İktisat Tarihi 2018-2019 Vize Sınavı

İktisat Tarihi 2018-2019 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

0 0 vote
Article Rating
Doğru Sayısı %%SCORE%%
Yanlış Sayısı %%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Sümer şehirlerinde ithal bakır, pek çok kullanım için daha ekonomik ve etkin olduğu için ithal taşla rekabet edebiliyordu.Bu nedenle ________ Sümer uygarlığının ana sembollerinden biri oldu.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
dökümhaneler
B
metalürji
C
taşlama
D
demir işçiliği
E
çinko kaplama
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi M.Ö. 3 binyılın ortalarında Mısır uygarlığının olgunluk düzeyine ulaştığı ve bu özelliklerini Hristiyanlığın başlangıç dönemlerine kadar uzun bir süre koruduğu alanlardan biri değildir?

A
Yönetim
B
Ulaşım
C
Sanat
D
Ekonomi
E
Din
Soru 3

Besin toplayıcılığından besin üreticiliğine geçilerek temel ekonomik değişime zemin hazırlayan devrim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Komünal mülkiyet
B
Tarım devrimi
C
Neolitik devrim
D
Sanayi devrimi
E
iklim değişikliği
Soru 4

Akdeniz’in ilk uzman gemici ve tüccar toplumu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Finikeliler
B
Mısırlılar
C
italyanlar
D
Yunanlılar
E
Sümerler
Soru 5

Tarihçi ekol, doğru bir iktisat bilimine ulaşmak için gözleme dayanan ve ________ yöntemini esas alan bir metot önermiştir.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
deneme-yanılma
B
tümevarım
C
deney
D
rasyonellik
E
tümdengelim
Soru 6

Orta çağda gemiler büyürken taşıma kapasitesindeki artışın inşa maliyetindeki artışın üzerinde olması önemli bir ________ sağlıyordu.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
kazanç
B
güven
C
üstünlük
D
ölçek ekonomisi
E
avantaj
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi Ortaçağdaki felaketlerin Avrupadaki ölüm oranları üzerindeki etkilerinden biri değildir?

A
Savaşlar
B
Açlık
C
Erken evlilikler
D
Kıtlık
E
Salgın hastalıklar
Soru 8

Ortaçağ Avrupa şehirlerinin doğuşunun önemli siyasi sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ticaret hukukunun ortaya çıkması
B
Feodal olmayan bir yönetim şeklinin ortaya çıkması
C
Şehir sakinlerinin hürriyetlerini belirten imtiyaznameler bağışlanması
D
Feodal dünyada tipik olarak yatay bir düzenleme olması
E
Malikâne mahkemesinin kurallarının yenilenmesi
Soru 9

I. Kuzey Avrupa’nın yoğun ve sert topraklarını tarıma elverişli hale getirmesi
II. Kolay yapılabilen bir alet olması
III. Hasat kötülüğüne karşın bir tür sigorta sağlaması
Yukarıdakilerden hangileri ağır sabanın tarıma yönelik en büyük avantailarındandır?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’da yaygınlaşmaları uzun bir zaman alan ve 6 ve 11 yüzyıllar arasında ortaya çıkan tarıma yönelik teknolojik yeniliklerin en önemlilerinden biri değildir?

A
Üçlü tarla rotasyonu
B
Ağır saban
C
Yeni bir at koşum sistemi
D
Çivili at nalı
E
Buharlı makineler
Soru 11

Osmanlı Devletinde tarımsal üretimden alınan en temel vergi aşağıdakilerden hangisidir?

A
iltizam
B
Çift resmi
C
Mukataa
D
Çift bozan
E
Öşür
Soru 12

Osmanlı şehirlerinin gelişmesinde ve fizik planlarının oluşumunda önemli rol oynayan birim aşağıdakilerden hangisidir?

A
Taşra teşkilatı
B
Muhtesib
C
Külliye kurumu
D
Mutasarrıf
E
Eyalet kurumu
Soru 13

Modern zamanlar öncesinde Hindistan’a özgü olarak kabul edien ürün aşağıdakilerden hangisidir?

A
Buğday
B
Darı
C
Arpa
D
Pamuk
E
Kendir
Soru 14

Çin uygarlığının sanat, edebiyat, felsefe, ekonomi, teknoloji ve yönetim alanlarında zirveye ulaştığı evre aşağıdakilerden hangisidir?

A
Xia hanedanlığı
B
Zhou dönemi
C
Ming hanedanlığı
D
Shang hanedanlığı
E
Sung dönemi
Soru 15

Osmanlı devletinde tarım sektörüyle ilgili önemli bir kurum taşra yönetiminin ve kırsal ekonominin temelini oluşturan ________ sistemiydi.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
kulluk
B
kayıt
C
tahrir
D
tımar
E
bürokrat
Soru 16

Avrupa’da 17 yüzyılda ortalama zirai verimlilikte önce durağanlığa ardından düşmeye yol açan durum aşağıdakilerden hangisidir?

A
Tarımsal teknolojinin ilerletilememesi
B
Tarıma elverişli alanların azalması
C
Dağlık arazinin verimli kullanılamaması
D
Ekolojik dengesizlik oluşması
E
iklim şartlarında beklenmedik olumsuzluklar olması
Soru 17

1500-1620 yılları arasında Amerika kıtasından İspanya'ya akan kıymetli maden girişinin neden olduğu fiyat artışlarını tanımlamak için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Deflasyonist dönem
B
Takas dönemi
C
Altın çağ
D
Fiyat ihtilali
E
Hazine çağı
Soru 18

Bir ekonomide paranın dolaşım hızı ile mal ve hizmet üretim hacminin sabit olduğu varsayımından hareketle para arzındaki artışlar aynı oranda fiyat yükselişlerine yol açar.
Yukarıdaki varsayıma dayanan teori aşağıdakilerden hangisidir?

A
Paranın Miktar Teorisi
B
Atıf Teorisi
C
Reel Balans Teorisi
D
Zaman Tercihi Teorisi
E
Mukayeseli Üstünlükler Teorisi
Soru 19

17 yüzyıl sanayi öncesi Avrupa’da yaşanan yüksek çocuk ölümlerine neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dengesiz ve tek yanlı beslenme
B
Reel ücretlerin yetersizliği
C
Erken yaşta evliliklerin artması
D
Veba salgınının devam etmesi
E
Yoksulluk ve tıbbi imkânların yetersizliği
Soru 20

16 ve 17 yüzyıllarda yeni ticaret yollarının açılmasının bir sonucu olarak Avrupa ticaretinin ağırlık merkezi Akdeniz’den ________ denizlerine kaydı ve uzak mesafeli ticarete konu olan malların niteliği ile ticari organizasyon şekilleri önemli ölçüde değişti.
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?

A
Labrador
B
Umman
C
Kuzey
D
Filipinler
E
Karayip
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...