İktisada Giriş 2018-2019 Vize Sınavı

İktisada Giriş 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir iktisadi malın alıcı ve satıcılarının bir araya geldiği yere ne ad verilir?

A
Senyoraj
B
Arbitraj
C
Firma
D
Denge
E
Piyasa
Soru 2

Bir iktisadi değişkenin farklı zamanlardaki değerlerine ait verilerin kullanılması ile çizilen grafiğe ne ad verilir?

A
Zaman serisi grafiği
B
Kesit veri grafiği
C
Serpme diyagramı
D
Pasta grafiği
E
Histogram
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi iktisat biliminin cevaplandırması gereken temel sorulardan biri değildir?

A
Ne üretilecek?
B
Nasıl üretilecek?
C
Nerede üretilecek?
D
Ne kadar üretilecek?
E
Kim üretecek?
Soru 4

Sınırlı parasal olanaklarıyla faydasını maksimize etmek isteyen bir tüketicinin mallara harcadığı son liraların marjinal faydalarını birbirine eşitlemesine ne ad verilir?

A
Talep kanunu
B
Homo economicus
C
Eş marjinal fayda ilkesi
D
Marjinal analiz
E
Azalan marjinal fayda yasası
Soru 5

Ekonomilerin tercihleri ve kararlarının fırsat maliyeti aşağıdakilerden hangisi ile gösterilebilir?

A
Bireysel talep eğrisi
B
Piyasa arz eğrisi
C
Piyasa talep eğrisi
D
Üretim imkanları sınırı eğrisi
E
Toplam fayda eğrisi
Soru 6

Bir malın fiyatı 10 TL’den 8 TL’ye düştüğünde aynı malın talep edilen miktarı 10 birimden 16 birime yükseliyorsa bu mala ilişkin talebin fiyat esnekliğinin değeri kaçtır?

A
-4
B
-3
C
-1
D
-0,5
E
-0,2
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bir malın arz eğrisinin sağa (aşağı) doğru kaymasına yol açar?

A
Teknolojik ilerleme
B
Malın kendi fiyatının artması
C
Üreticilerin malın fiyatının gelecekte artacağına ilişkin beklentileri
D
Ücretlerin artması
E
Üretilen diğer malların fiyatlarının artması
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisindeki değişiklik aynı talep eğrisi üzerinde bir noktadan diğer bir noktaya harekete neden olur?

A
İkame malların fiyatı
B
Tüketici geliri
C
Zevk ve tercihler
D
Tüketici beklentileri
E
Malın kendi fiyatı
Soru 9

Diğer tüm değişkenler sabitken, tüketicilerin geliri arttığında talebi artan mallara ne ad verilir?

A
Serbest mal
B
İktisadi mal
C
İkame mal
D
Normal mal
E
Düşük mal
Soru 10

Normal bir mala ilişkin piyasa dengede iken, teknolojik bir ilerlemeye bağlı olarak arz eğrisi kayarken, aynı anda tüketicilerin gelirlerindeki bir artışa bağlı olarak talep eğrisinin de kaydığı durumda, arz eğrisindeki kayma talep eğrisindeki kaymadan daha fazla ise denge fiyatı ve denge miktarı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A
Denge fiyatı da, denge miktarı da azalır.
B
Denge fiyatı azalır, denge miktarı artar.
C
Denge fiyatı değişmez, denge miktarı azalır.
D
Denge fiyatı artar, denge miktarı değişmez.
E
Denge fiyatı da, denge miktarı da artar.
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi kısa dönemde üretimde emek kullanımı bir birim artırıldığında toplam ürün miktarında ne kadar değişme olacağını ifade eder?

A
Marjinal gelir
B
Ortalama ürün
C
Marjinal ürün
D
Ortalama gelir
E
Marjinal fayda
Soru 12

Bir firmanın kâr maksimizasyonu için genel kural aşağıdaki lerden hangisidir?

A
Marjinal hasılat = Ortalama maliyet
B
Ortalama hasılat = Ortalama maliyet
C
Marjinal hasılat > Marjinal maliyet
D
Ortalama hasılat > Ortalama maliyet
E
Marjinal hasılat = Marjinal maliyet
Soru 13

Uzun dönemde üretimde kullanılan tüm girdiler iki kat artırıldığında üretim düzeyi iki kattan daha fazla artıyorsa, bu durumda aşağıdakilerden hangisi söz konusudur?

A
Ölçeğe göre artan getiri
B
Azalan verimler kanunu
C
Ölçeğe göre sabit getiri
D
Pareto optimumu
E
Ölçeğe göre azalan getiri
Soru 14

Bir yatırıma yapılan, ancak alternatif kullanımı olmayan ve geri kazanılamayan harcamalara ne ad verilir?

A
Açık maliyet
B
Örtük maliyet
C
Marjinal maliyet
D
Batık maliyet
E
Fırsat maliyeti
Soru 15

Kısa dönemde toplam maliyetin ürün miktarına bölünmesiyle aşağıdakilerden hangisi elde edilir?

A
Ortalama ürün
B
Marjinal ürün
C
Marjinal maliyet
D
Fırsat maliyeti
E
Ortalama maliyet
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi tekelci rekabet piyasasının temel özelliklerinden biri değildir?

A
Piyasadaki malların satıcılar tarafından farklılaştırılmış olması
B
Birbirinden bağımsız olarak hareket eden çok sayıda alıcı ve satıcı olması
C
Piyasadan çıkışın kolay olması
D
Piyasaya girişlerin çok zor olması
E
Piyasadaki malların yakın ikame mallar olması
Soru 17

Piyasada alıcı ve satıcıların piyasa fiyatını etkileyemeyecek kadar çok sayıda olması tam rekabet piyasasının hangi koşulunu ifade eder?

A
Atomizite
B
Tam bilgi
C
Mobilite
D
Homojenlik
E
Açıklık
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinin üretim sonucu ortaya çıkan gelirden aldıkları paylardan biri değildir?

A
Faiz
B
Senyoraj
C
Ücret
D
Rant
E
Kâr
Soru 19

Üretilen bir malı tek bir arz edicinin piyasaya sürdüğü ve fiyatı da tek taraflı olarak belirlediği piyasaya ne ad verilir?

A
Tam rekabet
B
Monopol
C
Monopson
D
Oligopol
E
Tekelci rekabet
Soru 20

Emek piyasasında ücret artışının boş zamanın fiyatını yükselterek emek arzı üzerinde yarattığı artış yönündeki baskıya ne ad verilir?

A
Gelir etkisi
B
Dışlama etkisi
C
İkame etkisi
D
Fiyat etkisi
E
Fisher etkisi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 2,50. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x