İletişim Bilgisi 2012-2013 Vize Sınavı

İletişim Bilgisi 2012-2013 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Tuvalet kapılarında yer alan kadın veya erkek figürleri ne tür göstergelere bir örnektir?

A
Görüntüsel göstergeler
B
Belirtisel göstergeler
C
Nedensiz göstergeler
D
Bitişik göstergeler
E
Yazısız göstergeler
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi iletişimin amaçlarından biri değildir?

A
Keşfetmek
B
ikna etmek
C
Eğlenmek
D
İlişki kurmak
E
Üretimi artırmak
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin öğelerinden biri değildir?

A
Kaynak
B
Geri besleme
C
İleti
D
Tutum
E
Gürültü
Soru 4

İletişime katılanlar arasındaki statü ilişkileri, roller ve insanların içinde iletişim kurdukları toplumun kültürel kurallarını içeren iletişim bağlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Fiziksel bağlam
B
Zamansal bağlam
C
Kültürel bağlam
D
Mekânsal Bağlam
E
Sosyal-psikolojik bağlam
Soru 5

Bir olayın düzenli olarak birbirini izleyen değişmelerle gelişmesi, başka bir olaya dönüşmesine ne ad verilir?

A
Süreç
B
başarı
C
Çatışma
D
Gelişme
E
Değişme
Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi çocukta konuşmanın gelişim evrelerinden biri değildir?

A
Doyumsuzluk evresi
B
Biyolojik dil evresi
C
Jest evresi
D
Dil öncesi seslenme evresi
E
Telaffuz edilen dil evresi
Soru 7

Bebeğin kullanacağı dilin simgeleri için gerekli konuşma seslerini toplayıp biriktirdiği ve ses kodu, ses şifreleri dizgesini edinmeye başladığı süreç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Jest evresi
B
Telaffuz edilen dil evresi
C
Doyumsuzluk evresi
D
Biyolojik dil evresi
E
Dil öncesi seslenme evresi
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi konuşmanın boyutlarından biri değildir?

A
Nörolojik
B
Fiziksel
C
Fizyolojik
D
Psikolojik
E
Sosyolojik
Soru 9

Üzerinde işlem yapılmış fakat henüz anlamdan yoksun olan bilgi düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Veri
B
Kod
C
Enformasyon
D
Anlayış
E
Bilgelik
Soru 10

Şıkır şıkır, gümbür gümbür, çatır çatır gibi sözcükler konuşmanın doğuşu ile ilgili aşağıdaki kuramlardan hangisine bir örnektir?

A
Ünlem Kuramı
B
İş şarkısı kuramı
C
Toplumsal denetim kuramı
D
Değişme kuramı
E
Yansıtma kuramı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim kodlarının ortak özelliklerinden biri değildir?

A
İletişim yokluğunu olanaksız kılma
B
Güvenilir iletiler aktarma
C
Kültüre göre biçimlenme
D
Tamamlama
E
Duygu ve coşkuları yetkin biçimde dile getirme
Soru 12

İşitme engelliler için geliştirilen alfabe aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?

A
Sesli-sözel iletişim davranışlarına
B
Sessiz-sözel iletişim davranışlarına
C
Sesli-sözsüz iletişim davranışlarına
D
Sessiz-sözsüz iletişim davranışlarına
E
Sözsüz-yazılı iletişim davranışlarına
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi vücut dili işaretlerinin bir boyutudur?

A
Amaç
B
Önem
C
İşlev
D
Uyum
E
Anlayış
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi Sheldon’un vücut biçimi sınıflandırması içinde yer alır?

A
Heptamorphic
B
Egomorphic
C
Pentamorphic
D
Endomorphic
E
Dekamorphic
Soru 15

Sözleri söylerken sesleri doğru çıkarmak, sesin semantik özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

A
Telaffuz
B
Boğumlama
C
Sesin perdesi
D
Düzenlilik
E
Empati kurmak
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bir gürültü türü değildir?

A
Fiziksel gürültü
B
Fizyolojik gürültü
C
Psikolojik gürültü
D
Zamansal gürültü
E
Anlamsal gürültü
Soru 17

Bireylerarası iletişimde yaklaşık 120cm ile 350cm arasında değişen, yakın ve uzak olarak ayrılan mesafe alan türü aşağıdakilerden hangisidir?

A
Özel alan
B
Kişisel alan
C
Sosyal alan
D
Grupsal alan
E
Kamusal alan
Soru 18

İşitmenin gerçekleştiği, dinlemenin ilk aşaması olan unsur aşağıdakilerden hangisidir ?

A
Anlama
B
Hatırlama
C
Alma
D
Değerlendirme
E
Karşılık verme
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimin ilkelerinden biri değildir?

A
Referans çerçevelerinin ayrıştığı noktada ortaya çıkması
B
Bir süreç olması
C
Unsurların birbirine bağlı olması
D
Tekrar edilemez olması
E
İletişimin yorumlanmasının niyetinden daha önemli olması
Soru 20

“Önce şuraya bir otur, söylediklerim seni şoke edecek.” ifadesi bireylerarası iletişimin hangi unsuruna bir örnektir?

A
İleti
B
İleribildirim
C
Gürültü
D
Geribildirim
E
Kanal
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x