İletişim Bilgisi 2013-2014 Vize Sınavı

İletişim Bilgisi 2013-2014 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

İletinin kodlandıktan sonra, kod açma sürecinin gerçekleştiği ana kadar izlediği yol aşağıdakilerden hangisidir?

A
Süreç
B
Kodlama
C
Hedef
D
Oluk
E
Kaynak
Soru 2

Kalem denildiğinde aklımıza nesne olarak kalem gelmesi aşağıdaki göstergelerden hangisine örnektir?

A
Görüntüsel
B
Belirtisel
C
Görsel
D
Eşgüdümsel
E
Nedensiz
Soru 3

Duygu ve düşünceleri algılanabilecek bir fiziksel biçimde kodlayarak kişilerde davranış değişikliği yaratmak için yönlendirmeye çalışan iletişim süreci öğesi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Geri besleme
B
Kod açımı
C
Alıcı
D
Kaynak
E
Süreç
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi iletişim konusunda çalışmanın kişiye sağlayacağı yararlardan biri değildir?

A
Önemli yaşam becerilerini öğrenmeyi sağlar.
B
Mesleki yaşamda başarılı olmasını sağlar.
C
Daha sağlıklı yaşanmasını sağlar.
D
Gittikçe farklılaşan dünyada dolaşılabilmesine yardımcı olur.
E
İnsan ilişkileri hakkında bilinenleri arttırır.
Soru 5

Geri bildirim bazen dürüstçe gösterilen doğal tepkiler şeklinde olabileceği gibi bazen de belirli bir amaca hizmet etmek için dikkatlice yapılandırılır.
Aşağıdakilerden hangisi bu tür geri bildirimi ifade eder?

A
Kontrollü / Kontrolsüz
B
Destekleyici / Eleştirel
C
Anında / Gecikmeli
D
Olumlu / Olumsuz
E
Kişi odaklı / Mesaj odaklı
Soru 6

İyi bir konuşmacının sahip olması gereken patos aşağıdakilerden hangisidir?

A
Dinleyicilerin duygularını anlayabilme ve yönlendirebilme yetisinin olması
B
Konuşmacının bilgili olması
C
Konuşmacının kişilik sahibi olması, içi ile dışının çelişmemesi
D
Kendi kendinin titiz bir eleştiricisi olması
E
Gözlem gücünün gelişmiş olması
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi konuşmanın doğuşu ile ilgili kuramlardan biri değildir?

A
Yansıtma kuramı
B
Fizyolojik kuram
C
Toplum denetim kuramı
D
Ünlem Kuramı
E
İş şarkısı kuramı
Soru 8

İyi bir konuşmanın açılış bölümünün son parçası olan, konuşmanın ana fikri kısaca ifade edildikten sonra önemli noktaların nasıl tanımladığını, konuya nasıl yaklaşılacağının açıklandığı bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

A
Önserim
B
Ana bölüm
C
Çengel
D
Açılış
E
Kapanış
Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmanın kapanış bölümünde sonuç fikirleri için kullanılabilecek yollardan biri değildir?

A
Çemberi tamamlamak
B
Eyleme çağırmak
C
Geleceğe işaret etmek
D
Güçlü ve iyi yazılmış bir cümle kullanmak
E
Güncel olaylardan bahsetmek
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi dillerin farklılaşması ve değişmesinde etken olan faktörlerden biri değildir?

A
Yeni teknolojiler
B
Kitle iletişim araçları
C
Çevre ve çevreyle etkileşim
D
İnsanların derisinin rengi
E
Üretim tarzı
Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi etkileşimsel susma türlerinden biridir?

A
Psikolinguistik susma
B
Kısa sureli susma
C
Uzun sureli susma
D
Sosyo-kültürel susma
E
Denetim kurma amacıyla susma
Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi iletişim ortamının, güç ve güçsüzlük ayrımını belirleyen vücut duruşu ve beden dili özellikleri açısından değerlendirildiğinde gücü ifade eden davranışlardan biri değildir?

A
Konuşma ritminde değişiklikler
B
Duruş pozisyonunda çeşitlilik
C
İlişkiye göre duruş şeklini değiştirmek
D
Dokunmak konusunda rahat olmak
E
Ayakları sandalyenin altına kıvırmak
Soru 13

İletişimin belirgin ve belli bir amaca yönelmiş sürekli eylemler serisi olması iletişimin özelliklerinden hangisinin kapsamında yer alır?

A
İletişimin anlamların değiş tokuşu olması
B
İletişimin verili bir durum ya da bağlamda ortaya çıkması
C
iletişimin bir süreç olması
D
iletişimin geri döndürülememesi
E
iletişimin dinamik olması
Soru 14

Sheldon vücut tipi ile kişilik arasında bir ilişki olduğunu iddia etmiştir.
Buna göre cerebrotonic (gergin, sinirli, diğerlerine göre eleştirel) kişilik özelliğine sahip kişilerin vücut yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Endomorphic
B
Asthenic
C
Ectomorphic
D
Pyknic
E
Mesomorphic
Soru 15

Bir toplumda kadınların ve gençlerin çok konuşmaması veya susmasının söylenmesi aşağıdaki susma türlerinden hangisine örnektir?

A
Psikolinguistik susma
B
Sosyo-kültürel susma
C
Denetim kurma amacıyla susma
D
Etkileşimsel susma
E
Uzun sureli susma
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi iletişimde çatışma yönetimi biçimlerinden biri değildir?

A
Rekabet: Kazan-Kaybet
B
Kaçınma: Kaybet-Kaybet
C
Çatışma: Kaybet, Kaybet-Kazan, Kazan
D
Uyum sağlama: Kaybet-Kazan
E
İşbirliği: Kazan-Kazan
Soru 17

Konuşmacının ne söyleyeceğini bildiğimizi varsaymaktan kaynaklanan dinleme engeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Önyargı
B
Erken yargılama
C
Zihinsel engel
D
Odaklanama eksikliği
E
Denem alanı
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimde sözel olmayan mesajların fonksiyonlarından biri değildir?

A
Çelişme
B
Tamamlama
C
Yalanlama
D
Tekrar etme
E
Yerine geçme
Soru 19

Bireylerarası iletişimin amaçları içinde, diğerlerinin belirli bir yönde karar vermelerini ya da düşünmelerini, yeni bir kitap almalarını, bir kaydı dinlemelerini, bir filmi izlemelerini, bir şeyin doğruluğuna ya da yanlışlığına inanmalarının istenildiği süreç aşağıdakilerden hangisidir?

A
Eğlenmek
B
Öğrenmek
C
İlişki kurmak
D
Etkilemek
E
Yardım etmek
Soru 20

Bireylerarası iletişimde çatışma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Bireylerarası iletişimde çatışma kaçınılmazdır.
B
Çatışma negatif bir davranıştır.
C
Çatışma saldırganlık değildir.
D
Rekabet ve saldırganlık farklı şeylerdir.
E
Gerginlik yaratsa da hem negatif hem pozitif bir tarafı vardır.
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 1,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x