017’de bir önceki aya göre %2,5 oranında artmıştır.
Soru 2

Bir kararın ya da eylemin marjinal fayda ve marjinal maliyetini dikkate alarak karar vermeye ne ad verilir?

A
Fırsat maliyeti
B
Eş marjinal fayda ilkesi
C
Toplam fayda
D
Tüketici dengesi
E
Marjinal analiz
Soru 3

Diğer malların tüketim miktarlarının sabit olduğu durumda, tüketicinin tükettiği bir maldan elde ettiği toplam fayda artarken, tüketilen malın marjinal faydasının düşmesine ne ad verilir?

A
Ölçeğe göre azalan getiri
B
Eş marjinal fayda
C
Azalan marjinal fayda
D
Pareto optimumu
E
Fırsat maliyeti
Soru 4

x ve y olmak üzere sadece iki mal tüketen bir tüketicinin fayda maksimizasyonunu sağlayan denge koşulu aşağıdakilerden hangisidir?

A

B

C

D

E

Soru 5

Serbest piyasa ekonomisinin mekanizmasını 'görünmez el' kavramı ile açıklayan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kari Marx
B
Alfred Marshall
C
Leon Walras
D
Adam Smith
E
John Maynard Keynes
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi bir mal veya hizmetin talep edilen miktarlarını belirleyen faktörlerden biri değildir?

A
Tüketicinin geliri
B
Malın kendi fiyatı
C
Üreticilerin beklentileri
D
Tüketicinin zevk ve tercihleri
E
ilişkili malların fiyatları
Soru 7

Diğer değişkenler sabitken, tüketicilerin geliri arttığında talebi azalan mallara ne ad verilir?

A
iktisadi mal
B
Serbest mal
C
ikame mal
D
Düşük mal
E
Normal mal
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi bir malın arz eğrisinin yukarıya (sola) doğru kaymasına neden olur?

A
Malın fiyatının azalması
B
Üretim girdilerinin fiyatlarının düşmesi
C
Teknolojik ilerleme sağlanması
D
Üretim sürecinde bu malla ilişkili olan diğer bir malın fiyatının azalması
E
Ücretlerin artması
Soru 9

Diğer değişkenler sabitken, bir malın fiyatı arttığında, tüketicinin göreli olarak daha ucuz mallara yönelmesine yol açan etkiye ne ad verilir?

A
Gelir etkisi
B
Lerner etkisi
C
ikame etkisi
D
Ölçek etkisi
E
Azalan marjinal fayda etkisi
Soru 10

Talebin fiyat esnekliğinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir malın arz edilen miktarındaki yüzde değişmenin, fiyatındaki yüzde değişmeye oranıdır.
B
Bir malın talep edilen miktarındaki yüzde değişmenin, fiyatındaki yüzde değişmeye oranıdır.
C
Tüketici gelirindeki yüzde değişmenin, malın fiyatındaki değişmeye oranıdır.
D
Bir malın arz edilen miktarındaki yüzde değişmenin, malın üretiminde kullanılan girdi miktarına oranıdır.
E
Tüketicinin gelirindeki yüzde değişmenin, malın miktarındaki yüzde değişmeye oranıdır.
Soru 11

Firmanın uzun dönem ortalama maliyetinin en az olduğu üretim düzeyine ne ad verilir?

A
Ölçek getirisi
B
Sermaye getirisi
C
Minimum etkin ölçek
D
Birim esnek üretim düzeyi
E
Tüketici dengesi
Soru 12

Uzun dönem üretimde; çıktı artış oranı, girdi artış oranından fazla ise aşağıdakilerden hangisinin varlığı söz konusudur?

A
Ölçeğe göre sabit getiri
B
Pareto optimumu
C
Azalan verimler kanunu
D
Ölçeğe göre artan getiri
E
Ölçeğe göre azalan getiri
Soru 13

Emek, sermaye, toprak ve doğal kaynaklar gibi girdilerin mal ve hizmetlere dönüştürülmesi işlemine ne ad verilir?

A
Fayda maksimizasyonu
B
Tüketim
C
Dışsallık
D
Üretim
E
Damping
Soru 14

Kısa dönemde ortalama maliyet ( AC ) eğrisinin U biçiminde olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ölçeğe göre sabit getirinin olması
B
Ölçeğe göre azalan getirinin olması
C
Ölçeğe göre artan getirinin olması
D
Talep kanununun geçerli olması
E
Azalan verimler kanununun geçerli olması
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kısa dönemde bir firmanın üretim miktarını bir birim daha artırmak istediğinde toplam maliyetinin nasıl değişeceğini gösterir?

A
Marjinal maliyet
B
Ortalama değişken maliyet
C
Ortalama sabit maliyet
D
Ortalama maliyet
E
Toplam sabit maliyet
Soru 16

Girişimcinin üretim faktörlerini bir araya getirmesi ile elde ettiği kazanca ne ad verilir?

A
Faiz
B
Kâr
C
Ücret
D
Rant
E
Amortisman
Soru 17

Piyasa açısından veri olarak yasal gerekçelerle alınması gereken minimum ücret düzeyine ne ad verilir?

A
Asgari ücret
B
Nominal ücret
C
Reel ücret
D
Cari ücret
E
Rant benzeri
Soru 18

Birbirine etki edebilecek kadar az sayıda satıcı ile çok sayıda alıcının karşı karşıya geldiği piyasalara ne ad verilir?

A
Monopol
B
Oligopol
C
Monopson
D
Tekelci rekabet
E
Tam rekabet
Soru 19

Üretim faktörleri talebine ne ad verilir?

A
Türev talep
B
Bireysel talep
C
Birincil talep
D
Dolaysız talep
E
Ek talep
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi tam rekabet piyasasının özelliklerinden biri değildir?

A
Açıklık
B
Mobilite
C
Homojenlik
D
Atomizite
E
Konvertibilite
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x