İktisadi Düşünceler Tarihi 2018-2019 Final Sınavı

İktisadi Düşünceler Tarihi 2018-2019 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Keynes’e göre ekonomi, eksik istihdam halinden ________ uyarılması yoluyla çıkarılabilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
toplam arzın
B
toplam harcamaların
C
döviz kurlarının
D
üretim maliyetlerinin
E
ücretlerin
Soru 2

Monetarist yaklaşımda paranın getirisi sabitken tahvillerin getirisinin azalması, elde tutulan para miktarının ________ neden olur.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
azalmasına
B
artmasına
C
sabit kalmasına
D
artış oranının azalmasına
E
artış oranının artmasına
Soru 3

XVI. yüzyılın başlarında İngiltere’de ipek, cam, saat, kağıt sanayileri kurulduktan sonra bu sanayilerde üretilen ürünlerin sürümüyle ilgili ortaya çıkan durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
İngiltere’nin ithalatının artması
B
İngiltere’nin tarımsal faaliyetlerinin artması
C
İngilizlerin deniz ticaretine yönelmesi
D
Kolonilerden İngiltere’ye lüks ürünlerin gelmesi
E
İngiltere’nin dış ticaret dengesinin bozulması
Soru 4

Bir mal veya hizmetin üretim maliyet kalemleri içinde yer almayan ve bu yüzden piyasa fiyatına yansımayan ancak malın mülkiyetinin edinimi veya değişimi sürecinde ortaya çıkan maliyete ne ad verilir?

A
Marjinal maliyet
B
Ortalama maliyet
C
Sabit maliyet
D
İşlem maliyeti
E
Ek maliyet
Soru 5

Friedman'a göre para talebi fonksiyonunda gelirin kapitalize edilmiş bugünkü değerine ne ad verilir?

A
Sürekli gelir
B
Beşeri servet
C
Beşeri olmayan servet
D
Kişisel gelir
E
Reel gelir
Soru 6

Bir ekonomide bulunan sektörlerin tümünün değil, belirli bir kesiminin, diğerlerinden soyutlanarak incelenip denge koşullarının incelendiği analize ne ad verilir?

A
Üretici artığı
B
Pareto optimumu
C
Cateris paribus
D
Edgeworth kutusu
E
Kısmi denge analizi
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Liberal iktisadi düşüncenin temel ilkelerinden biri değildir?

A
Bireycilik
B
Özgürlük
C
Devletçilik
D
Doğal düzen
E
Rasyonel birey
Soru 8

Enflasyon ile işsizlik arasında ters yönlü bir ilişki vardır; biri artarken diğeri azalmaktadır. Birinin artmasını göze alma pahasına diğerini azaltmak mümkündür.
Yukarıdaki ifade aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

A
Edgeworth kutusu
B
Phillips Eğrisi
C
Klasik dikotomi
D
Yapışkan fiyatlar
E
Tam istihdam
Soru 9

Bir yatırımcının varlıklarını, getirisi farklı alternatif yatırım şekilleri arasında nasıl dağıttığını inceleyen ve teoride, finansal varlıklarla reel varlıklar arasında sınırlı ikame ilişkisi olduğunu varsayan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Portföy teorisi
B
Modern miktar teorisi
C
Klasik miktar teorisi
D
Pareto optimumu
E
Para talebi fonksiyonu
Soru 10

Üreticilerin amacının kârı, tüketicilerin ise faydayı maksimuma çıkarma olduğu varsayımına ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
pareto optimumu ilkesi
B
tasarruf paradoksu ilkesi
C
rant ilkesi
D
eş marjinal fayda ilkesi
E
maksimizasyon ilkesi
Soru 11

Bir ekonomide en az bir kişinin durumunu kötüleştirmeden başka birinin durumunun iyileştirilmesinin mümkün olmayacağı, en etkin kaynak dağılımı durumuna ne ad verilir?

A
Kısmi denge analizi
B
Tüketici artığı
C
Üretici artığı
D
Pareto optimumu
E
Cateris paribus
Soru 12

Ekonomik durgunluk ile enflasyonun aynı anda yaşandığı, işsizlik ile enflasyonun aynı anda yaşandığı duruma ne ad verilir?

A
Stagflasyon
B
Süper enflasyon
C
Deflasyon
D
Menü maliyetleri
E
Mark-up fiyatlama
Soru 13

Belirli bir malın fiyatındaki yüzde birlik bir değişme karşısında talep miktarında meydana gelen yüzde değişime ne ad verilir?

A
Arz esnekliği
B
Talep esnekliği
C
Cateris paribus
D
Pareto optimumu
E
Edgeworth kutusu
Soru 14

Evrendeki her olay veya olgunun nedensellik zinciri çerçevesinde belirli kanunlar veya kurallara bağlı olarak meydana geldiğini ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Krizohedonizm
B
Pragmatizm
C
Bimetalizm
D
Determinizm
E
Eklektisizm
Soru 15

Kapitalizm de dâhil olmak üzere tüm ekonomik sistemlerin doğası gereği sınıf çatışmalarına gebe olduğunu ve kapitalizmle bu çatışmanın piyasa güçleri tarafından ortadan kaldırılamayacağını savunan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Georges Sorel
B
Eduard Bernstein
C
Kari Rodbertus
D
Louis Blanc
E
Kari Marx
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi iktisadi faaliyetlerin amacının insanların ihtiyacını karşılamak olduğunu ve iktisat politikasının ana hedefinin piyasada mal arzının bol olmasını sağlamak, kıtlığı önlemek olduğunu ifade eder?

A
Ütopya
B
Judeo-Christo gelenek
C
İaşe ilkesi
D
Greko-Romen gelenek
E
Denkleştirici adalet
Soru 17

Bireysel eylem üzerinde denetleyici, serbestleştirici ve genişletici etkide bulunan karar ve süreçlere ________ adı verilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
eklektisizm
B
pragmatizm
C
mercante
D
toplu eylem
E
sosyal evrimcilik
Soru 18

Canlıların evrimi ile toplumsal gelişim süreçleri arasında paralellik kurarak biyolojik evrim kuramı yardımıyla, toplumsal gelişim sürecini açıklamaya çalışan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

A
Determinizm
B
Eklektisizm
C
Sosyal evrimcilik
D
Pragmatizm
E
Kurumculuk
Soru 19

Rasyonel Beklentiler Teorisi’ne göre ekonomide para arzı artırıldığı zaman, bireyler, bunun belli bir dönem sonra fiyatlar genel seviyesi ile birlikte aşağıdakilerden hangisini yükseltebileceğini tahmin edebilirler?

A
Nominal faiz oranını
B
Reel faiz oranını
C
İtibari faiz oranını
D
Bileşik faiz oranını
E
Brüt faiz oranını
Soru 20

Fiyatların yukarı doğru esnek fakat aşağı doğru katı ve esnek olmaması durumuna ne ad verilir?

A
Eksik istihdam
B
Tam istihdam
C
Esnek fiyatlar
D
Klasik dikotomi
E
Yapışkan fiyatlar
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (3 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,33. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x