İktisat Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı

İktisat Tarihi 2017-2018 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi Tarihçi Ekole göre bir ülkenin tarih içinde zamanla sürekli değişen ve bireyin iktisadi davranışları üzerinde geniş, derin etkilerde bulunan özelliklerinden biri değildir?

A
Doğal kaynaklar
B
Sanatsal faaliyetler
C
iktisadi kurumlar
D
Nüfusun kültür düzeyi
E
Coğrafi koşullar
Soru 2

I. Tarım öncesinde doğal kaynaklar üzerinde baskı yaratacak ölçüde nüfusun nasıl artabildiğini açıklayan bir nüfus teorisi ortaya koymamış olması
II. Tarımın doğuşu için bilginin gerekli bir şart olmasına karşılık yeterli olmadığını görememesi
III. Nüfus artışının niçin tarıma geçişe yol açtığını açıklayamaması
Yukarıdakilerden hangileri Lewis R. Binford tarafından geliştirilen teorinin eksikliklerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 3

Tarihçi ekol “tarihi dışlayan ve gerçekçi olmayan özelliklerinin olduğunu, tümdengelim metoduna dayanarak iktisadı soyut bir bilim haline getirdiğini ve bu yöntemle ekonomik ve toplumsal sistemin ancak bir karikatürünün çizilebileceği” eleştirisini aşağıdakilerden hangisine yapmıştır?

A
Neoklasik iktisat
B
Marksist iktisat
C
Yeni iktisat tarihi okulu
D
Merkantilizm
E
Klasik iktisat ekolü
Soru 4

Roma’da piyasaya dönük olarak kar amacıyla üretim yapan ve işgücünün büyük kısmı kölelerce sağlanan çiftliklere ne ad verilir?

A
Aureus
B
Denarius
C
Collegia
D
Latifundia
E
Kolon
Soru 5

Günümüz dünyasının en temel ekonomik problemlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A
iktisadi gelişmişlik farklılığı
B
Üretim dengesizliği
C
Gelir eşitsizliği
D
Dış ticaret engelleri
E
Kültürel farklılıklar
Soru 6

Ortaçağ Avrupasında açlık ve kıtlığa karşı alman en temel önlem aşağıdakilerden hangisidir?

A
insanların bağışıklık sistemini güçlendirecek önlemlerin alınması
B
imkânların elverdiği ölçüde bolluk yıllarında büyük yiyecek stokları oluşturulması
C
Tarımda teknolojik yeniliklerin hızla uygulanması
D
Ürün yetersizliğinden etkilenen bölgelere acil gıda yardımlarının gönderilmesi
E
Alınan ekonomik önlemler sonucu insanların gelirlerinin artırılması
Soru 7

Ortaçağda İtalya’da bir tarafın sermaye koyduğu, diğer tarafın ise dış ticaret yürüttüğü ortaklık türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Kumpanya
B
Ducat
C
Genovini
D
Hansa
E
Commenda
Soru 8

I. Karanlık Çağ veya Erken Orta Çağ olarak adlandırılır.
II. Yaygın ve hızlı bir ekonomik kalkınma görülmüştür.
III. Avrupa tam bir siyasi kargaşa ve ekonomik düşüş içindedir.
IV. Avrupa’da feodal bir siyasi yapı ve malikâneler ekonomisi gelişmiştir.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri Ortaçağ Avrupasının ekonomik performansına ilişkin 476 ile 1000 yılları arasındaki süre için doğrudur?

A
I ve II
B
III ve IV
C
I, II ve III
D
I, III ve IV
E
II, III ve IV
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağda bir ekonomik sistemin işleyişini sağlayan talebi belirleyen faktörlerden biri değildir?

A
Nüfusun büyüklüğü
B
Kişisel ilişkiler
C
Coğrafi farklılıklar
D
Sosyokültürel faktörler
E
Nüfusun cinsiyet dağılımı
Soru 10

Avrupada şehirlerin birer değişim ve imalat yeri haline geldikten sonra süratle büyümesinin temelinde yatan sebep aşağıdakilerden hangisidir?

A
Mevcut otoritenin sağladığı korunmadan yararlanılması
B
Geçici bir durak yeri özelliği göstermesi
C
Yığın halinde göç hareketi olması
D
Kıtlık döneminin sona ermesi
E
Ölüm ve doğumların tipik gelişmesi olan makas hareketinin olması
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi lonca teşkilatında görevli kişilerden biri değildir?

A
Şeyh
B
Ehl-i Hibre
C
Muhtesip
D
Yiğitbaşı
E
Kethüda
Soru 12

Çin tarımında sulamanın büyük önem taşıdığı emek-yoğun sistemin, nitelik kazanmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Onuncu yüzyıldan itibaren Güneydoğu Asya’dan gelen pirincin üretimine başlanması
B
Düzensiz yağışın ve çıplak bitki örtüsünün neden olduğu şiddetli erozyon
C
Çinlilerin Sarı Nehir’in yukarı kısımları boyunca güneye göç etmesi
D
Onuncu yüzyılda nüfusun hızlı bir şekilde artması
E
Çin'in dünyanın en gelişmiş tarımına sahip olması
Soru 13

Doğrudan üretim sürecini kontrol eden bir yönetici sınıf olmadığı halde Moğolların vergileme yoluyla bu kadar yüksek gelir sağlayabilmelerinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Köy topluluklarından tarımsal fazlayı alabilecek askeri gücün olması
B
Büyük toprak sahibi olarak ayrıcalıklarının olması
C
Sadece belirli bir alanın vergi gelirlerinin tahsis edilmesi
D
Köy topluluklarının son derece itaatkâr olması
E
Köy topluluğunun geçimlik düzeyin üzerinde kalan gelirlerine el konması
Soru 14

Düzenlemelerinin çoğunun ticarette hileyi ve aşırı karı önlemeyi, piyasada adil fiyatların tespit edilmesini, malın ağırlığının ve kalitesinin kontrola tabi tutulmasını amaçlayan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A
iltizam
B
Tahrir
C
Tağşiş
D
Mukataa
E
ihtisap
Soru 15

Çin’de 1415’te inşa edilen yeni başkentin yiyecek arzını garanti altına alan ve denizden tahıl nakline gerek kalmamasını sağlayan mühendislik harikası aşağıdakilerden hangisidir?

A
Turfan karızları
B
Han Kou kanalları
C
Büyük kanal
D
Büyük pagoda
E
Kiel kanalı
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi modern çağın başlarında deniz aşırı yayılmanın önemli ekonomik sonuçlarından biridir?

A
Zengin altın ve gümüş yataklarına sahip olan Meksika ve Peru’nun keşfi
B
İspanyolların büyük ölçekli madencilik teşebbüslerini organize etmesi
C
İspanyol donanmasının Avrupa’ya akıl almaz miktarda köle taşıması
D
Taşınan kıymetli madenlerin mal ve hizmetlerin üretimini arttırması
E
Avrupa’da görülen nüfus artışı ile aynı zamana rastlaması
Soru 17

1500-1620 yılları arasında Amerika’dan İspanya’ya akan kıymetli maden girişinin neden olduğu fiyat artışlarını tanımlamak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

A
Fiyat ihtilali
B
Kalkış
C
iktisadi gelişme
D
Miktar Teorisi
E
Hamilton Teorisi
Soru 18

17 yüzyıl İtalya imalat sanayiinde ücretlerin diğer ülkelere göre yüksek olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A
Teknolojik yetersizlik
B
Loncaların gücü
C
Vergilerin yüksekliği
D
Devlet tekellerinin varlığı
E
Enerji maliyetlerinin yüksekliği
Soru 19

Önemli eleştiriler almasına rağmen bir ekonomide paranın dolaşım hızı ile mal ve hizmet üretim hacminin sabit olduğu varsayımından hareketle para arzındaki artışların aynı oranda fiyat yükselişlerine yol açtığı görüşü aşağıdakilerden hangisine aittir?

A
Boulton
B
Arkwright
C
Whitney
D
Fisher
E
Wikinson
SONUÇLAR
19 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
16171819Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...