İktisadi Büyüme 2016-2017 Vize Sınavı

İktisadi Büyüme 2016-2017 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Bir kg koyun etinin fiyatı Türkiye’de 35 TL, ABD’de 40 ABD Doları ise koyun eti için 1 ABD Dolarının satınalma gücü paritesi kaç TL/ABD Dolarıdır?

A
0,67
B
0,75
C
0,77
D
0,87
E
0,90
Soru 2

Çevresel Kuznets Hipotezinin ters U biçiminde olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çevresel bozulmanın, gelirdeki artış nedeniyle önce artması sonra azalması
B
Çevresel bozulmanın, gelirdeki artış nedeniyle önce azalması sonra artması
C
Çevresel bozulmanın, gelirdeki artış nedeniyle sürekli artması
D
Çevresel bozulmanın, gelirdeki artışa rağmen sabit kalması
E
Çevresel bozulmanın, gelirdeki artış nedeniyle sürekli azalması
Soru 3

Üretim İmkânları Eğrisi aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A
Konjonktürel dalgalanmaları
B
Döviz kurunun değişim oranını
C
Azalan fırsat maliyetini
D
Kıtlığın sonuçlarını
E
Maksimum cari açığı
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi genellikle hükümetten beklenen görevlerden biri değildir?

A
Siyasal ve yasal çevreyi oluşturmak
B
Beşeri sermayeyi artırmak
C
Yoksulluğu azaltmak
D
Altyapı yatırımları gerçekleştirmek
E
Piyasalarda tekel oluşturmak
Soru 5

Yeniliklerin, eski dengeyi bozmada ve yenisini kurmada ana faktör olduğunu ileri süren kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Schumpeter
B
Keynes
C
Linder
D
Smith
E
Ricardo
Soru 6

Bir ülkenin, genellikle bir yıl içinde üretim kapasitesinde ya da reel gayri safi yurtiçi hasılasında görülen ve sayısal olarak ölçülebilen reel artışlara ne ad verilir?

A
Cari açık
B
iktisadi büyüme
C
Satın alma gücü paritesi
D
Kayıt dışı iktisadi faaliyet
E
Etken koruma
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi, iktisadi büyümeden faklı olarak ekonomik kalkınmanın sağlaması gereken koşullardan biri değildir?

A
Üretim kalıplarında sabitlik
B
Teknolojik ilerleme
C
Sosyal, politik ve kurumsal modernleşme
D
insani koşullarda geniş çaplı iyileştirmeler
E
Kendi kendini sürdürebilen büyüme
Soru 8

Aşağıdakilerde hangisi yenilenemez doğal kaynaklardan biri değildir?

A
Petrol yatakları
B
Orman
C
Kömür
D
Nikel
E
Doğal gaz
Soru 9

Kültürel kimlik kaybının yaşandığı kötü büyüme türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Biyolojik büyüme
B
Köksüz büyüme
C
Sessiz büyüme
D
Kapalı büyüme
E
Acımasız büyüme
Soru 10

Rostovv'un İktisadi Büyüme Aşamaları Kuramı'ndaki kalkışa hazırlık aşamasında gerçekleşen en önemli değişim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dış ekonomik ilişkilerin gelişmesi
B
Finansal serbestleşmenin sağlanması
C
Eğitim düzeyinin artması
D
Doğal kaynakların kullanılmaya başlanması
E
Milliyetçi ruha sahip bir merkezi ulusal devletin kurulması
Soru 11

Marx'a göre aşağıdakilerden hangisi artı değer oranını ifade eder?

A
a= s/v
B
a= s/c
C
a= s/c+v
D
a= c+v+k
E
a= s+k+b
Soru 12

Harrod Büyüme Modeli’nde planlanan yatırım düzeyinin belirlenmesinde kullanılan katsayı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Marjinal emek katsayısı
B
Sermaye emek katsayısı
C
Tasarruf açığı katsayısı
D
Sermaye tasarruf katsayısı
E
Hızlandıran katsayısı
Soru 13

Harrod Büyüme Modeli'nde nüfus artışı %2 ve teknolojik gelişme %4 ise doğal büyüme hızı yüzde kaçtır?

A
2
B
5
C
6
D
10
E
12
Soru 14

Adam Smith, kişisel çıkarların önemli olduğu bir piyasada, aşağıdakilerden hangisinin toplumun çıkarlarını en üst noktaya çıkaracağını ve bu yüzden hükümetlerin piyasaya müdahale etmemeleri gerektiğini ileri sürmüştür?

A
Beşeri sermaye
B
iş bölümü
C
Nüfus artışı
D
Eğitim seviyesi
E
Fiyat
Soru 15

Malthus’un İngiltere’de yaşadığı dönemde Yoksulluk Kanunu’na karşı çıkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Gıda maddelerinin üretiminin aritmetik bir hızla arttığını düşünmesi
B
Sağlık alanındaki iyileşmelerin ölüm oranlarını düşürerek gelir dağılımını iyileştirdiğini düşünmesi
C
Hükümetlerin gelir dağılımını iyileştirmeye yönelik politikalarının önemli bir sonucunun olmadığını düşünmesi
D
Teknolojik gelişmelerin kişi başına çıktı üzerinde bir etkisinin olmadığını düşünmesi
E
Nüfus artışının geometrik hızla artma eğilimine oldunu düşünmesi
Soru 16

Domar Büyüme Modeli’ne göre, dengeli büyümenin gerçekleşmesi için gerekli olan koşul aşağıdakilerden hangisidir?

A
Sermaye katsayısının sıfır olması
B
Hızlandıran katsayısının büyük olması
C
Yatırımların üretim kapasitesini artırıcı etkisi ile yatırımların geliri artırıcı etkisinin birbirine eşit olması
D
Vergi gelirlerinin toplam gelirle içindeki payının, vergi dışı gelirlerin payından yüksek olması
E
Bütçenin fazla vermesi
Soru 17

Domar Büyüme Modeli'nde denge gelir düzeyi Y1 = 600 milyar TL, α = 0,25 ve σ = 0,35 ise yatırımların üretim kapasitesini artırıcı etkisi kaç milyar TL'dir?

A
100
B
150,5
C
400,6
D
652 ,5
E
753
Soru 18

19. yüzyıl başlarında İngiltere'de yürürlüğe giren “Corn Laws’'ın (Tahıl Yasası) amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Buğday maliyetlerini düşürerek fiyatları düşürmek
B
Buğday ithalatını artırmak için ithalatçıya parasal destek sağlamak
C
Yerli buğday üreticilerini korumak için yüksek gümrük tarifeleri uygulayarak buğday ithalatını önlemek
D
Buğday üreticisine vergi muafiyeti sağlamak
E
Buğday üretimini artırmak için verimliliği artırmak
Soru 19

I. Gelişmiş ülkelerin büyüme deneyimlerini açıklamakta yetersiz olması
II. Sermaye hasıla katsayısı hesaplanırken ekonomideki sektörel ayırımın yapılmaması
III. Kısa ve uzun dönem olarak, tasarruf eğilimi ve marjinal tasarruf eğiliminin birbirine eşit olmaması ve değişken olması
IV. Üretim artışını sağlayan faktörler arasında sermayenin yer almaması
Yukarıdakilerden hangileri Harrod Domar Büyüme Modeli'ne yapılan eleştiriler arasında yer alır?

A
Yalnız III
B
Ive II
C
III ve IV
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 20

Keynes’in toplam talep ve istihdamla ilgili analizlerinin ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A
Birinci Dünya Savaşı
B
1973 Petrol Krizi
C
ikinci Dünya Savaşı
D
1929 Dünya Bunalımı
E
Yüzyıl Savaşları
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...