İktisada Giriş 2018-2019 Üç Ders Sınavı

İktisada Giriş 2018-2019 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi bir mal veya hizmetin talep edilen miktarlarını belirleyen faktörlerden biri değildir?

A
Üreticilerin beklentileri
B
Malın kendi fiyatı
C
Tüketicinin geliri
D
Tüketicinin zevk ve tercihleri
E
ilişkili malların fiyatları
Soru 2

Bireysel çıkarını en çoğa çıkarmaya çalışan rasyonel insana ne ad verilir?

A
Ceteris paribus
B
Homo economicus
C
Optimum birey
D
Değişken birey
E
Marjinal birey
Soru 3

İki mal arasındaki esneklik £x,y < 0 şeklinde ifade ediliyorsa söz konusu mallar nasıl mallardır?

A
ikame mallar
B
ilişkisiz mallar
C
iktisadi mallar
D
Tamamlayıcı mallar
E
Serbest mallar
Soru 4

Bir iktisadi malın alıcı ve satıcılarının bir araya geldiği yere ne ad verilir?

A
Firma
B
Arbitraj
C
Piyasa
D
Denge
E
Senyoraj
Soru 5

Uzun dönemde üretimde kullanılan tüm girdiler iki kat artırıldığında üretim düzeyi iki kattan daha fazla artıyorsa, bu durumda aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?

A
Ölçeğe göre artan getiri
B
Ölçeğe göre azalan getiri
C
Ölçeğe göre sabit getiri
D
Pareto optimumu
E
Azalan verimler kanunu
Soru 6

I. Ne üretilecek?
II. Ne kadar üretilecek?
III. Toplam kâr miktarı ne kadar olacak?
IV. Teknoloji seçimi yapıldıktan sonra ne kadar sermaye, emek ve toprağa ihtiyaç duyulacak?
Yukarıdakilerden hangileri kârını maksimize etmek isteyen bir firmanın cevaplandırması gereken sorular arasında yer alır?

A
Yalnız III
B
Yalnız IV
C
I ve II
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 7

Üretilen bir malı tek bir arz edicinin piyasaya sürdüğü ve fiyatı da tek taraflı olarak belirlediği piyasaya ne ad verilir?

A
Tam rekabet
B
Monopson
C
Oligopol
D
Monopol
E
Tekelci rekabet
Soru 8

Doğada bulunan toprağın bir dönem için kullanılması veya sürekli olarak üretimde yararlanılması karşılığında ödenen satın alma bedeline ya da kiraya ne ad verilir?

A
Senyoraj
B
Kâr
C
Rant
D
Arbitraj
E
Faiz
Soru 9

Kısa dönemde toplam maliyetin ürün miktarına bölünmesiyle aşağıdakilerden hangisi elde edilir?

A
Fırsat maliyeti
B
Marjinal maliyet
C
Ortalama ürün
D
Marjinal ürün
E
Ortalama maliyet
Soru 10

İktisat bilimini, insanoğlunun normal yaşamındaki sıradan ilişkilerini inceleyen bir bilim dalı olarak tanımlayan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Adam Smith
B
Alfred Marshall
C
John Maynard Keynes
D
Leon Walras
E
Kari Marx
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi ekonominin dışa açılması durumunda toplam harcamalara dahil edilir?

A
Yatırım fonksiyonu
B
Tüketim fonksiyonu
C
Net ihracat fonksiyonu
D
Kamu harcamaları fonksiyonu
E
Tasarruf fonksiyonu
Soru 12

Otonom harcamalardaki bir birimlik değişmenin denge gelir düzeyi üzerinde kendisinden daha büyük miktarda yarattığı değişime ne ad verilir?

A
Çoğaltan
B
Marjinal tüketim eğilimi
C
Tasarruf paradoksu
D
Yatırım
E
Net ihracat
Soru 13

Üretim faktörlerinin tam olarak istihdam edilmesi halinde bir ekonominin üretebileceği mal ve hizmet miktarına ne ad verilir?

A
Esnek hasıla
B
Tam istihdam hasılası
C
Aşırı hasıla
D
Sabit hasıla
E
Reel hasıla
Soru 14

Devletin olmadığı dışa kapalı bir ekonomide marjinal tüketim eğilimi ile marjinal tasarruf eğiliminin toplamı kaçtır?

A
0,2
B
0,3
C
0,8
D
1
E
2
Soru 15

Bir dönemin nominal GSYİH'sinin, reel GSYİH'sine oranı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Kişi başına GSYİH
B
Büyüme oranı
C
işsizlik oranı
D
Ülke nüfusu
E
GSYİH deflatörü
Soru 16

Kağıt paralar tarihte ilk kez aşağıdaki ülkelerden hangisinde kullanılmıştır?

A
Çin
B
Almanya
C
Hindistan
D
Yeni Zelanda
E
Fransa
Soru 17

Merkez Bankası tarafından belirlenen ve bankaların bulundurmak zorunda oldukları en az rezerv miktarına ne ad verilir?

A
Atıl rezervler
B
Zorunlu rezervler
C
Toplam rezervler
D
Kısmi rezervler
E
Kaydi rezervler
Soru 18

I. Arbitraj
II. Gelir vergisi
III. Yoksullara yönelik sosyal nitelikli yardımlar
IV. Senyoraj
Yukarıdakilerden hangileri ekonomideki otomatik stabilizatörler arasında yer alır?

A
Yalnız IV
B
I ve II
C
II ve III
D
III ve IV
E
I, III ve IV
Soru 19

Altın, gümüş, bronz ve bakır gibi madenler içeren sikkelerin kullanıldığı sisteme ne ad verilir?

A
Kaydi para sistemi
B
Değişken para sistemi
C
Trampa sistemi
D
Senyoraj sistemi
E
Metalik para sistemi
Soru 20

Aşağıdaki lerden hangisi toplam arz eğrisinin kaymasına neden olan faktörlerden biri değildir?

A
Emek verimliliğindeki değişme
B
Emek dışındaki girdi fiyatlarındaki değişme
C
Teknolojideki değişme
D
Tüketicilerin gelirindeki değişme
E
Ücretlerdeki değişme
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 4,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x