İktisat Tarihi 2015-2016 Üç Ders Sınavı

İktisat Tarihi 2015-2016 Üç Ders Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağda su değirmenleri ve rüzgar değirmenlerinden yararlanılan üretim faaliyetlerinden biri değildir?

A
Tuğla imalatı gerçekleştirmek
B
Hububat öğütmek
C
ipek dokumak
D
Kumaş kalıplamak
E
Yağ çıkarmak
Soru 2

Modern zamanlar öncesinde Batı Afrika altınının İslam dünyasına giriş yaptığı bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mısır
B
Suriye
C
Filistin
D
İran
E
Irak
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağ’da İtalya’da gelişmiş sanayi ürünleri arasında yer almaz?

A
ipekli kumaş
B
Altın işlemeciliği
C
Cam
D
Sabun
E
Gözlük
Soru 4

Tarıma geçiş şeklindeki büyük gelişme ilk kez M.Ö. 8000’lerde Akdeniz’in doğu ucundan başlayıp Kuzey Irak, Suriye, Fırat ve Dicle vadilerini kapsayacak şekilde Basra körfezine uzanan hangi bölgede gerçekleşmiştir?

A
Kafkas dağları
B
Bereketli hilal bölgesi
C
Mısır
D
Anadolu
E
Suudi Arabistan
Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi İngiltere’nin tarımsal verimliliği sağlamasının sonuçlarından biri değildir?

A
Büyük ölçekli işletmeler kuruldu.
B
Pazar şartlarına bağımlı tarım işçileri grubu oluştu.
C
Şehirleşme oranı arttı.
D
Bilime ve deneye dayalı metotlar kullanılmaya başlandı.
E
Yoğun hayvan besiciliği benimsendi.
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi’nin zamanı ile ilgili bir görüş ileri sürmemiştir?

A
John Nef
B
Walt Rostow
C
Arnold Toynbee
D
Simon Kuznets
E
J. H. Clapham
Soru 7

Bazı iktisat tarihçilerinin Sanayi Devrimini 16. yüzyıldaki coğrafi genişlemenin bir sonucu olarak dünya ticaretinde modern zamanlarda meydana gelen artış ile açıkladıkları görüşe göre, dünya ticaretindeki bu artıştan en büyük payı alan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
İngiltere
B
Fransa
C
Almanya
D
İtalya
E
Hollanda
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi sanayi devriminin ortaya çıkardığı sosyal ve kültürel değerlerden biri değildir?

A
Dürüstlük
B
Rasyonellik
C
Sıkı Çalışmak
D
Öğrenmek
E
Manevi amaçlardan uzaklaşmak
Soru 9

Tarihsel olarak şehirlerin büyümesinin önündeki ana engel aşağıdakilerden hangisidir?

A
Plansız şehirleşme
B
Şehirli nüfusun temel ihtiyaçlarının karşılanmasında güçlükler
C
Bölgesel farklılıklar
D
Belediyecilik düşüncesinin oluşmaması
E
Yasal sorunlar
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi sosyal sabit sermayenin büyük bölümünü oluşturan taşıma tesislerine yatırılmış sermayeler arasında yer almaz?

A
Limanlar
B
Yollar
C
Köprüler
D
Yakıt tedarik istasyonları
E
Demiryolları
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi modern çağda oluşmuş üst orta sınıf mensuplarından biri değildir?

A
Büyük tüccarlar
B
Yüksek devlet memurları
C
Avukat
D
Asiller
E
Noter
Soru 12

Bilimsel tarımın gelişmesinden önce gerçekleştirilen en önemli zirai yenilik aşağıdakilerden hangisidir?

A
Makinelerle, gübrelerle, rotasyonlarla, hayvan besiciliğiyle, tohum çeşitleriyle ilgili denemeler yapılması
B
Geniş bataklık alanların kurutularak tarıma açılması
C
Topraklara sırasıyla tarla ürünleri ve çayır bitkileri ekilmesi uygulamasının başlaması
D
Tarlaların yabani otlardan çok daha iyi temizlenmesi
E
Çiftlik aletlerinin önemli ölçüde geliştirilmesi
Soru 13

20 yüzyılın başında sınaî kapasite bakımından İngiltere’yi geride bırakan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Çin
B
Almanya
C
Fransa
D
İtalya
E
Japonya
Soru 14

Sanayi devriminin Avrupa’da başlaması ve çok yavaş olarak dünyanın diğer bölgelerine yayıldığı için zamana ilişkin yerli sanayisi 1750-1850 döneminde büyük ölçüde tasfiye olan ülkeler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
İngiltere - Kuzey Amerika
B
Belçika - Fransa
C
Çin - Hindistan
D
İngiltere - Fransa
E
ispanya - İsveç
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi sanayileşme döneminde Almanya’nın ürettiği sanayi ürünlerinden biri değildir?

A
Elektrik
B
Çelik
C
Alüminyum
D
Kömür
E
Demir
Soru 16

19 yüzyılda Osmanlı kamu borçlanmasında en büyük payı alan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A
Almanya
B
Fransa
C
Amerika Birleşik Devletleri
D
İngiltere
E
Hollanda
Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi 20 yüzyılda Dünya ekonomisinde görülen gelişmelerden biri değildir?

A
Avrupa’nın dünya ticaretindeki payının azalması
B
Kamu harcamalarının millî gelire oranının artması
C
Kömürün enerji üretimindeki payının azalması
D
işletmelerin büyümesi
E
Avrupa nüfusunun dünya nüfusundan daha hızlı artması
Soru 18

Düşük gelirli vatandaşları için eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi alanlarda asgari standartları sağlama yükümlülüğünü üzerine alan devlet modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Konfederasyon
B
Tekli devlet
C
Karma devlet
D
Refah devleti
E
Federal devlet
Soru 19

Günümüzde devletin ekonomik canlanmayı ve kalkınmayı sağlamak için dış ticarete müdahale ettiği uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kollektivizm
B
Liberalizm
C
Sosyalizm
D
Sömürgecilik
E
Yeni-Merkantilizm
Soru 20

İlk önemli petrol rezervlerinin bulunduğu yerler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A
Katar ve Libya
B
Endonezya ve Nijerya
C
İran ve Arabistan
D
Kuveyt ve Venezuela
E
Rusya ve Kuzey Amerika
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...