İktisadi Kalkınma 2017-2018 Üç Ders Sınavı

İktisadi Kalkınma 2017-2018 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Rostow’un Gelişme Aşamaları Teorisi'ne göre, kalkınma sürecinin süreklilik göstermeye başladığı, bir başka deyişle kendi kendini besleyen büyümenin başladığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kalkış aşaması
B
Geleneksel toplum aşaması
C
Kalkışa hazırlık aşaması
D
Olgunluk aşaması
E
Kitle tüketim çağı
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi ihracata dayalı sanayileşme stratejisinin araçları arasında yer almaz?

A
ihracat kotaları
B
Döviz kuru politikası
C
ihracat sigortası
D
ithalatta liberasyon
E
ihracat kredileri
Soru 3

Yatırımların sosyal marjinal verimliliklerini eşitleyen kaynak dağılımının optimal olacağını savunan ve bunun için kullanılacak aracın gölge fiyatları dikkate alan planlama olduğunu ileri süren kalkınma iktisatçısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Hirschman
B
Chenery
C
Streenten
D
Nurkse
E
Leibenstein
Soru 4

Sınırsız Emek Arzıyla Kalkınma Teorisi'ne yöneltilen en önemli eleştiri aşağıdakilerden hangisidir?

A
Talep yönünün eksik olması
B
Kapitalistin, kârının tamamı ile yeni yatırımlar yapmasının mümkün olmaması
C
Tarım kesiminin ihmal edilmesi
D
Emeğin kalitesi ile hiç ilgilenilmemesi
E
Az gelişmiş ülkelerde gizli işsizliğin yaygınlığı varsayımının gerçeklere uygun olmaması
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi az gelişmiş ülkelerin makroekonomik özelliklerinden biri değildir?

A
Yetersiz sermaye birikimi
B
Kişi başına düşük gelir
C
Yüksek oranlı işsizlik
D
Dengesiz gelir dağılımı
E
Düşük ithalat bağımlılığı
Soru 6

Gelişmekte olan ülkelerde 1970’li yıllara kadar uygulanan; nominal faiz oranlarının enflasyonun altında ve piyasa dışında belirlendiği, finansal sistemde özel sektörün değil kamu kesiminin ağırlıklı olduğu, ülkeye sermaye giriş çıkışlarının kontrol altında tutulduğu politikalara, McKinnon ve Shaw tarafından ne ad verilmiştir?

A
Faiz etkisi politikaları
B
Baz etkisi politikaları
C
Parasal limit politikaları
D
Finansal baskı politikaları
E
Denge ayarlaması politikaları
Soru 7

İktisat biliminin kalkınma konusuna verdiği önem aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra artmıştır?

A
Rönesans ve Reform hareketleri
B
Birinci Dünya Savaşı
C
Sanayi devrimi
D
SSCB'nin dağılması
E
ikinci Dünya Savaşı
Soru 8

Üretim faktörlerinde gelecekte oluşacak değişmelerin kestirilmesiyle elde edilen sermaye-hasıla katsayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Üretken sermaye-hasıla katsayısı
B
Tahmini sermaye-hasıla katsayısı
C
Sektörel sermaye hasıla katsayısı
D
Birikimli sermaye-hasıla katsayısı
E
Sanal sermaye-hasıla katsayısı
Soru 9

(0-14 yaş grubu nüfusu/15-64 yaş grubu nüfusu) x 100
Yukarıdaki formül aşağıdakilerden hangisini hesaplamak için kullanılır?

A
Genç bağımlılık oranı
B
Yaşlı bağımlılık oranı
C
Genç işsizlik oranı
D
Nüfusun ortalama yaşı
E
Nüfusun ortalama bağımlılık oranı
Soru 10

UNCTAD'ın verilerine göre 2010-2015 döneminde toplam doğurganlık hızı ortalama 1.7, bebek ölüm oranı binde 5.4 ve beş yaş altı çocuk ölüm oranı binde 6.3 olan ülkeler aşağıdaki gelişmişlik gruplarından hangisinde yer alır?

A
Çok yüksek insani gelişmeye sahip ülkeler
B
Yüksek insani gelişmeye sahip ülkeler
C
Orta düzeyde insani gelişmeye sahip ülkeler
D
Düşük düzeyde insani gelişmeye sahip ülkeler
E
En az gelişmiş ülkeler
Soru 11

Kafa Sayısı Endeksi ve Yoksulluk Açığı Endeksi'ne, yoksul kişilere ait Gini katsayısının ilave edilmesiyle oluşturulan yoksulluk endeksi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Temel ihtiyaçlar Endeksi
B
Medyan Endeksi
C
Öznel Yaklaşım Endeksi
D
Açlık Sınırı Endeksi
E
Sen Endeksi
Soru 12

Bir ülkede belirli dönemler içinde yaratılan gelirin fertler, hane halkları veya üretim faktörleri arasında bölünmesine ne ad verilir?

A
ikincil dağılım teorisi
B
Gelir frekansı
C
Paylaşım frekansı
D
Gelir dağılımı
E
Çalışma piramidi
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi yoksulluğu artıran nedenlerden biri değildir?

A
Yangın, sel gibi olağanüstü durumlar
B
Gelir dağılımında eşitsizliğin artması
C
Sosyal devlet anlayışının güçlenmesi
D
Yüksek faiz politikası
E
Adaletsiz vergi sistemi
Soru 14

Üretime katılan bireyin sahip olduğu ve genel anlamda insanın niteliğini vurgulayan; bilgi, beceri, deneyim ve dinamizm gibi pozitif değerlere ne ad verilir?

A
Doğal faktör
B
Görünür işgücü
C
Beşeri sermaye
D
Aktif nüfus
E
Optimum nüfus
Soru 15

1960’lı yıllarda dünyada 1.400 devletlerarası kurum mevcut iken bugün dünyada 5.000 civarında devletlerarası kurum bulunması küreselleşmenin hangi boyutunun bir göstergesidir?

A
Finansal
B
Sosyal
C
Kültürel
D
Siyasi ve hukuki
E
Teknolojik
Soru 16

İhtiyaç duyulan teknolojinin seçimi, elde edilmesi, tanımlanması ve öğrenilmesi teknolojinin uluslararası yayılmasının hangi aşamasında yer alır?

A
Taklit/Dağılma
B
İyileştirme/Geliştirme
C
Özümseme/Uyarlama
D
Edinme/Benimseme
E
Yaratma/Yayma
Soru 17

Bir firmanın üretim teknolojisi veya işletme yönetimiyle ilgili sahip olduğu bilgi ve becerilere ne ad verilir?

A
Toplam sermaye
B
Bebek endüstriler tezi
C
Beşeri sermaye
D
ithalat hipotezi
E
Know-how
Soru 18

Yapılan araştırmaların sonuçlarına göre, aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin modern makineleri benimseme hızının bağlı olduğu ekonomik faktörlerden biri değildir?

A
Eski makinelerin amortisman süresi
B
Ülkedeki siyasi istikrar düzeyi
C
Yeni makine fiyatının yüksekliği
D
Değiştirilecek makinenin hurda değeri
E
Makinenin yenileneceği sektörde rekabetin yoğunluğu
Soru 19

Yenilikler önemlerine göre sınıflandırıldığında, çeşitli sektörlerde farklı oranlarda, sürekli olarak ortaya çıkan ve ekonomide önemli bir değişmeye neden olmayan yenilikler aşağıdakilerden hangisidir?

A
Radikal yenilikler
B
Köklü yenilikler
C
Küçük artımsal yenilikler
D
Süreç yenilikleri
E
Yenilik grupları
Soru 20

Paranın, gelir getiren menkul ya da gayrimenkul değerlere, mallara ya da diğer servet unsurlarına yatırılarak değerlendirilmesine ne ad verilir?

A
Sermaye stoku
B
Plasman
C
ikame yatırımı
D
Senyoraj
E
Net yatırım
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...