İktisadi Düşünceler Tarihi 2018-2019 Vize Sınavı

İktisadi Düşünceler Tarihi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Değerli madenlere özellikle altına karşı aşırı bir sevgi ve bağlılığa ne ad verilir?

A
Oikonomikos
B
Chrematistikos
C
Bimetalizm
D
Maslahat
E
Krizohedonizm
Soru 2

Rekabete dayalı, kâr amacını temel alan, özel mülkiyet, miras, girişim ve tercih yapma özgürlüğünün güvence altına alınmış olduğu ve devletin, fiyat oluşumuna minimum seviyede müdahale ettiği bir ekonomik sistem modeline ne ad verilir?

A
Piyasa ekonomisi
B
Az sayıda firmalar arası rekabet
C
Monopol
D
İki yanlı tekel
E
Monopson
Soru 3

Gazali’ye göre adil fiyat ________ ile açıklanabilir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
aşırı olmama
B
rayiç fiyat eşitlenme
C
fayda ile eşitlenme
D
ahlaken kabul edilir olma
E
maliyetle eşit olma
Soru 4

Marx'a göre toplam satış hâsılatı ile sosyal maliyet arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eksi değer
B
Artı değer
C
Kullanım değeri
D
Noksan değer
E
Değişim değeri
Soru 5

Sorunlara toplumun yararı açısından bakmaya ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
oikos
B
tadbir al-manzil
C
tağşiş
D
oikia
E
maslahat
Soru 6

Belli bir bilim topluluğu tarafından paylaşılan bütün inançları, değerleri ve teknikleri kapsayan kavrama ________ denir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
merkantilizm
B
absolutist
C
İktisadi analiz
D
relativist
E
paradigma
Soru 7

Rönesans’ın temel düşünce merkezinde ________ vardır.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
rekabet
B
ekonomi
C
din
D
hümanizm
E
İş bölümü
Soru 8

Marx’a göre kapitalist üretim sürecinde sermaye birikiminin artışının neden olduğu durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Artık değerin artmasına
B
Ücretlerde azalmaya
C
Kâr oranlarında azalmaya
D
İşçi başına çıktı miktarında azalmaya
E
Yedek işsizler ordusunda artışa
Soru 9

Bir ülkenin en büyük hâzinesinin iyi beslenmiş insan sayısı olduğunu söyleyerek nüfus artışını savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Merkantilizm
B
Sömürgecilik
C
Fizyokrasi
D
Liberalizm
E
Koloniyal ekonomi
Soru 10

Fransız Devrimi kaç yılında gerçekleşmiştir?

A
1689
B
1700
C
1789
D
1810
E
1898
Soru 11

Tüccar kelimesinden türetilerek kullanılan, kapitalist sistemin ilk doktrinini oluşturan iktisadi düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Faşizm
B
Merkantilizm
C
Sosyalizm
D
Komünizm
E
Fizyokrasi
Soru 12

Temelde devlet müdahalesinin gerekliliğini savunan ve devleti ekonomik aktivitede denetleyici-düzenleyici ve yeri geldiğinde düzeltici bir güç olarak ele alan görüş aşağıdakilerden hangisidir?

A
Müdahaleci-Devletçi Sosyalizm
B
Revizyonist Sosyalizm
C
Sendikalizm
D
Anarşizm
E
Marksizm
Soru 13

Analitik iktisat olgular arasındaki genel ilişkileri, neden-sonuç ilişkisine dayanarak açıklama işlemine ne ad verilir?

A
Konjonktür teorisi
B
Merkantilizm
C
İktisadi analiz
D
Yaratıcı yıkım
E
Relativist yaklaşım
Soru 14

Adam Smith’e göre değişim değerinin ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Rant
B
Değer
C
Emek
D
Faiz
E
Fayda
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi liberal iktisadi düşüncenin temel ilkelerinden biri değildir?

A
Özgürlük
B
Doğal düzen
C
Bireycilik
D
Müdahalecilik
E
Piyasa ekonomisi
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Robert Owen'ın işçilerin durumu ve çalışma koşulları ile ilgili uygulamalarından biri değildir?

A
Barınma ve sağlık koşullarını iyileştirmesi
B
Ücretleri genel oranda daha yüksek tutması
C
Çocuk işçi kullanımını yasaklaması
D
Çalışma sürelerini kısaltması
E
Çalışma şartlarını ağırlaştırması
Soru 17

Aşağıdaki ifadelerden hangisi fizyokrat düşüncenin temellerinden biri değildir?

A
Faaliyet alanı olarak sadece ticaret desteklenmelidir.
B
“Bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler” ilkesi geçerli olmalıdır.
C
Servet topraktan doğar.
D
Tek vergi alınmalıdır.
E
Ekonomide doğal düzen vardır.
Soru 18

Kari Marx'a göre, sermayenin merkezileşmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A
Sonuncu firma sayısının artmasına neden olması
B
Yedek işsizler ordusunun yaratılmasına yol açması
C
Küçük yatırımcıların istediği bir şey olması
D
Ekonominin tüm sektörlerinde görülmeyebilmesi
E
Kişi başına sermayenin giderek azalmasına yol açması
Soru 19

Laffer Eğrisi’ni ilk kez öngören düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A
Aristo
B
Aristo
C
Tusi
D
İbn-i Haldun
E
Ksenefon
Soru 20

Aşağıdakilerden hangisi Merkantalizmin temel ilkelerinden biri değildir?

A
Milliyetçilik
B
Paracılık
C
Sömürgecilik
D
Maddecilik
E
Korumacılık
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (2 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x