İktisada Giriş 2018-2019 Yaz okulu Sınavı

İktisada Giriş 2018-2019 Yaz okulu Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tüketicilerin gelirleri arttıkça taleplerinin azaldığı mallara ne ad verilir?

A
Tamamlayıcı mal
B
Düşük mal
C
ikame mal
D
Lüks mal
E
Normal mal
Soru 2

Bireysel çıkarını en çoğa çıkarmaya çalışan insana ne ad verilir?

A
Empatik insan
B
Ahlaki insan
C
iktisadi insan
D
Sezgisel insan
E
Evrensel insan
Soru 3

Üretim faktörleri talebine ne ad verilir?

A
Türev talep
B
Birincil talep
C
Ek talep
D
Dolaysız talep
E
Bireysel talep
Soru 4

I. Ne üretilecek?
II. Ne kadar üretilecek?
III. Toplam kâr miktarı ne kadar olacak?
IV. Teknoloji seçimi yapıldıktan sonra ne kadar sermaye, emek ve toprağa ihtiyaç duyulacak?
Yukarıdakilerden hangileri kârını maksimize etmek isteyen bir firmanın cevaplandırması gereken sorular arasında yer alır?

A
Yalnız III
B
Yalnız IV
C
I ve II
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 5

Çok sayıda arz eden karşısında tek bir alıcının piyasadan mal ya da hizmet talep ettiği piyasalara ne ad verilir?

A
Monopol
B
Oligopol
C
Tekelci rekabet
D
Monopson
E
Düopol
Soru 6

Kısa dönemde ortalama maliyet ( AC ) eğrisinin U biçiminde olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Talep kanununun geçerli olması
B
Ölçeğe göre artan getirinin olması
C
Ölçeğe göre sabit getirinin olması
D
Pareto optimumunun geçerli olması
E
Azalan verimler kanununun geçerli olması
Soru 7

Ekonomilerin tercihleri ve kararlarının fırsat maliyeti aşağıdakilerden hangisi ile gösterilebilir?

A
Bireysel talep eğrisi
B
Üretim imkanları sınırı eğrisi
C
Piyasa arz eğrisi
D
Piyasa talep eğrisi
E
Toplam fayda eğrisi
Soru 8

Talebin fiyat esnekliğinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Bir malın arz edilen miktarındaki yüzde değişmenin, malın üretiminde kullanılan girdi miktarına oranıdır.
B
Tüketici gelirindeki yüzde değişmenin, malın fiyatındaki değişmeye oranıdır.
C
Bir malın talep edilen miktarındaki yüzde değişmenin, fiyatındaki yüzde değişmeye oranıdır.
D
Tüketicinin gelirindeki yüzde değişmenin, malın miktarındaki yüzde değişmeye oranıdır.
E
Bir malın arz edilen miktarındaki yüzde değişmenin, fiyatındaki yüzde değişmeye oranıdır.
Soru 9

Bir iktisadi malın alıcı ve satıcılarının bir araya geldiği yere ne ad verilir?

A
Arbitraj
B
Senyoraj
C
Firma
D
Piyasa
E
Ekonomik model
Soru 10

Piyasada alıcı ve satıcıların piyasa fiyatını etkileyemeyecek kadar çok sayıda olması tam rekabet piyasasının hangi koşulunu ifade eder?

A
Atomizite
B
Mobilite
C
Homojenlik
D
Açıklık
E
Tam bilgi
Soru 11

Sabit kur sisteminde resmi makamlarca ülke parasının değerinin diğer ülke paraları karşısında düşürülmesine ne ad verilir?

A
Revalüasyon
B
Çapraz döviz kuru
C
Deflasyon
D
Stagflasyon
E
Devalüasyon
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi ekonominin dışa açılması durumunda toplam harcamalara dahil edilir?

A
Net ihracat fonksiyonu
B
Tüketim fonksiyonu
C
Yatırım fonksiyonu
D
Kamu harcamaları fonksiyonu
E
Tasarruf fonksiyonu
Soru 13

Üretim faktörlerinin tam olarak istihdam edilmesi halinde bir ekonominin üretebileceği mal ve hizmetlerin miktarına ne ad verilir?

A
Milli hasıla
B
Kişi başına milli hasıla
C
Potansiyel hasıla
D
Nominal hasıla
E
Reel hasıla
Soru 14

Bir dönemin nominal GSYİH'sinin, reel GSYİH'sine oranı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A
Kişi başına GSYİH
B
Büyüme oranı
C
işsizlik oranı
D
GSYİH deflatörü
E
Ülke nüfusu
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi reel varlıklardan biridir?

A
Hazine bonosu
B
Altın
C
Tahvil
D
Hisse senedi
E
Nakit para
Soru 16

Otonom harcamalardaki bir birimlik değişmenin denge gelir düzeyi üzerinde kendisinden daha büyük miktarda yarattığı değişime ne ad verilir?

A
Çoğaltan
B
Yatırım
C
Marjinal tüketim eğilimi
D
Net ihracat
E
Tasarruf paradoksu
Soru 17

Altın, gümüş, bronz ve bakır gibi madenler içeren sikkelerin kullanıldığı sisteme ne ad verilir?

A
Senyoraj sistemi
B
Kaydi para sistemi
C
Değişken para sistemi
D
Trampa sistemi
E
Metalik para sistemi
Soru 18

Kağıt paralar tarihte ilk kez aşağıdaki ülkelerden hangisinde kullanılmıştır?

A
Almanya
B
Fransa
C
Hindistan
D
Çin
E
Yeni Zelanda
Soru 19

Aşağıdaki lerden hangisi toplam arz eğrisinin kaymasına neden olan faktörlerden biri değildir?

A
Ücretlerdeki değişme
B
Tüketicilerin gelirindeki değişme
C
Emek verimliliğindeki değişme
D
Emek dışındaki girdi fiyatlarındaki değişme
E
Teknolojideki değişme
Soru 20

Bugün alınacak mal ve hizmetlerin daha sonraki bir tarihe ertelenmesine ya da daha sonraki bir tarihte alınması planlanan mal ve hizmetlerin bugün alınacak olmasına ne ad verilir?

A
Servet etkisi
B
Uluslararası ikame etkisi
C
Zamanlararası ikame etkisi
D
Gelir etkisi
E
Dışlama etkisi
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x