İletişim Bilgisi 2014-2015 Final Sınavı

İletişim Bilgisi 2014-2015 Final Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Işık düzeyi, kaynak-hedef arasındaki fiziksel mesafe, ortamdaki insan sayısı gibi unsurlar referans çerçevesinin hangi düzeyi ile ilgilidir?

A
Denem alanı
B
iletişim ortamı
C
Süreç
D
Geri Bildirim
E
Kodlama
Soru 2

Gerçek hayatta işaret ettiği nesne ile varoluşsal bir ilişki içinde olmayan, nesneyle uzlaşmalı, anlaşmalı ve kurallara bağlı bir ilişki içinde olan göstergelere ne ad verilir?

A
Belirtisel göstergeler
B
İkonik göstergeler
C
Görüntüsel göstergeler
D
Nedensiz göstergeler
E
Amaçsız göstergeler
Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi çocukta konuşmanın gelişim evrelerinden biri değildir?

A
Doyumsuzluk evresi
B
Jest evresi
C
Biyolojik dil evresi
D
Dil öncesi seslenme evresi
E
Telaffuz edilen dil evresi
Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmacının niteliklerinden biri değildir?

A
Gözlem gücünü geliştirmiş olması
B
Konuşma alanlarında geniş bir bilgi birikiminin desteğinden yararlanması
C
Amacına uygun yönde ve mantıklı bir akış içinde düşünmesi
D
Ekonomik gücünü artırmış olması
E
Kendi yeteneklerini değerlendirmeyi ve sınırlarını saptamayı bilmesi
Soru 5

Metrekare alan başına düşen insan sayısı neyi ifade eder?

A
Kalabalığı
B
Topluluğu
C
Kitleyi
D
Nüfusu
E
Yoğunluğu
Soru 6

Kişiler arasında hiçbir sözel ifadenin olmadığı zamanlarda bile ileti akışının olması sözsüz iletişim kodlarının hangi özelliği ile açıklanır?

A
Kişiler arası ilişkileri tanımlama ve belirleme
B
Güvenilir iletiler aktarma
C
İletişim yokluğunu olanaksız kılma
D
Kültüre göre biçimlenme
E
Sözlü iletişimin içeriği hakkında bilgi verme
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimde sözel olmayan mesajların fonksiyonlarından biri değildir?

A
Tamamlama
B
Çelişme
C
Yalanlama
D
Düzenleme
E
Vurgulama
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi dinleme engellerinden biri değildir?

A
Fiziksel engel
B
Önyargı
C
Odaklanma eksikliği
D
İleribildirim
E
Erken yargılama
Soru 9

Grupta belirgin bir liderin olmadığı, bireylerden herhangi birinin iletişimi başlatabildiği ve üyelerinin birbirleriyle iletişim olanaklarının çok olduğu grup iletişim modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A
Zincir modeli
B
Serbest Model
C
Ymodeli
D
Dairesel Model
E
Merkezi model
Soru 10

Altı aşamalı grup gelişim modeline grubun işleyiş sürecinin revize edildiği aşama aşağıdakilerden hangisidir?

A
Güven, yapılaşma ve samimiyet aşaması
B
Ayrılma ve bitiş aşaması
C
Otorite kazanma aşaması
D
Üretkenlik aşaması
E
Adalet arama ve kaliteyi sorgulama aşaması
Soru 11

I. Üye sayısı azdır ve bireyler arasındaki ilişkiler süreklidir. II. Yardımlaşma, dayanışma ve sevgi bağları kuvvetlidir. III. İlişkiler, resmi ve yarar sağlamayı ön plana alan bir nitelik taşımaktadır. Yukarıdakilerden hangileri birincil grupların özelliklerindendir?

A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Ive II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 12

“Acta diurna” nedir?

A
Roma’da senato kararlarının, toplumsal olayların, gladyatör dövüşlerinin balmumu tabletlere yazılarak şehir meydanına asıldığı ilk gazetedir.
B
Roma’da halk ile devlet arasında yapılan ilk sözleşmedir.
C
Roma İmparatorluğunun hâkimiyeti altında yer alan ülkelerdeki yönetim kurallarının bütünüdür.
D
Roma İmparatorluğunda özgür insanların köleler üzerindeki haklarını anlatan bir kitaptır.
E
Doğru hareket etmek anlamındaki Latince bir sözcüktür.
Soru 13

İnternet kullanıcılarının anonim kalmasının bir avantaj olarak görüldüğü, suskun kalma ihtimali olan kitlenin sesi oldukları konusu aşağıdaki internet ile ilgili tartışma noktalarından hangisinde ifade edilir?

A
Gözetim
B
İfade özgürlüğü
C
Daha az eşik bekçisi
D
Telif hakkı
E
Mahremiyet
Soru 14

Gündem koyma ve saptama ile ilgili ilk bilimsel çalışmayı yapan aşağıdakilerden hangisidir?

A
Harold Innıs
B
Marshall McLuhan
C
Shenon ve Weaver
D
Antonio Gramsci
E
McCombs ve Shaw
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi Wiki ya da Web Günlüğü (Blog) ile iletişim kurarken uymamız gereken kurallardan biridir?

A
Web günlüğüne yorum yazarken özgür davranmak
B
Beklenmedik ve şüpheli mesajları açmamak
C
Konu bölümüne büyük harflerle yazmak
D
Yüz yüze sohbetteki etik kurallarına uymak
E
İnternette bulunan telif hakları saklı fotoğrafları kullanmamak
Soru 16

İletişim sürecindeki bireylerin aynı yer ve aynı zamanda bir arada olmasını gerektirmeyen iletişim türüne ne ad verilir?

A
Eşzamanlı iletişim
B
Eşzamansız iletişim
C
Anlık iletişim
D
Çift yönlü iletişim
E
W ebde iletişim
Soru 17

SİDE kuramı doğrultusunda çevrimiçi iletişimi incelemiş olan bakış açısı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Siber
B
Kişisel olmayan
C
Hiperkişisel
D
Bireylerarası
E
kişisel
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi bireylerin veya grupların taşıdığı kimlik özelliklerini yansıtma biçimlerinden biri değildir?

A
Ekolojik çeşitlilik biçimleri
B
Dil kullanma biçimleri
C
Sözsüz ifade biçimleri
D
İlişki biçimleri
E
Ön yargıları ortaya koyma biçimleri
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi kültürel farklılıklara sahip olan kişilerin yine kendilerine özgün davranışlarını yansıtan özelliklerden biri değildir?

A
Bireysel yönelim
B
İletişim
C
Mekân
D
Sosyal kümelenme
E
Çevreyi kontrol
Soru 20

Kültürün, bir perde gibi görev yaptığını ve bireyin dış dünyayı anlamlandırmasına, yorumlanmasına ve şekillendirmesine yardım ettiğini vurgulayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Edward Hall
B
Walter Benjamin
C
John Berger
D
Isaac Newton
E
Geert Hofstede
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x