İletişim Bilgisi 2014-2015 Vize Sınavı

İletişim Bilgisi 2014-2015 Vize Sınavı sorularını bu sayfadan online olarak çözebilirsiniz.

Doğru Sayısı%%SCORE%%
Yanlış Sayısı%%WRONG_ANSWERS%%
CEVAPLARINIZ
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi iletişim bağlamı türlerinden biri değildir?

A
Ayrıştırıcı bağlam
B
Fiziksel bağlam
C
Kültürel bağlam
D
Zamansal bağlam
E
Sosyal-psikolojik bağlam
Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi kişinin referans çerçevesini belirleyen yapılardan biridir?

A
Duygu alanı
B
Düşünme
C
Çatışma ortamı
D
Süreç
E
iletişim ortamı
Soru 3

Tuvalet kapılarında yer alan kadın veya erkek figürleri aşağıdaki göstergelerden hangisine örnektir?

A
Görüntüsel göstergeler
B
Belirtisel göstergeler
C
Nedensiz göstergeler
D
Bitişik göstergeler
E
Yazısız göstergeler
Soru 4

Alıcının algıladığı ve yorumladığı iletilere, sözlü veya sözsüz tepki verme sürecine ne ad verilir?

A
Denem alanı
B
Kaynak
C
Kod açımı
D
Kodlama
E
Geri Bildirim
Soru 5

Bir olayın düzenli olarak birbirini izleyen değişmelerle gelişmesi, başka bir olaya dönüşmesine ne ad verilir?

A
başarı
B
Çatışma
C
Gelişme
D
Süreç
E
Değişme
Soru 6

Konuşmanın ilkel insanda da çocukta da çevresini denetim altına alma güdüsü ile rastgele görsel ve işitsel davranışlarla başladığını öne süren kuram aşağıdakilerden hangisidir?

A
İş şarkısı
B
Fizyolojik denetim
C
Yansıtma
D
Toplumsal denetim
E
Ünlem
Soru 7

Aşağıdakilerden hangisi çengel çeşitlerinden biri değildir?

A
Bir hikâye, anekdot ya da kişisel deneyimi paylaşmak
B
Adını söylemek
C
Güncel bir şeye referans göstermek
D
Bir alıntı ile açılış yapmak
E
Bir fıkra ya da komik bir hikâye ile başlamak
Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi dilin temelini oluşturan faktörlerden biridir?

A
Paylaşmak
B
Öğrenmek
C
Geri Bildirimde Bulunmak
D
Anlamak
E
Soyutlamak ve sınıflandırmak
Soru 9

Üzerinde işlem yapılmış fakat henüz anlamdan yoksun olan bilgi düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?

A
Veri
B
Kod
C
Anlayış
D
Enformasyon
E
Bilgelik
Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmacının niteliklerinden biri değildir?

A
Dinleyiciyi yakından tanıması
B
Konuşmada kişiliğin önemini göz önünde bulundurması
C
Amacına uygun yönde ve mantıklı bir akış içinde düşünmesi
D
Ekonomik gücünü artırmış olması
E
Kendisini eleştirebilir olması
Soru 11

Kişilerin arzu ettikleri mahremiyet düzeyine ulaşamadıkları ya da istenilenden fazla sosyal ilişkinin olduğu durum şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A
Yoğunluk
B
Topluluk
C
Kalabalık
D
Kitle
E
Nüfus
Soru 12

Amerikan İşaret Dili için geliştirilen alfabe aşağıdakilerden hangisine örnektir?

A
Sesli-sözel iletişim davranışlarına
B
Sessiz-sözel iletişim davranışlarına
C
Sesli-sözsüz iletişim davranışlarına
D
Sessiz-sözsüz iletişim davranışlarına
E
Sözsüz-yazılı iletişim davranışlarına
Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim kodlarının ortak özelliklerinden biri değildir?

A
İletişim yokluğunu olanaksız kılma
B
Güvenilir iletiler aktarma
C
Tamamlama ve sonuçlanma
D
Kültüre göre biçimlenme
E
Sözlü iletişimin içeriği hakkında bilgi verme
Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi sözel ve sözsüz iletişimin karşılaştırılma boyutlarından biri değildir?

A
Toplumsal açıdan yaygın olma ya da yaygın olmama
B
Beyin sağ ya da sol lobunda işlenmiş olma
C
Linguistik olma ya da olmama
D
Sürekli ya da kesintili olma
E
Doğuştan gelme ya da öğrenilmiş olma
Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi kalabalık algısını etkileyen faktörlerden biri değildir?

A
Çevresel faktörler
B
Kişisel faktörler
C
Sosyal faktörler
D
Amaç ilişkili faktörler
E
Fiziksel faktörler
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimin ilkelerinden biri değildir?

A
Sürecin kurallarla yönetilir olması
B
Unsurların birbirine bağlı olması
C
Referans çerçevelerinin ayrıştığı noktada ortaya çıkması
D
Geri alınamaz olması
E
Kültür tarafından belirlenmiş olması
Soru 17

Bireylerarası iletişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A
Yüz yüze ya da teknoloji aracılığıyla gerçekleştirilir.
B
Şimdi ya da araç nedeniyle gecikmiştir.
C
Uzaktan ve resmi ilişkilerde daha aktiftir.
D
Farklı amaçlarla ve nedenlerle yapılır.
E
Değişen yakınlıkta kişisel ya da resmi olabilmektedir.
Soru 18

Bir kişinin kulağına bir şey fısıldamak için yaklaşıldığında aşağıdaki alanlardan hangisine girilmiş olunur?

A
Kişisel alan
B
Özel alan
C
Sosyal alan
D
Kamusal alan
E
Fiziksel alan
Soru 19

Aşağıdakilerden hangisi bireylerarası iletişimde dinleme sürecinin unsurlarından biri değildir?

A
Çatışma
B
Alma
C
Anlama
D
Hatırlama
E
Karşılık verme
Soru 20

Dil ve diyalekt farklılıkları, karmaşık terimler ve jargon kullanılması gürültü türlerinden hangisine örnektir?

A
Fiziksel gürültü
B
Anlamsal gürültü
C
Fizyolojik gürültü
D
Psikolojik gürültü
E
Dışsal gürültü
SONUÇLAR
20 tamamladınız.
Liste
Geri dön
Tamamlananlar işaretlendi.
12345
678910
1112131415
1617181920
Son
Geri dön
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (1 Kişi oy verdi, 5 üzerinden ortalama puan: 3,00. Bu yazıya oy vermek ister misiniz?)
Loading...
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x