İktisada Giriş 2018-2019 Final Sınavı

İktisada Giriş 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Üretim faktörleri talebine ne ad verilir?

A
Ek talep
B
Bireysel talep
C
Birincil talep
D
Dolaysız talep
E
Türev talep
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kısa dönemde bir firmanın üretim miktarını bir birim daha artırmak istediğinde toplam maliyetinin nasıl değişeceğini gösterir?

A
Marjinal maliyet
B
Ortalama değişken maliyet
C
Ortalama maliyet
D
Ortalama sabit maliyet
E
Toplam sabit maliyet
Soru 3

Diğer değişkenler sabitken, bir malın fiyatı arttığında, tüketicinin göreli olarak daha ucuz mallara yönelmesine yol açan etkiye ne ad verilir?

A
Gelir etkisi
B
Ölçek etkisi
C
Lerner etkisi
D
İkame etkisi
E
Azalan marjinal fayda etkisi
Soru 4

Diğer malların tüketim miktarlarının sabit olduğu durumda, tüketicinin tükettiği bir maldan elde ettiği toplam fayda artarken, tüketilen malın marjinal faydasının düşmesine ne ad verilir?

A
Ölçeğe göre azalan getiri
B
Azalan marjinal fayda
C
Fırsat maliyeti
D
Pareto optimumu
E
Eş marjinal fayda
Soru 5

İşgücünün 40 milyon kişi ve işsizlerin 4 milyon kişi olduğu bir ekonomide işsizlik oranı yüzde kaçtır?

A
4
B
8
C
10
D
17
E
20
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Yeni Klasik Ekonomi'nin öncülüğünü yapan iktisatçılardan biri değildir?

A
Robert Lucas
B
Robert Barro
C
Thomas Sargent
D
John Maynard Keynes
E
Neil VVallace
Soru 7

Aşağıdaki lerden hangisi makroekonominin kapsamına giren konulardan biridir?

A
Tüketici dengesi
B
Üretici dengesi
C
Ekonomik büyüme
D
Piyasa arz eğrisi
E
Bireysel talep eğrisi
Soru 8

Otonom harcamalardaki bir birimlik değişmenin denge gelir düzeyi üzerinde kendisinden daha büvük miktarda yarattığı değişime ne ad verilir?

A
Marjinal tüketim eğilimi
B
Çoğaltan
C
Net ihracat
D
Yatırım
E
Tasarruf paradoksu
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi ekonominin dışa açılması durumunda toplam harcamalara dahil edilir?

A
Yatırım fonksiyonu
B
Tüketim fonksiyonu
C
Kamu harcamaları fonksiyonu
D
Tasarruf fonksiyonu
E
Net ihracat fonksiyonu
Soru 10

Gelir düzeyinin 300 milyardan 400 milyara arttığı bir ekonomide tüketim harcamaları da 325 milyardan 400 milyara artıyorsa, marjinal tüketim eğiliminin değeri kaçtır?

A
0,20
B
0,75
C
0,90
D
1
E
2
Soru 11

Bir dönemin nominal GSYİH'sinin, reel GSYİH'sine oranı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Ülke nüfusu
B
İşsizlik oranı
C
Büyüme oranı
D
GSYİH deflatörü
E
Kişi başına GSYİH
Soru 12

Gelir düzeyinden bağımsız yapılan tüketim harcamalarına ne ad verilir?

A
Marjinal tüketim
B
Ortalama tüketim
C
Otonom tüketim
D
Toplam tüketim
E
Uyarılmış tüketim
Soru 13

Paranın, mal ve hizmetlerin değerlerinin belirlenmesinde kullanılması paranın hangi işlevini ifade eder?

A
Hesap birimi olması
B
Değer muhafaza aracı olması
C
Esnek olması
D
Şeffaf olması
E
Likit olması
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi merkez bankalarının başlıca işlevlerinden biri değildir?

A
En son likidite kaynağı olmak
B
Banknot basımını gerçekleştirmek
C
Devletin bankası olarak görev yapmak
D
Para politikasını uygulamak
E
Yatırım kararları almak
Soru 15

Otomatik stabilizatörlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Toplam harcamalardaki dalgalanmaların şiddetini artırır.
B
Tam istihdamı garanti etmez.
C
Fiyat istikrarını garanti etmez.
D
Gelir vergisi, güçlü bir otomatik stabilizatördür.
E
İşsizlik ödemeleri otomatik stabilizatördür.
Soru 16

Merkez Bankası tarafından belirlenen ve bankaların bulundurmak zorunda oldukları en az rezerv miktarına ne ad verilir?

A
Kısmi rezervler
B
Zorunlu rezervler
C
Kaydi rezervler
D
Toplam rezervler
E
Atıl rezervler
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi toplam talep eğrisinin negatif eğimli olmasının nedenlerinden biridir?

A
Gelir etkisi
B
Çoğaltan etkisi
C
Servet etkisi
D
Dışlama etkisi
E
İşsizlik etkisi
Soru 18

Gayrisafi yurt içi hasılanın, potansiyel düzeyinin üzerinde olduğu durumdaki dengeye ne ad verilir?

A
Aşırı istihdam dengesi
B
Üretim açığı
C
Eksik istihdam dengesi
D
Tam istihdam dengesi
E
Keynesyen denge
Soru 19

Aşağıdaki lerden hangisi toplam arz eğrisinin kaymasına neden olan faktörlerden biri değildir?

A
Teknolojideki değişme
B
Ücretlerdeki değişme
C
Emek verimliliğindeki değişme
D
Tüketicilerin gelirindeki değişme
E
Emek dışındaki girdi fiyatlarındaki değişme
Soru 20

Para olarak kullanılmasının yanında bir mal olarak da değer taşıyan nesnelere ne ad verilir?

A
Banknot
B
İtibari para
C
Elektronik para
D
Mobil para
E
Mal para
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x